Noi reglementari privind deseurile de echipamente electrice si electronice

0
406
SUA genereaza cea mai mare cantitate de deseuri electronice din lume
SUA genereaza cea mai mare cantitate de deseuri electronice din lume

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 728 din data de 2 noiembrie  2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Actul normativ are ca obiectiv prevenirea producerii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), cat si reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a acestora.

De asemenea, actul normativ urmareste imbunatatirea performantelor privind protectia mediului si sanatatea populatiei ale tuturor celor implicati in ciclul de viata al echipamentelor electrice si electronice: producatori, importatori, distribuitori, consumatori si, in mod deosebit, ale acelor operatori economici care sunt direct implicati in colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

Prevederile noului act normativ se refera, in principal, la urmatoarele aspecte:

Proiectarea produsului

Se stabileste obligatia producatorilor de a introduce in fabricatie acele echipamente electrice si electronice (EEE) ale caror proiecte tin seama de urmatoarele aspecte:
– sa faciliteze operatiunile de demontare si valorificare a componentelor;
– sa prevada posibilitati de reutilizare si reciclare a DEEE, a componentelor si materialelor lor.

Colectarea selectiva

In vederea colectarii selective a DEEE provenite de la gospodariile particulare, autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale au o serie de obligatii, din care amintim:

– de a organiza, de a gestiona si de a coordona colectarea separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la gospodariile particulare si transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare, sau prin incredintarea colectarii DEEE catre un operator economic colector autorizat de catre agentia judeteana pentru protectia mediului;

– de a stabili si de a comunica agentiei judetene pentru protectia mediului modalitatea si frecventa de colectare a DEEE de la gospodariile particulare. Frecventa de colectare trebuie sa fie de cel putin o data pe trimestru;

– de a preda DEEE colectate catre producatorii sau organizatiile colective ale acestora in vederea realizarii tratarii/reciclarii DEEE colectate.

– de a asigura existenta si functionarea cel putin a unui punct de colectare selectiva a DEEE provenite de la gospodariile particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un punct de colectare in fiecare localitate;

– de a asigura evidenta DEEE intrate si iesite din punctele de colectare si de a raporta anual datele agentiilor judetene pentru protectia mediului.

Tratarea

Operatorii economici efectueaza operatiuni de tratare a DEEE numai daca detin autorizatie de mediu, potrivit legislatiei in vigoare, autorizatie ce va fi obtinuta de catre acestia distinct, pe fiecare categorie de DEEE.

Valorificarea

Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor au obligatia sa asigure preluarea si valorificarea DEEE colectate selectiv.Aceste categorii au obligatia de a indeplini anumite obiective pentru DEEE tratate, referitoare la rata de valorificare exprimata intr-un procent minim din greutatea medie a aparatului.

Alte dispozitii

Actul normativ mai cuprinde prevederi referitoare la finantarea gestionarii DEEE provenite de la gospodariile particulare si de la alti utilizatori, informatiile pe care producatorii sunt obligati sa le furnizeze utilizatorilor de EEE, precum si informatii referitoare la reutilizare si tratare.

Ministerul Mediului si Padurilor intocmeste un registru al producatorilor, in care sunt centralizate anual informatii, inclusiv estimari, cu privire la cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata nationala, cantitatile si categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele si reutilizate, reciclate si recuperate, greutatea sau numarul deseurilor colectate exportate.

Ministerul Mediului si Padurilor transmite informatiile Comisiei Europene o data la 2 ani, in termen de 18 luni de la sfarsitul perioadei acoperite de raportare. De asemenea, Ministerul Mediului si Padurilor transmite Comisiei Europene, o data la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor noii hotarari.

Actul normativ mai cuprinde reglementari referitoare la inspectie si control, precum si sanctiuni.

La data intrarii in vigoare a noii hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.