Este adevărat că plasticul ne îmbolnăvește?

Imaginea aparține Waste Management World: https://media.blacknews.ro/wp-content/uploads/1-1760.jpg

Plasticul poluează natura într-o manieră cu totul unică. Tot plasticul care a fost produs vreodată există încă în natură și poluează solul, apa și aerul.

Cu toate că am devenit din ce în ce mai conștienți asupra pericolului poluării cu plastic, impactul acestui material asupra sănătății umane este în continuare destul de slab studiat și înțeles.

În încercarea de a oferi o evaluare completă a impactului pe care plasticul îl are asupra sănătății umane, Centrul pentru Dreptul Internațional de Mediu (CIEL) a întocmit un raport cuprizător care investighează riscurile care rezultă din producerea, utilizarea și eliminarea în natură a plasticului.

Raportul, realizat în colaborare cu GAIA și Break Free From Plastic, arată că atât expunerea la particulele de plastic, cât și la substanțele chimice asociate cu acesta, crează riscuri grave pentru sănătatea umană.

Raportul analizează impactul plasticului asupra corpului uman și asupra mediului înconjurător pe durata întregului ciclu de viață al plasticului, de la etapa producției, transportului, prelucrării și utilizării sale, până la etapa în care acesta devine deșeu. De asemenea, raportul evidențiază faptul că, odată ce plasticul ajunge în mediul înconjurător sub formă de macro sau micro plastic, acesta contaminează și se acumulează în lanțurile alimentare prin intermediul solurilor agricole, al lanțurilor alimentare terestre și acvatice și al aprovizionării cu apă, creând prilejuri noi de expunere umană la efectele sale nocive.

Imaginea aparține Zero Waste Europe: https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/05/CIEL_PlasticHealth-4.jpg

Pentru fiecare din etapele menționate, raportul documentează numeroasele căi prin care sănătatea umană este afectată, detaliind efectul ingerării, inhalării și atingerii materialelor din plastic, precum și substanțele chimice toxice asociate cu acestea ( cancerul, neurotoxicitatea , probleme de reproducere și de dezvoltare sau afectarea sistemului respirator, nervos și imunitar, sunt doar câteva exemplele). Mai mult, raportul evidențiază incertitudinile și lipsa de cunoștințe în rândul consumatorilor, comunităților și factorilor de decizie cu privire la riscurile utilizării și producției de materiale plastice.

Constatările sunt concludente!
 
În ciuda datelor limitate disponibile și a complexității ciclului de viață a plasticului, rezultatele raportului sunt clare: impactul plasticului asupra sănătății este copleșitor. Multe acțiuni și soluții sunt necesare de urgență, la nivel global, pentru a face față acestei amenințări.

Riscurile de sănătate generate de poluarea cu plastic au fost ignorate prea mult timp și trebuie să adresate de urgență. Corporațiile și guvernele pun la bătaie însăși sănătatea noastră, prin faptul că insistă să mențină status quo-ul actual, din rațiuni financiare. Nu doar oceanele și animalele marine au de suferit, ci și noi, oamenii. Chiar dacă încă mai avem multe de învățat despre efectele plasticului asupra sănătății umane, știm destule pentru a fi precauți și a tinde către eliminarea treptată și definitivă a plasticului din viața noastră. a declarat Graham Forbes, lider al proiectului Greenpeace Global Plastics.

Studiul reiterează necesitatea unei abordări holistice care să trateze expunerea la plastic ca o problemă ce ține de drepturile omului. Astfel, ar trebui să fie descurajată și redusă producția și consumul de plastic, cu ajutorul unor reglementări naționale și internaționale riguroase, insistând asupra transparenței în ceea ce privește fiecare etapă a producției plasticului.

Imaginea a fost preluată de pe: https://swachhindia.ndtv.com/maharashtra-plastic-ban-things-included-excluded-in-the-ban-22629/

Uniunea Europeană are o oportunitate politică deosebită de a aborda și, eventual, de a reduce impactul plasticului asupra sănătății umane prin măsuri coerente de reglementare. Ca parte a strategiei UE privind plasticul, aceasta și-a declarat intențiile de a elimina complet, până în 2025, substanțele periculoase din produsele din plastic. Cu toate acestea, după cum este clar analizat în raportul CIEL, pașii în această direcție nu ar trebui să se limiteze la faza de producție, ci trebuie să ia în considerare întregul ciclu de viață al materialului plastic, asigurând transparența și trasabilitatea substanțelor care ar putea fi toxice și împiedicând circularea lor în natură în oricare din aceste etape.
 
În general, o soluție eficientă începe cu combaterea poluării direct de la sursă, prin reducerea producției, a consumului și prin gestionarea strictă a modului cum se realizează eliminarea acestui material și a substanțelor chimice asociate, în natură.

Resurse:

Report: Plastic and Health: The hidden costs of a plastic planet 

Acest raport a fost realizat prin eforturile comune ale: Center for International Environmental Law (CIEL), EarthworksGlobal Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), Healthy Babies Bright Futures (HBBF), IPENTexas Environmental Justice Advocacy Services (t.e.j.a.s.), University of ExeterUPSTREAM și BFFP.  Raportul a fost publicat în luna februarie, 2019.  

Copyrights pentru imagine: © Les Stone/Greenpeace  and David Gerratt/ © CIEL/NonprofitDesign.com 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *