Reglementarea desfasurarii activitatii de pescuit comercial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Reglementarea desf??ur?rii activit??ii de pescuit comercial în Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii
Reglementarea desfasurarii activitatii de pescuit comercial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Reglementarea desfasurarii activitatii de pescuit comercial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Reglementarea desfasurarii activitatii de pescuit comercial inAdministratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) anunta ca in baza atributiilor si prevederilor legale in vigoare a stabilit, prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, prelungirea valabilitatii autorizatiilor de pescuit comercial, a autorizatiilor de mediu si a permiselor de pescuit comercial emise sau vizate in anul 2011 pana la data de 12.06.2012 inclusiv.

Prelungirea termenului de valabilitate a actelor de reglementare pentru desfasurarea activitatii de pescuit comercial si stabilirea termenului limita pentru depunerea documentelor in vederea emiterii actelor de reglementare pentru anul 2012 este determinata de faptul ca pana in prezent nu au fost emise:

– Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru aprobarea Punctelor de Debarcare (PD) si a Centrelor de Prima Vanzare (CPV);

– Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor (MMP) si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru stabilirea cotelor plafon.

Persoanele fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitatea de pescuit comercial in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii sunt obligate sa detina asupra lor toate documentele necesare desfasurarii activitatii de pescuit comercial, conform prevederilor legale in vigoare si a Dispozitiei Guvernatorului ARBDD.

Urmare a analizarii cererilor depuse la ARBDD de catre pescari, in scopul desfasurarii activitatii de pescuit comercial pe anul 2012, s-a constatat ca au fost inregistrate 1200 de cereri pentru emiterea autorizatiilor de pescuit comercial, fiind eliberate pana in prezent aproximativ 700 de autorizatii de pescuit.

Persoanele fizice si juridice autorizate care doresc sa desfasoare activitatea de pescuit comercial in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au obligatia sa depuna pana pe data de 12.06.2012 la sediul A.R.B.D.D din Tulcea, documentele necesare pentru obtinerea sau vizarea permiselor de pescuit comercial si pentru obtinerea autorizatiei de pescuit comercial si a autorizatiei de mediu conform prevederilor Ordinului comun nr. 44/1195 din 18.02.2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate si ale Ordinului nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora.

Decizia Guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se fundamenteaza si este emisa in conformitate cu urmatoarele acte normative:

– Legea nr. 82/1993 cu modificarile si completarile ulterioare;

– H.G. nr. 367/2002 – Anexa 1, cap.2, art.24 cu modificarile ulterioare;

– OUG nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.

Guvernator,

Viorica BISCĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *