IN ARGES, SIMULARE DE POLUARE

Ad-mi-nistratia Nationala Apele Ro-mane a organizat ieri un exer-citiu de interven-tie in cazul poluarii accidentale cu titei provenit dintr-un parc petrolifer. Exercitiul s-a des-fasurat in comuna Titesti, in zona podului Bajesti, care traverseaza Raul Targului, afluent al Ar-gesului. Conform scenariului stabilit, ANAR si Garda Nationala de Mediu au fost anuntate te-lefonic de re-pre-zentantii societatii Petrom ca la statia Ba-jesti, in localitatea Ti-testi, s-a produs o po-luare cu pro-duse pe-troliere din cauza unei fisuri aparute in conducta de transport apa sa-rata si titei.

Sursa: Jurnalul National

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *