Valorificarea energetică, exclusă de la finanțare europeană

Parlamentul și Consiliul European au ajuns miercuri, 9 decembrie, la un acord asupra Fondului pentru Tranziție Justă (FTJ). Scopul acestui instrument financiar este să sprijine transformarea socio-economică a celor mai afectate regiuni din Europa în tranziția lor de la combustibilii fosili și industriile cu consum intens de carbon. Activitățile eligibile pentru finanțare includ investițiile în activități de prevenire a generării deșeurilor, reducere și reutilizare, care consolidează economia circulară, și exclud investițiile în recuperarea energetică și eliminarea deșeurilor. 

Organizații de mediu importante la nivel european au salutat acordul politic al celor două instituții ale Uniunii Europene.

Ne bucurăm că Parlamentul și Consiliul European au căzut de acord să nu finanțeze din Fondul pentru Tranziție Justă metode de eliminare a deșeurilor nocive pentru mediu și depășite, precum incinerarea deșeurilor. Însă atragem atenția factorilor de decizie să se asigure că finanțarea va fi direcționată spre activități pozitive privind deșeurile și clima, care amplifică recuperarea resurselor, prevenirea generării deșeurilor și reutilizarea. Stimulând soluțiile care exclud deșeurile din faza de design al produselor și serviciilor, putem elimina și emisiile de carbon din aceste sisteme. Astfel, Uniunea Europeană s-ar apropia cu încă un pas de atingerea obiectivelor climatice – a declarat Janek Vahk, Coordonator Programe Climă, Energie & Poluarea Aerului al Zero Waste Europe

Articolul 4 litera (g) din Fondul pentru Tranziție Justă prevede „Investiții în îmbunătățirea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea, reducerea, eficiența resurselor, reutilizarea, repararea și reciclarea deșeurilor”. Neeligibilitatea incinerării deșeurilor a fost clarificată în considerentul 10:  „… Proiectele finanțate ar trebui să contribuie la o tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic și circulară, inclusiv măsuri care vizează creșterea eficienței în utilizarea resurselor. Se clarifică faptul că incinerarea deșeurilor nu ar trebui să primească sprijin, având în vedere că această activitate aparține părții inferioare a ierarhiei economiei circulare a deșeurilor”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *