Axa Prioritara 4 POS Mediu „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii”

0
435
Trei programe cu granturi SEE de 30 milioane de euro, lansate joi de Ministerul Mediului

Sesiunea de proiecte 4/2010

Aceasta axa prioritara are ca obiective conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica, precum si asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate si, in special al retelei ecologice Natura 2000. Finantarea masurilor pentru atingerea acestor obiective se asigura din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala) si de la bugetul de stat. Proiectele finantate in acest sector vizeaza asigurarea unui management corespunzator al ariilor naturale protejate si implicit, stoparea pierderii biodiversitatii si a resurselor naturale.

O atentie deosebita se va acorda implementarii Directivelor Europene Pasari si Habitate, prin stabilirea retelei ecologice Natura 2000. Proiectele trebuie sa demonstreze aplicarea principiului dezvoltarii durabile pentru ariile naturale protejate si sa vizeze cu precadere conservarea speciilor si habitatelor de importanta comunitara. Cresterea gradului de constientizare a populatiei cu privire la protectia biodiversitatii este de asemenea un element esential pentru finantarea proiectelor, in conditiile in care este justificata contributia fata de obiectivul de conservare. In cadrul acestei axe prioritare se acorda sprijin financiar pentru elaborarea, revizuirea si implementarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, cu prioritate pentru Siturile de Importanta Comunitara si Ariile de Protectie Speciala Avifaunistica. Se vor finanta actiuni privind delimitarea in teren (bornarea) si zonarea interna a ariilor naturale protejate conform legislatiei in vigoare, inventariere (caracteristici naturale si informatii socio-economice), instrumente si masuri de planificare, management si monitorizare a habitatelor si speciilor (planuri, studii, echipamente), investitii in infrastructura pentru refacerea habitatelor si speciilor si in infrastructura pentru accesul public, observatoare etc.

Solicitanti eligibili pot fi:

– Administratorii si custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridica proprie;
– APM-uri, ARPM-uri, ANPM, MM – Directia Protectia Naturii, ANAP;
– Autoritati publice locale (Consilii locale reprezentate prin Primar, Consilii Judetene reprezentate prin Presedinte);
– Organizatii neguvernamentale (Asociatii si Fundatii), care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturii si care sa fie constituite in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale inregistrate in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
– Institute de cercetare;
– Universitati;
– Muzee.

Activitati eligibile:

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor de management al ariilor naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare)

– Elaborarea sau revizuirea planurilor de management si a altor documente aferente activitatii specifice de management al ariilor naturale protejate;
– Elaborarea de studii, inventarieri, cartografiere, baze de date;
– Elaborarea metodologiilor si planurilor pentru monitorizarea stadiului de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar/national;

B. Investitii in infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in ariile naturale protejate

– Marcaje, poteci, platforme de observare in ariile naturale protejate, centre de vizitare si puncte de informare etc.

C&D. Activitati privind imbunatatirea si mentinerea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor

– Lucrari de reconstructie ecologica, refacerea conectivitatii pentru asigurarea dispersiei populatiilor speciilor, implementarea de masuri pentru crearea infrastructurii specifice managementului si monitorizarii habitatelor si speciilor, implementarea de masuri pentru managementul si monitorizarea speciilor si habitatelor de interes comunitar/national etc.
– Actiuni care au ca scop refacerea speciilor de flora si fauna de interes comunitar/national prioritare, masuri privind speciile invazive, etc.

E. Activitati de consultare, constientizare si informare

– Pregatirea materialelor de informare si constientizare, planificarea si organizarea activitatilor de constientizare etc.

F. Activitati de instruire si cresterea capacitatii institutionale de gestionare a retelei de arii naturale protejate

– Organizare seminarii, workshopuri pentru instruirea/cresterea capacitatii institutionale a institutiilor si organizatiilor implicate in mod direct sau indirect in managementul ariilor naturale protejate, etc.

Proiectul pentru care se solicita finantare din POS Mediu nu beneficiaza de finantare din alte fonduri publice (evitarea dublei finantari).

Proiectul vizeaza activitati care determina efecte directe si/sau indirecte asupra conservarii speciilor si/sau /habitatelor de interes comunitar si/sau national prevazute in acte normative sau documente nationale de referinta
Perioada de implementare este cuprinsa intre 01.01.2007 si 31.12.2015.

Alocarea financiara

Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finantarea proiectelor din Axa prioritara 4 a POS Mediu – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii” se ridica la aproximativ 215 milioane Euro, din care aproximativ 172 milioane Euro reprezinta finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala si aproximativ 43 milioane Euro cofinantare de la bugetul de stat.

Data limita:

Data limita de transmitere a proiectelor este 31 ianuarie 2011, orele 16,00.Depunerea proiectelor va fi continua (pana la data limita mentionata), iar procedura de evaluare va incepe imediat dupa depunerea acestora la Organismele Intermediare.

Exemple de proiecte finantate prin Axa Prioritara 4 POS Mediu – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii”

Conservarea biodiversitatii si informarea publicului.Diagnoza si interventie!
Beneficiar: Asociatia ECOVAS Vaslui
Finantare acordata – Fonduri UE: 190.700 lei; Buget national: 47.675
Total valoare proiect: 288.204 lei

Activitati de informare a populatiei locale si a turistilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascaului
Beneficiar: Asociatia Biounivers
Finantare acordata – Fonduri UE: 208.144 lei; Buget national: 52.036
Total valoare proiect: 315.165 lei

Masuri de management privind conservarea biodiversitatii si constientizarea publica a ariei protejate Cheile Oltetului
Beneficiar: Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
Finantare acordata – Fonduri UE: 512.246 lei; Buget national: 128.061
Total valoare proiect: 739.530 lei

Protectia biodiversitatii in Situl SPA 003 Avrig Scorei Fagaras
Beneficiar: Asociatia de Paletizare EPALRO
Finantare acordata – Fonduri UE: 449.240 lei; Buget national: 112.310
Total valoare proiect: 692.537 lei

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.