Proiectul de lege privind exploatarea minereurilor de la Rosia Montana, discutat marti in Guvern

Proiectul de lege privind exploatarea minereurilor de la Ro?ia Montan?, discutat mar?i în Guvern
Proiectul de lege privind exploatarea minereurilor de la Rosia Montana, discutat marti in Guvern
Proiectul de lege privind exploatarea minereurilor de la Rosia Montana, discutat marti in Guvern

Proiectul de lege care reglementeaza exploatarea minereurilor din perimetrul Rosia Montana a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de marti, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.

Proiectul de lege privind exploatarea minereurilor de la Rosia Montana, discutat marti in Guvern

Exploatarea ar urma sa inceapa in noiembrie 2016, dupa ce planul urbanistic zonal va fi aprobat pana la sfarsitul acestui an, iar participatia statului ar creste cu inca 5,69%, la 25% din actiuni, dar conditionat de emiterea la timp a tuturor autorizatiilor, potrivit unui draft al Acordului intre Guvern, Gabriel Resources si Rosia Montana Gold Corporation pentru inceperea exploatarii.

Investitorul va plati Guvernului o redeventa de 6% din valoarea productiei, statul avand optiunea de a solicita companiei Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) ca plata redeventei sa se faca in natura, conform proiectului.

In urma cu peste o luna, premierul Victor Ponta  anunta ca negocierile pentru investitia Rosia Montana vor fi finalizate pana la inceputul sesiunii parlamentare, in septembrie, iar lucrarile vor incepe daca Parlamentul va aproba proiectul de lege pe care Guvernul il va propune in acest sens.

Conform draftului citat, participatia statului va creste la 25% in doua etape, ambele conditionate de indeplinirea cumulativa de catre autoritatile romane a mai multor obligatii.

Astfel, in prima etapa va fi transferata o cota de 3,6858% din actiuni, rezultand o participatie a statului de 23%, dar cu obligatia ca acordul de mediu privind implementarea proiectului sa fi fost emis si aprobat prin hotarare de guvern si sa nu contina modificari semnificative fata de proiectul prezentat si propus prin raport si studiul de fezabilitate, iar proiectul de lege care sa aprobe exploatarea sa fie adoptat.

In a doua etapa va fi transferata statului inca o cota de 2% din actiuni, dar cu conditia ca toate autorizatiile pentru inceperea exploatarii comerciale sa fi fost emise in termene care nu au inregistrat intarzieri semnificative fata de termenele prevazute in calendarul de autorizare, iar proiectul de lege care aproba exploatarea sa fie in vigoare si sa isi produce efectele.

In urma acestor operatiuni, cota de participare a statului va urca la 25% si va ramane la acest nivel pe toata durata de valabilitate a licentei de exploatare.

Partile convin ca societatii RMGC sa i se puna la dispozitie dreptul de folosinta asupra tuturor imobilelor situate in perimetrul licentei de exploatare.

Investitorul se obliga ca, in termen de 4 luni de la publicarea hotararii Guvernului de emitere a acordului de mediu, sa furnizeze institutiei publice care asigura administrarea actionarului minoritar al titularului Licentei de exploatare un plan detaliat cu privire la modalitatile de finantare ale proiectului minier de la Rosia Montana.

Documentul include si un calendar pentru inceperea exploatarii, respectiv aprobarea PUZ Zona Industriala pana in decembrie 2013, finalizarea dobandirii dreptului de folosinta asupra imobilelor din perimetrul de exploatare pana in mai 201, scoaterea imobilelor din fondul forestier si din circuitul agricol pana in mai, respectiv iunie 2014, obtinerea autorizatiei de construire pana in iunie 2014, construirea propriu-zisa a facilitatilor de exploatare si productie in intervalul iunie 2014 – noiembrie 2016 si demararea propriu-zisa a exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana cel tarziu in noiembrie 2016.

„Statul roman si actionarul minoritar al RMGC controlat de statul roman nu sunt obligate sa contribuie financiar la majorarile capitalului social al RMGC, cu exceptia cazului in care o astfel de majorare de capital este impusa de prevederile legale. In lipsa unor disponibilitati financiare ale statului roman sau ale actionarului minoritar al RMGC controlat de statul roman, GBU (Gabriel Resources-n.r.) se angajeaza sa-i ofere imprumuturi cu dobanda pentru realizarea aportului la capitalul social si mentinerea cotei de participare la acesta”, se mai arata in document.

In ceea ce priveste beneficiile statului roman, cele doua parti estimeaza ca proiectul Rosia Montana va genera pentru bugetul de stat si bugete locale venituri de aproximativ 2,3 miliarde dolari si un efect direct in economia Romaniei de aproximativ 2,9 miliarde dolari, la un pret de referinta de 1.200 dolari/uncie (lingouri tezaurizabile), totalul beneficiilor economice directe ale proiectului pentru Romania fiind estimate la peste 5,2 miliarde dolari, in conditiile mentinerii parametrilor relevanti ai legislatiei fiscale incidente din Romania, a pretului aurului, a costurilor aferente lucrarilor, serviciilor si produselor necesare exploatarii miniere, precum si a prevederilor planului de afaceri al RMGC asumat public conform regulilor pietei de capital.

In vederea realizarii de catre statul roman a unor prognoze cat mai exacte cu privire la resursele bugetare obtinute din exploatarea miniera de la Rosia Montana, investitorul se obliga ca, in termen de trei luni de la incheierea fiecarui exercitiu financiar al RMGC, sa puna la dispozitia Ministerului Finantelor tabelul beneficiilor directe, actualizat ca urmare a fluctuatiilor parametrilor care stau la baza determinarii acestor beneficii. In completarea beneficiilor acordate statului, investitorul se obliga ca, in conditiile realizarii tuturor operatiunilor prevazute in raportul de evaluare la studiul de impact asupra mediului al RMGC, sa creeze si sa mentina unnumar mediu de 2.300 locuri de munca directe in timpul constructiei exploatarii miniere si o medie de 900 locuri de munca directe in timpul fazei de operare.

Partile convin ca, in situatia in care investitorul, cu intentie, nu respecta aceste prevederi, statul are dreptul de a solicita si de a obtine de la GBU o compensatie rezonabila pentru prejudiciile directe suferite, daca GBU si RMGC nu vor fi in masura sa remedieze obligatiile incalcate intr-un termen rezonabil.

Rosia Montana Gold Corporation va vinde aurul si argintul rezultat din exploatarea miniera de la Rosia Montana la cotatiile relevante de pe pietele internationale. In cazul incheierii unor contracte la termen de catre RMGC in legatura cu vanzarea aurului si argintului rezultat din exploatarea miniera de la Rosia Montana, termenii si conditiile comerciale (pret, conditii de plata, cantitati, scadente, comisioane etc.), acestea vor fi aprobate in prealabil de catre adunarea generala a actionarilor RMGC. In conditiile in care exista facilitatile necesare in Romania, iar costurile sunt competitive si exista capacitate de procesare a productiei RMGC, realizarea si certificarea lingourilor rezultate din exploatarea minereului auro-argentifer de la Rosia Montana se va realiza fie de catre RMGC pe teritoriul Romaniei, fie de catre un tert in cadrul unor facilitati de productie amplasate pe teritoriul Romaniei.

Partile mai convin si ca investitorul este obligat sa asigure o investitie totala de 100 milioane dolari pentru proiecte de conservare, amenajare si revitalizare a patrimoniului cultural, din care 70 milioane dolari in zona perimetrului Rosia Montana si 30 milioane dolari drept contributie pe durata proiectului la patrimoniul cultural national, in vederea sustinerii cercetarii, restaurarii, conservarii si amenajarii/promovarii turistice a proiectelor cu caracter de excelenta la nivel national, situri arheologice si monumente istorice. In cazul in care pretul mediu de vanzare anual al aurului se va situa in faza de exploatare propriu-zisa cel putin la nivelul mediu anual de 1.500 dolari/uncie, suma de 30 milioane dolari va fi majorata la 50 milioane dolari.

In acest sens, investitorul se obliga, printre altele, sa continue finantarea pentru ca activitatile derulate in ultimii 10 ani de cercetare in detaliu a patrimoniul cultural al Rosiei Montane (situri arheologice, galerii, constructii valoroase, etnografie si patrimoniu imaterial) sa fie realizate conform celor mai bune standarde in domeniu, sa amenajeze pentru vizitare trei zone cu lucrari miniere subterane si de suprafata reprezentative pentru toate perioadele istorice si tehnicile de exploatare (la Catalina-Monulesti, unde s-au descoperit celebrele tablite cerate care au facut faimoasa comuna Rosia Montana si sisteme complexe cu roti hidraulice romane pentru evacuarea apei subterane, la Piatra Corbului, unde exista urme de exploatare cu foc si apa, precum si la Jig Vaidoaia, unde s-au evidentiat camere de exploatare miniera la suprafata din perioada moderna si contemporana, sa amenajeze un parc arheologic de 18 hectare pe dealul Carpeni, unde s-au descoperit in timpul cercetarilor arheologice locuinte de epoca romana cu hipocaust (incalzire in pardoseala, sa restaureze monumentului funerar de la Taul Gauri si sa amenajeze parcul arheologic, sa amenajeze un complex muzeal al mineritului reprezentativ pentru centrul si sud-estul Europei, sa restaureze toate cladirile monument istoric din localitate (41 cladiri) si sa restaureze/amenajeze centrul istoric al Rosiei Montane (peste 300 case), sa organizeze un circuit turistic integrat al tuturor acestor situri istorice.

Investitorul va asigura, de la momentul inceperii exploatarii comerciale a proiectului minier, eliminarea poluarii istorice, provenite de la vechile activitati miniere care in prezent produc ape acide si contaminari cu metale grele in perimetrul minier Rosia Montana, urmand ca obligatiile privind protectia mediului sa fie executate in conformitate cu acordul de mediu, dupa emiterea acestuia. In acest sens va fi constituita de catre RMGC o garantie de raspundere de mediu, estimata in prezent la 25 milioane dolari.

Rosia Montana Gold Corporation va asigura captarea apelor acide, respectarea unor limite maxime de vibratii la operatiunile din cariera si la transport, pentru protectia cladirilor din vecinatate, folosirea cianurii doar in perimetrul uzinei, in circuit inchis intr-un mediu controlat si monitorizat in permanenta, respectarea unei limite de cianura mai mici decat standardele Uniunii Europene, respectiv maximum 7 ppm la descarcare in iazul de decantare, si construirea de coridoare ecologice pentru a facilita migratia naturala a animalelor din perimetrul lucrarilor industriale.

Compania va suporta costul si va realiza lucrari de impadurire pe o suprafata totala de 1.000 hectare de teren, aflata in domeniul public sau privat al statului roman. Lucrarile de impadurire vor fi realizate in termen de 5 ani de la data la care ii sunt puse la dispozitie suprafetele de teren necesare pentru realizarea acestor lucrari.

Investitorul se obliga sa stimuleze dezvoltarea economica si culturala durabila a comunitatii din Rosia Montana, sa mentina suprafetele de pajiste declarate la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, sa acorde compensatii financiare fermierilor si/sau APIA in cazul in care proiectul Rosia Montana va afecta suprafete de pajisti pentru care s-au incheiat contracte multianuale de agro-mediu, in cazul scoaterii din circuitul agricol, suprafete avand categoria de folosinta vita de vie sau livezi, pentru care s-a obtinut finantare din fonduri comunitare (total sau partial), in cazul scoaterii din circuitul agricol, si producatori agricoli care opereaza atat in sistemul clasic, cat si in sistem ecologic, in ipoteza producerii unui accident.

Investitorul este de acord ca, dupa obtinerea autorizatiei de construire si pana la finalizarea constructiei proiectului minier sa creeze facilitati de dezvoltare a antreprenoriatului, facilitati de micro-creditare, facilitati de reconversie profesionala si facilitati de dezvoltare a agriculturii locale (cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea laptelui, prelucrarea carnii si realizarea de produse traditionale). La schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor cu destinatia de pajiste aflate in perimetrul proiectului minier, titularul licentei va face dovada constituirii fondurilor necesare pentru refacerea unei suprafete de pajiste echivalenta pe terenuri (inclusiv terenuri neproductive), aflate in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Titularul licentei de exploatare este obligat sa finalizeze lucrarile de refacere a suprafetei de pajiste in termen de 3 ani de la data de la care i-au fost puse la dispozitie toate terenurile destinate efectuarii acestor lucrari.

Societatea Rosia Montana Gold Corporation este controlata de compania canadiana Gabriel Resources, care detine 80,69% din actiuni. In spatele Gabriel Resources sunt nume mari din business-ul mondial, precum miliardarii John Paulson, Beny Steinmetz si Thomas Kaplan.

Compania detine la Rosia Montana (judetul Alba), prin concesionare in vederea exploatarii, cel mai important zacamant de aur din Romania, evaluat la aproximativ 300 de tone de aur si 1.600 de tone de argint.

Investitia Rosia Montana, blocata de mai multi ani din cauza disputelor privind protectia mediului, a fost inclusa in Planul national de investitii si locuri de munca lansat, in urma cu o luna, de Guvern si prezentata ca proiect de „exploatare cu noi standarde de mediu” de unde statul estimeaza beneficii de 78% din ceea ce genereaza proiectul.

Gabriel Resources a transmis atunci ca negociaza cu Guvernul cresterea participatiei statului la Rosia Montana Gold Corporation de la 19,31% la maximum 25% si a redeventei platite de la 4% la 6%.
Gabriel Resources detine in prezent 80,69% din proiectul Rosia Montana, restul fiind in posesia statului prin compania Minvest.

La finele lunii aprilie, Guvernul a decis, prin hotarare, infiintarea unei noi companii care se va ocupa exclusiv de proiectul Rosia Montana si care va functiona doar in subordinea ministrului delegat pentru Proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine.

In actul normativ, Guvernul invoca potentialul financiar ridicat al proiectului, care justifica un transfer al beneficiilor aferente cotei detinute de stat direct catre bugetul de stat, si arata ca realizarea proiectului de exploatare a minereului aurifer din zona Rosia Montana poate genera venituri din exploatare si contributii directe la bugetul de stat estimate la mai multe miliarde dolari, poate avea o contributie majora la relansarea industriei miniere din Romania si la crearea unui numar semnificativ de locuri de munca intr-o zona puternic afectata de somaj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *