Legea privind calitatea aerului inconjurator

Legea privind calitatea aerului inconjurator

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 452 din data de 28 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Adoptarea Legii privind calitatea aerului inconjurator transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa si ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice in aerul inconjurator.

Legea prevede masuri la nivel national privind:
– definirea si stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului inconjurator destinate sa evite si sa previna producerea unor evenimente daunatoare si sa reduca efectele acestora asupra sanatatii umane si a mediului ca intreg;
– evaluarea calitatii aerului inconjurator pe intreg teritoriul tarii pe baza unor metode si criterii comune, stabilite la nivel european;
– obtinerea informatiilor privind calitatea aerului inconjurator pentru a sprijini procesul de combatere a poluarii aerului si a disconfortului cauzat de acesta, precum si pentru a monitoriza pe termen lung tendintele si imbunatatirile rezultate in urma masurilor luate la nivel national si european;
– garantarea faptului ca informatiile privind calitatea aerului inconjurator sunt puse la dispozitia publicului;
– mentinerea calitatii aerului inconjurator acolo unde aceasta este corespunzatoare si/sau imbunatatirea acesteia in celelalte cazuri;
– promovarea unei cooperari crescute cu celelalte state membre ale Uniunii Europene in vederea reducerii poluarii aerului;
– indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte.

Punerea in aplicare a prevederilor noii legi se realizeaza prin Sistemul National de Evaluare si Gestionare Integrata a Calitatii Aerului (SNEGICA) care asigura cadrul organizatoric, institutional si legal de cooperare intre autoritatile si institutiile publice, cu competente in domeniu, in scopul evaluarii si gestionarii calitatii aerului inconjurator, in mod unitar, pe intreg teritoriul Romaniei, precum si pentru informarea populatiei si a organismelor europene si internationale privind calitatea aerului inconjurator.

SNEGICA cuprinde, ca parti integrante, urmatoarele doua sisteme:
– Sistemul National de Monitorizare a Calitatii Aerului SNMCA) care asigura cadrul organizatoric, institutional si legal pentru desfasurarea activitatilor de monitorizare a calitatii aerului inconjurator, in mod unitar, pe teritoriul Romaniei;
– Sistemul National de Inventariere a Emisiilor de Poluanti Atmosferici, denumit in continuare SNIEPA, care asigura cadrul organizatoric, institutional si legal pentru realizarea inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, in mod unitar, pe intreg teritoriul tarii.

Actul normaitv cuprinde reglementari ample referitoare la:
– evaluarea calitatii aerului inconjurator pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule in suspensie PM10 si PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren;
– gestionarea calitatii aerului inconjurator prin elaboarea de planuri de calitatea a aerului pentru a se atinge valorile-limita corespunzatoare sau planuri de mentinere a calitatii aerului, dupa caz.

Actul normativ prevede ca desfasurarea activitatilor existente, precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ asupra calitatii aerului inconjurator se realizeaza numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu emise conform legislatiei in vigoare.
Autorizatia de mediu/Autorizatia integrata de mediu stabileste valori-limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii desfasurate, tinand cont de cele mai bune tehnici aplicabile in domeniu, precum si de nivelul calitatii aerului inconjurator la nivel local.

Legea stipuleaza garantarea faptului ca informatiile privind calitatea aerului sunt puse la dispozitia publicului dar si mentinerea calitatii aerului inconjurator acolo unde aceasta este corespunzatoare si/sau imbunatatirea acesteia in celelalte cazuri.

Noua lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romanie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *