Primaria Ramnicului a incheiat un acord de parteneriat cu Asociatia EcoAssist

Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea a aprobat recent punerea la dispozitie, in vederea realizarii lucrarilor de impadurire, a unui teren in suprafata totala de 11 ha, proprietate privata a municipiului, situat in punctul „Feteni”, compus din teren in suprafata de 6,9 ha si teren in suprafata de 4,18 ha. De asemenea, s-a aprobat incheierea unui acord de parteneriat cu Asociatia EcoAssist, in calitate de organizator national, avand ca obiect implementarea in municipiul Ramnicu Valcea a initiativei nationale de impadurie pe baza de voluntariat „Plantam fapte bune in Romania”. S-a desemnat Simona Iliescu ca responsabil din partea municipiului pe perioada derularii si implementarii in Ramnicu Valcea a proiectului „Plantam fapte bune in Romania” initiativa nationala de impadurire pe baza de voluntariat. Pentru realizarea obiectivului de investitii „Prelungire B -dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Radulescu, de la intersectia cu str. Ostroveni pana la intersectia cu DN 67”, au fost initiate demersurile legale privind scoaterea din circuitul forestier a terenului in suprafata de 19.963 mp, aflat in amenajament silvic, afectat de realizarea acestui obiectiv. Astfel, prin Ordinul Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 395/15 martie 2013, a fost aprobata scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de 1,9 ha pentru realizarea obiectivului de investitii „Prelungire B -dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Radulescu, de la intersectia cu str. Ostroveni pana la intersectia cu DN 67”. Scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului de 19.963 mp se face cu introducerea in circuitul silvic, in compensare, a terenului in suprafata de 11 ha, proprietate privata a Municipiului Ramnicu Valcea, situat in punctul „Feteni”, compus din terenul in suprafata de 6,9 ha si din terenul in suprafata de 4,18 ha. De asemenea, potrivit prevederilor articolului 4 din Ordinul nr. 395/15 martie 2013, este obligatorie impadurirea suprafetei de 11 ha in maximum doua sezoane de vegetatie. Precizam ca, in cadrul studiului pedostational realizat pentru terenul destinat impaduririi, parte componenta a documentatiei de scoatere din fondul forestier in baza careia a fost emis Ordinul Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 395/15 martie 2013, a fost intocmit devizul general privind cheltuielile necesare realizarii impaduririi terenurilor si intretinerea plantatiilor pana la realizarea starii de masiv, precum si devize pe obiect pentru fiecare categorie de lucrari. Conform studiului pedostational, in primul sezon de vegetatie, respectiv anul 2015, trebuiesc executate lucrari de defrisare si pregatire a terenului, lucrari de bornare si imprejmuire a terenului, precum si lucrari de impadurire si intretinere care se deruleaza pe o perioada de 5 ani pana la starea de masiv. Pentru a degreva bugetul local de o parte a sumelor necesare realizarii lucrarilor mai sus mentionate, autoritatea publica locala a incercat sa identifice unele oportunitati de realizare a acestor lucrari, astfel ca in urma unei intalniri cu reprezentanti ai Asociatiei EcoAssist, initiator si promotor al campaniei nationale „Plantam fapte bune in Romania”, in cadrul careia acestia au prezentat activitatea asociatiei si si-au aratat disponibilitatea de a desfasura aceasta campanie si in municipiul Ramnicu Valcea, s-a convenit ca implementarea proiectului care vine in intampinarea demersurilor noastre de a identifica solutii pentru impadurirea suprafetei de teren descrisa mai sus, sa fie facuta in parteneriat cu autoritatea publica locala. In acest sens, Asociatia EcoAssist a solicitat sustinerea initiativei nationale de impadurire pe baza de voluntariat „Plantam fapte bune in Romania”, prin punerea la dispozitie de catre autoritatea publica a unei suprafete de teren pentru impadurire si a inaintat un model de acord de parteneriat care sa fie aprobat de Consiliul Local in cazul in care acesta este de acord cu aceasta colaborare. In urma analizarii prevederilor modelului acordului de parteneriat, au fost formulate din partea autoritatii publice unele obiectiuni si propuneri de modificare si completare, fiind puse in acord de catre ambele parti, rezultand astfel forma acordului de parteneriat ce a fost supusa analizei si aprobarii Consiliului Local.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *