Se pot depune noi proiecte pentru administrarea ariilor protejate din Iasi
Se depun dosare pentru administrarea ariilor naturale protejate
Se depun dosare pentru administrarea ariilor naturale protejate

Pana in data de 2 septembrie 2014 se desfasoara cea de-a sasea sesiune de depunere a dosarelor pentru preluarea in administrare a ariilor naturale protejate. In judetul Hunedoara se afla, total sau partial, trei astfel de arii naturale.

Etape de lucru
Anuntul a fost facut de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. Conform datelor oferite de minister, dosarele vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Mediului si Schimbarilor Climati­ce nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate.
Etapele procedurii de atribuire in administrare sunt urmatoarele: afisarea la sediul autoritatii responsabile si pe pagina proprie de internet a anuntului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate ce pot fi atribuite in administrare; depunerea dosarelor de candidatura in format hartie si suport electronic, in termen de 30 de zile calendaristice de la data afisarii anuntului de lansare a sesiunii; transmiterea de catre autoritatea responsa­bila a dosarelor de candidatura in format electronic, in termen de doua zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatura, catre membrii Comisiei de evaluare; intrunirea Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatura; intocmirea raportului de evaluare de catre Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de catre conducatorul autoritatii responsabile si afisarea pe site-ul autoritatii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatura; depunerea contestatiilor pentru evaluarea dosarelor; intrunirea Comisiei de contestatii in vederea analizarii si solutionarii contestatiilor; intocmirea raportului de evaluare de catre Comisia de contestatii, aprobarea acestuia de catre conducatorul autoritatii responsabile si afisarea pe site-ul autoritatii res­ponsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatura pentru care s-au depus contestatii; intocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare care include si raportul Comisiei de contestatii si aprobarea acestuia de catre conducatorul autoritatii responsabile; semnarea contractelor de administrare.
Inca doua saptamani
Dosarele pentru atribuirea in administrare se depun pana la data de 2 septembrie 2014 (data inregistrarii la registratura M.M.S.C.), la sediul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, pe adresa: Directia Biodiversitate, B-dul Libertatii nr. 12, Sectorul 5, Bucuresti.
La depunere, dosarele de candidatura trebuie sa fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fara a fi evaluate de catre comisiile de evaluare.
Ariile naturale protejate aflate partial sau in totalitate pe suprafata judetului Hunedoara, pentru care se pot depune dosare pentru atribuire in administrare sunt: ROSCI0339 Padurea Povernii – Valea Cernita, ROSCI0355 Podisul Lipovei – Poiana Rusca (fara suprafata care se suprapune cu ROSPA0029) si ROSCI0373 Raul Mures, intre Branisca si Ilia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here