Plati compensatorii pe suprafata pentru dezvoltare rurala

 cosit.jpg  Agricultura a devenit in timp o sursa importanta si permanenta de presiune asupra speciilor si habitatelor salbatice, dar si o sursa de poluare a mediului si in special a apelor. In conditiile dezvoltarii agriculturii, a productiei agricole si implicit a dezvoltarii rurale, s-a constatat ca este necesar sa se stabileasca daca aceasta crestere poate fi sustinuta fara a aduce prejudicii mediului si sanatatii umane.

Romania a elaborat in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007-2013, care respecta liniile strategice de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene ce guverneaza acest domeniu, precum si realitatile si nevoile identificate in spatiul rural romanesc. Prin acest Program s-a avut in vedere imbunatatirea echilibrului dintre dezvoltarea economica si utilizarea durabila a resurselor naturale, mentinerea si cresterea atractivitatii zonelor rurale – ca elemente de baza in diversificarea activitatilor economice. Conform PNDR 2007 – 2013, masurile din cadrul Axei 2 care vizeaza utilizarea durabila a terenurilor agricole – Masura 211 „zona montana defavorizata”, Masura 212 „zone defavorizate – altele decat zona montana” si Masura 214 „plati de agro-mediu” – stabilesc cadrul general necesar a fi respectat de fermieri, pentru a putea beneficia de sprijin financiar nerambursabil, platit anual ca o rata fixa exprimata in EURO, sub forma de prima compensatorie publica.

Ce sunt platile compensatorii pe suprafata pentru dezvoltare rurala?

Aceste plati compensatorii sunt sume fixe stabilite prin PNDR 2007-2013, acordate pe suprafata de teren agricol utilizata situata intr-o zona eligibila, pe care fermierul le poate obtine anual, daca solicita acest lucru in Cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata. Platile se acorda pentru:
.. zone defavorizate (zona montana defavorizata, zone semnificativ defavorizate si zone defavorizate de conditii naturale specifice),
.. masura de agro-mediu (pajisti cu inalta valoare naturala, practici agricole traditionale, pajisti importante pentru pasari, culturi verzi).

Cine sunt beneficiarii acestor plati?

Beneficiarii acestor plati sunt fermierii. Fermierii sunt definiti ca fiind persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupurile sau membrii sai il detin, care desfasoara activitati agricole in scopuri productive sau care mentin terenurile agricole in Bune Conditii Agricole si de Mediu.
Unde se solicita aceste plati?

Aceste plati se solicita la centrele locale APIA in cazul in care suprafata agricola este mai mica de 50 ha sau la centrele judetene APIA pentru suprafete mai mari de 50 ha. Cererea se depune la Centrul local/judetean APIA la care este arondata localitate (comuna/orasul) de domiciliu a solicitantului.

Cand se solicita aceste plati?

Platile se solicita in perioada 1 martie – 15 mai prin completarea unei cereri de plata. Depunerea ramane deschisa si in perioada de 16 mai – 9 iunie, dar cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi intarziere fata de 15 mai.
Ce conditii trebuie indeplinite de fermieri pentru obtinerea acestor plati?
Conditiile ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati pe suprafata pentru dezvoltare rurala sunt aceleasi ca si pentru obtinerea platilor directe pe suprafata (SAPS). Astfel, suprafata minima a terenului utilizat de fermier trebuie sa fie de 1 ha si sa fie compusa din parcele agricole de cel putin 0,3 ha. Pentru vii, livezi, hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbusti fructiferi parcelele eligibile sunt cele cu o suprafata de cel putin 0,1 ha. Suprafetele de teren agricol din cadrul fermelor pentru care se solicita sprijin trebuie sa fie inscrise la APIA in sistemul informatic integrat de administrare si control (IACS). Pe toata suprafata agricola a fermei fermierul trebuie sa respecte Bunele Conditii Agricole si de Mediu. Beneficiarii trebuie sa incheie un angajament pe o perioada de 5 ani.

Cum se solicita aceste plati compensatorii pe suprafata de teren agricol utilizata?

In cazul zonelor defavorizate si a pachetelor 1,2 si 3 de agro-mediu fermierii trebuie sa verifice daca terenurile agricole pe care le utilizeaza se afla in unitati administrativ-teritoriale eligibile la primarie, la centrul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) sau la Directia Agricola de Dezvoltare Rurala (DADR). In cazul pachetului 4 al masurii de agro-mediu sunt eligibile terenurile agricole la nivel national.
Fermierul trebuie sa solicite aceste tipuri de sprijin prin aplicarea unei bife pentru „zone defavorizate” sau Plati de agro-mediu” la completarea Cererii de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata.

I. Plati pentru zone defavorizate
Ce sunt aceste plati?
Aceste plati sunt un supliment la subventiile SAPS si au rolul de a compensa productivitatea agricola mai redusa a terenurilor agricole din zonele defavorizate. Astfel, au fost stabilite 3 tipuri de zone defavorizate:
.. Zona Montana Defavorizata – plata de 50 Euro/ha/an (include 657 unitati administrativ-teritoriale)
.. Zone Defavorizate de Conditii Naturale Specifice – plata de 60 Euro/ha/an (include 293 unitati administrativ-teritoriale)
.. Zona Semnificativ Defavorizata – plata de 90 Euro/ha/an (include 24 unitati administrativ-teritoriale)

Ce conditii specifice trebuie indeplinite?
Fermierii trebuie sa verifice daca terenurile agricole pe care le utilizeaza se afla in unitati administrativ-teritoriale eligibile (comune sau orase) la primarie, la centrul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) sau la Directia Agricola de
Dezvoltare Rurala (DADR).
Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va continua activitatile agricole pe o perioada de 5 ani de la prima plata.
II. Plati pentru Agro-mediu
Ce sunt aceste plati? Aceste plati compenseaza cheltuielile suplimentare si pierderile de venit ale
fermierilor care isi asuma voluntar un set de cerinte specifice de agro-mediu
specifice unuia din cele 4 pachete de agro-mediu disponibile.
Ce conditii specifice trebuie indeplinite?
Platile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor care isi asuma, in mod voluntar, angajamente de agro-mediu, conform carora vor respecta si aplica cerintele specifice unuia din cele 4 pachete disponibile pentru care aplica pe suprafata pe care solicita sprijinul, pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. De asemenea, fermierul se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu (modelul registrului in care se tine aceasta evidenta este disponibil la centrele APIA sau la sediile DADR judetene).
Care sunt pachetele de agro-mediu si care sunt cerintele specifice fiecarui pachet?

Pachetul 1: Pajisti cu Inalta Valoare Naturala – 124 Euro/an/hectar (este aplicabil in 1038 unitati administrativ teritoriale). Pentru a primi plati prin pachetul 1, fermierii utilizatori de pajisti (pasuni si fanete) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
.. utilizarea fertilizantilor chimici este interzisa,
.. utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maxim 30 kg. N s.a./ha,
.. utilizarea pesticidelor este interzisa,
.. cositul poate incepe doar dupa data de 1 iulie,
.. masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului,
.. pasunatul se efectueaza cu maxim 1 UVM pe hectar,
.. pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,
.. este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament,
.. nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari. Se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.

Pachetul 2: Practici agricole traditionale – 58 Euro/an/hectar (este aplicabil in aceleasi unitati administrativ teritoriale ca si pachetul 1). Acest pachet se poate aplica numai suplimentar primului pachet. Fermierii utilizatori de pajisti (pasuni si fanete) se vor angaja ca nu vor efectua lucrari mecanizate pe suprafetele de pajiste aflate sub angajament. Cei 58 de Euro se cumuleaza astfel celor 124 de la pachetul 1 ajungandu-se la o plata totala de 182 Euro/an/hectar.
Pachetul 3 Pajisti Importante Pentru Pasari este un pachet pilot care isi propune sa introduca in Romania viitoarele plati pentru speciile si habitatele protejate la nivel european prin intermediul retelei Natura 2000. Cele doua variante pentru care se poate aplica in cadrul acestui pachet sunt Varianta 3.1 – Crex Crex (209 Euro/an/hectar) si Varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus (101 Euro/an/hectar), fiind eligibile 154 unitati administrativ teritoriale.
Cerintele pentru Varianta 3.1 – Crex Crex:
.. utilizarea fertilizantilor si pesticidelor este interzisa,
.. cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie si se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, pe marginile fiecarei parcele lasandu-se o banda necosita sau nepasunata, lata de 3 metri,
.. masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului,
.. pasunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
.. pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,

.. este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament,
.. nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari. Se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental,
.. lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. Folosirea utilajelor cu tractiune cabalina este permisa. Cerintele pentru Varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus
.. utilizarea fertilizantilor si pesticidelor este interzisa,
.. cositul trebuie efectuat cel mai tarziu pana la data de 1 iulie si va fi efectuat in etape, , pe marginile fiecarei parcele lasandu-se o banda necosita sau nepasunata, lata de 3 metri,
.. masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului,
.. pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
.. pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,
.. este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament,
.. nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari. Se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental,
.. lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. Folosirea utilajelor cu tractiune cabalina este permisa.
Pachetul 4 Culturi verzi – 130 Euro/an/hectar (acest pachet este aplicabil pentru terenul arabil la nivelul intregii tari). Pentru a primi plati in cadrul acestui pachet, fermierii utilizatori de pajisti (pasuni si fanete) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
.. semanarea culturilor verzi trebuie realizata pana la sfarsitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca si culturi verzi sunt: mazarea, mazarichea, rapita, mustarul, lupinul, sulfina,
.. doar fertilizantii organici pot fi utilizati inaintea infiintarii culturilor verzi. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa,
.. biomasa formata trebuie sa fie incorporata in sol cel tarziu pana la finalul lunii Martie. Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot incepe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune,
.. nu este permis aratul pajistilor existente in ferma pe toata durata angajamentului.
Alte informatii relevante se regasesc in fisele tehnice ale acestor masuri (postate pe site-ul MAPDR www.madr.ro), in ghidurile adresate fermierilor care au solicitat plati pe suprafata (postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro) sau in „Ghidul
informativ pentru fermierii care au aplicat pentru masura de agro-mediu”.
Orice informatii suplimentare legate de implementarea acestor masuri se pot obtine de la centrele locale si judetene APIA, de la DADR sau scriind la adresa de e-mail [email protected] expertilor Axei 2 din cadrul Autoritatii de Management
pentru PNDR – MAPDR.

sursa: ARPM Sibiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *