Sisteme „verzi” de incalzire, pe banii statului

Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului este sustinut de Administratia Fondului pentru Mediu. Suma alocata programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule, conform OUG 50/21.04.2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule.
sisteme verzi de incalzire
Scopul Programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.
Unitatile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finantare in cadrul Programului pentru imobilele aflate in proprietatea sau administrarea lor ori pentru asociatiile de proprietari/locatari cu personalitate juridica, care au sediul pe raza administrativa a respectivelor unitati administrativ-teritoriale.
Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibiliate: sa nu inregistreze obligatii de plata restante la bugetul general consolidat; sa detina contributia proprie in vederea implementarii proiectului si sa aiba in administrare sau proprietate imobilul pe care urmeaza sa se implementeze proiectul sau a incheiat un contrat de mandat.
Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantarii Programului se face anual, in limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotarare de Guvern.
Pentru anul 2009, suma prevazuta pentru derularea Programului este de 310.000 mii de lei.
Unitatile administrativ-teritoriale pot solicita finantare pentru mai multe locatii in cadrul aceleiasi cereri de finantare.
Finantarea se acorda prin modalitate nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
Procentul de cheltuieli eligibile nefinantat constituie contributia proprie a solicitantului si este asigurata din surse financiare proprii.
Finantarea se face esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare si pe masura realizarii proiectului.
Finantarea nerambursabila, asigurata de Administratia Fondului pentru Mediu, se acorda in procent de pana la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Consiliul Local va stabili cota de participare pentru asociatiile de proprietari/locatari.
Cuantumul finantarii variaza pentru unitatile administrativ-teritoriale de la 500.000 de lei la 4.000.000 de lei, in functie de numarul de locuitori.

Documente necesare

Documentele necesare unitatilor administrativ-teritoriale pentru a participa la acest program sunt urmatoarele: cererea de finantare; copia certificatului de inregistrare fiscala; copie dupa hotararea Consiliului Local, Consiliului Judetean si acordul cu privire la contractarea finantarii; inscrisuri din care sa rezulte ca beneficiarul are in proprietate sau administrare imobilul in care se va monta sistemul de incalzire; aprobarea in Consiliul Local sau Consiliul Judetean al studiului de fezabilitate; declaratie pe proprie raspundere ca sunt prevazute in buget sumele necesare cofinantarii proiectelor de mediu; declaratie pe proprie raspundere ca vor include in dosarul achizitiilor publice solicitarile Administratiei Fondului; studiul de fezabilitate care sa cuprinda explicit: consumul lunar de apa rece si apa calda menajera, certificat de documentele de plata si numarul de utilizatori, exceptand acorduri si autorizatii.
De asemenea, firmele care doresc sa participe la licitatiile pentru instalare trebuie sa indeplineasca si ele niste conditii: sa fie persoana juridica si obiectul de activitate principal sau secundar sa corespunda grupei CAEN 432 – „Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii”; sa aiba experienta in domeniu; sa aiba indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, Fondul pentru mediu; sa nu fie insolvabil; sa nu sponsorizeze activitati cu efect negativ asupra mediului; sa declare, prin reprezentantul sau legal, ca sistemele utilizate in cadrul instalatiei sunt conforme cu standardele europene; sa asigure o garantie de 3 ani pentru sistemele de incalzire; sa fie autorizat pentru comercializarea si montajul echipamentelor; sa aiba personal specializat; echipamentele si instalatiile sub regim ISCIR sa fie insotite de documentatia solicitata de legile in vigoare.
Sumele neutilizate intr-o sesiune vor fi folosite in urmatoarea sesiune.

Sursa: Curentul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *