Cum se infiinteaza un ONG

  0
  342
  3 milioane de lei pentru ONG-uri prin virarea a 2% din impozit către acestea.
  Cum se infiinteaza un ONG

  Ce sunt ONG-urile?

  Organizatiile neguvernamentale (ONG) sunt structuri juridice de natura privata, independente de institutiile statului, avand capacitatea de a lua decizii in nume propriu si de a raspunde legal pentru consecintele aplicarii acestora.

  Membrii fondatori si estimarea cheltuielilor:

  Pentru a infiinta un ONG in Romania este nevoie de cel putin 3 persoane. Persoanele fizice trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile. Aceasta inseamna ca trebuie sa fie majore si sa nu fie puse sub interdictie judecatoreasca.

  Cheltuielile totale pentru infiintarea asociatiei variaza intre 800 si 1 000 de lei. Costurile, onorariile, valorile timbrelor judiciare si ale taxelor de timbru sunt orientative; ele sunt supuse unor fluctuatii determinate de piata serviciilor sau de modificarea cuantumului taxelor catre buget.

  Urmatorul pas este rezervarea denumirii asociatiei. Oricare dintre membrii fondatori poate completa direct formularul disponibil la registratura Ministerului Justitiei. Verificarea este facuta la cerere de Ministerul Justitiei si in urma acesteia se elibereaza o Dovada a disponibilitatii denumirii.

  Taxa aferenta serviciului este de 5 lei si se plateste la unitatea Trezoreriei Statului de care apartine solicitantul.

  Depuneti cererea si dovada platii taxei (chitanta) la registratura Ministerului Justitiei. Dovada disponibilitatii denumirii se elibereaza de catre Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG al Ministerului.

  Termenul de rezolvare a cererii este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, in cazul in care va prezentati personal pentru ridicare, sau de 10 zile lucratoare, daca optati pentru raspunsul prin posta.

  Valabilitatea dovezii este de 3 luni de la data emiterii. Dovada se poate prelungi, in caz de nevoie; in aceasta situatie trebuie sa faceti o cerere de prelungire, care de asemenea se taxeaza, pana cel tarziu in ziua expirarii dovezii initiale.

  Obtinerea sediului asociatiei este unul dintre cele mai importante lucruri.

  Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati cu destinatie rezidentiala (bloc, vila), mai aveti nevoie de urmatoarele: a. acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Asociatiei in apartamentul respectiv); b. acordul Asociatiei de Proprietari. Acordul se da pe un formular tip, care este pus la dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari. Proprietarul imobilului/apartamentului stabilit ca sediu va autentifica la notariat o declaratie prin care pune la dispozitie spatiul respectiv ca sediu pentru asociatie.

  Daca sediul este stabilit intr-un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere, in copie autentificata, si bineinteles de acordul proprietarului.

  Urmatorul pas este obtinerea cazierului fiscal al fondatorilor asociatiei. Acesta este eliberat de Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul solicitantului.

  Cererea de obtinere a cazierului fiscal (o completati la fata locului) va fi insotita de urmatoarele documente:

  – Copie act de identitate;
  – Chitanta pentru taxa de eliberare a cazierului fiscal (20 lei).
  In Bucuresti cazierul fiscal se elibereaza “pe loc” – in circa 1 ora.
  Cazierul Fiscal are valabilitate 30 zile de la data eliberarii.

  Intocmirea si atestarea actelor constitutive:

  Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
  a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
  b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
  c) denumirea asociatiei;
  d) sediul asociatiei;
  e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
  f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
  g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
  h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
  i) semnaturile membrilor asociati.
  Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
  a) elementele prevazute mai sus, cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);
  b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
  c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
  d) drepturile si obligatiile asociatilor;
  e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
  f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
  g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei.

  Dupa definitivare, documentele se vor autentifica de catre un notar, sau se vor atesta de catre un avocat, in mai multe exemplare.

  Constituirea patrimoniului initial:

  Patrimoniul minim necesar infiintarii unei asociatii este 600 de lei (un salariu minim pe economie).

  Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara, preferabil cea cu care veti lucra dupa inceperea activitatii.

  Trebuie sa completati un formular, sa anexati o fotocopie de pe actul constitutiv si sa achitati o taxa de deschidere de cont, in valoare de circa 10 lei noi. Veti primi un extras de cont doveditor.
  Banii raman blocati pana la obtinerea hotararii judecatoresti de infiintare, cand veti putea transfera banii intr-un cont bancar propriu-zis.

  Legalizarea incheierii civile; inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor:

  Hotararea judecatoreasca prin care instanta a admis cererea voastra poarta numele de “incheiere civila”.

  Mergeti la biroul special de persoane juridice din cadrul judecatoriei, interesati-va si daca vi se comunica faptul ca incheierea “a ramas definitiva”, cereti actul si faceti fotocopii, care urmeaza sa fie legalizate si pe care se va aplica mentiunea “definitiva si irevocabila”.

  Trebuie sa platiti pentru fiecare exemplar o taxa de timbru judiciar (2 lei) – se achita la unitatile CEC – si de asemenea pentru fiecare trebuie sa dispuneti de un timbru judiciar (de 15 bani) cumparat de la posta. Mai aveti nevoie de o cerere tip, care se obtine de la judecatorie.

  Grefierul de la biroul de persoane juridice va elibera, la cererea voastra, si Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei. Inscrierea in Registru se face din oficiu de catre instanta, odata ce sentinta ramane irevocabila.
  Si pentru acesta trebuie sa achitati o taxa de timbru de 1 leu si sa aveti un timbru judiciar de 0,15 lei.

  Certificatul de inregistrare fiscala:

  La Administratia Finantelor Publice de care apartine locatia in care aveti sediul, depuneti un dosar cuprinzand:
  – Doua formulare “cod 010″ ( vi le da inspectorul fiscal sau le descarcati de la www.anaf.ro);
  – Statutul si actul constitutiv (copii); – Incheierea judecatoreasca cu mentiunea “definitiva si irevocabila” (copie);
  – Dovada sediului (copie);
  – Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (copie);
  – Timbru fiscal de 3 lei.

  Acest certificat se va elibera in cateva zile.

  Stampila si imprimatele cu regim special:

  La comandarea stampilei trebuie sa prezentati: o copie de pe Codul Fiscal si actul vostru de identitate, in calitate de reprezentant legal al organizatiei.

  Apoi, ar trebui sa va comandati chitantier si, daca aveti de gand sa desfasurati activitati comerciale, facturier. Exista si alte imprimate speciale, despre care ar fi bine sa discutati cu contabilul vostru.

  Deschiderea contului bancar

  Pentru deschiderea unui astfel de cont aveti nevoie de urmatoarele:

  – Statutul si actul constitutiv;
  – Incheierea judecatoreasca “definitiva si irevocabila”;
  – Certificatul de inregistrare fiscala;
  – Actul de identitate.
  Actele trebuie prezentate in original sau copie legalizata (care vi se inapoiaza) si in cate o fotocopie (care se retine). Nu uitati sa aveti la voi stampila.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.