S-a promulgat legea privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente
S-a promulgat legea privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente
S-a promulgat legea privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente
S-a promulgat legea privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente

Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a semnat miercuri, 25 iunie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Acest proiect de lege a venit pe fondul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol, avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale, in considerarea faptului ca Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut.

Legea promulgata in 25 iunie a.c. tine cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile, aflate atat in domeniul public, cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de pe pajisti.

Printre imbunatatirile aduse de noua lege se numara urmatoarele:

 • A fost completata definitia utilizatorului de pasuni si fanete – crescatorul care detine legal dreptul de folosinta asupra suprafetei agricole si care valorifica pasunea prin pasunare cu efective de animale aflate in proprietatea sa sau prin cosire cel putin o data pe an;
 • s-a introdus obligatia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de a centraliza anual suprafetele din categoria de folosinta pajisti pentru mentinerea suprafetei totale ocupata cu pajisti in Romania la data de 1 ianuarie 2007, prin intermediul registrului agricol;
 • se clarifica faptul ca prevederile ordonantei se refera la pajistile situate in extravilan;
 • referitor la contracte s-a modificat perioada de concesiune/inchiriere, respectiv cuprinsa intre 7 si 10 ani, intrucat beneficiarul pajistilor isi intocmeste un plan de dezvoltare pentru care solicita resurse;
 • se instituie obligatia Consiliilor locale de a aproba un regulament de pasunat, valabil pentru toate pajistile aflate pe unitatea administrativ-teritoriala in cauza;
 • se reglementeaza faptul ca obligatia asigurarii incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha sau sa efectueze o cosire cel putin o data pe an, in vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti, incepand cu anul de cerere 2014;
 • se reformuleaza contraventia referitoare la circulatia pe pajisti cu mijloacele de transport;
 • se mai introduce o exceptie pentru posibilitatea schimbarii categoriei de folosinta, respectiv terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Pretul concesiunii/inchirierii se stabileste tinand cont de echilibrul financiar intre valoarea productiei de iarba disponibila si obligatiile care ii sunt impuse utilizatorului pajistii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral;
 • Unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale au obligatia de a include in cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor permanente, amenajamentul pastoral si conditii speciale de indeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • Concesiunea/inchirierea pajistilor permanente aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinta al asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitatii locale, proprietari de animale inscrise in RNE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here