Verificari privind gestionarea deseurilor in spitalele timisorene

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor – modificata si completata – si a ordinului 219/01.04.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale, – autoritatile administratiei publice locale, prin consilierii de la Directia de Mediu, au controlat pe parcursul lunii august institutiile cu specific medical de pe raza Municipiului Timisoara cu privire la modul de gestionare a deseurilor menajere precum si a celor specifice intrate in categoria deseurilor periculoase.
Astfel, a fost verificat modul in care este respectata procedura privind fluxul specific al deseurilor spitalicesti, documentele care certifica baza legala in care aceste institutii isi desfasoara activitatea (autorizatia de mediu, autorizatia sanitara de functionare etc.), contractele in baza carora se deruleaza actiunile igieno-sanitare (contracte de deratizare-dezinsectie, contracte de dezinfectie, contracte pentru neutralizarea deseurilor menajere si periculoase).
Au fost verificate Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” si Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Dr. Dumitru Popescu, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Spitalul Militar, Spitalul CFR.
In urma verificarilor, s-a constatat ca in majoritatea spitalelor modul de gestionare a deseurilor periculoase respecta standardele si procedurile stipulate in ordinul 219/01.04.2002, colectarea si depozitarea temporara a acestora in incinta unitatilor respectand legislatia, urmand ca acestea sa fie neutralizate de firme special autorizate (in general contracte cu S.C. Pro Air Clean S.A.); deseurile cu caracter menajer sunt preluate de S.C. Retim S.A.; s-a constatat o redusa implementare a sistemului de colectare selectiva a deseurilor si o necorelare intre raportarile lunare efectuate de spitale catre Autoritatea de Sanatate Publica privind cantitatile de deseuri rezultate din activitatile medicale si Formularul de expeditie/transport al deseurilor medicale transmis de S.C. Pro Air Clean S.A; sunt spitale care nu au respectat prevederile Ordonantei de Urgenta 195/2005 privind obligativitatea vizarii anuale a autorizatiilor de mediu; fenomene de depozitare a deseurilor rezultate din lucrarile de constructie in amplasamente ilegale; lipsa contractelor pentru neutralizarea deseurilor provenite de la blocul alimentar care sunt echivalate ca deseuri menajere periculoase (pentru sectiile de boli infectioase din cadrul unor spitale).
In urma verificarilor, s-a dispus luarea urmatoarelor masuri pentru ameliorarea calitatii mediului din aceste unitati: respectarea stricta a tuturor dispozitiilor prevazute in ordinul 219/01.04.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale; demararea procedurilor privind obtinerea unei noi autorizatii de mediu in conformitate cu Ordinul 876/2004; realizarea de contracte cu firme abilitate in activitati de dezinfectie si respectiv eliminare a deseurilor alimentare potential contaminate; realizarea unei estimari cat mai exacte a cantitatilor de deseuri generate, indeosebi a celor periculoase; evacuarea deseurilor de materiale de constructii depozitate ilegal in incinta unitatii; implementarea sistemului de colectare selectiva, colectandu-se separat deseurile reciclabile; amenajarea adecvata a spatiilor verzi proprii prin lucrari specifice de igienizare, taieri de corectie, cosit etc.
Pentru realizarea acestor masuri au fost dispuse termene cuprinse intre 15 si 30 de zile. La expirarea termenului prevazut, Directia de Mediu, prin personalul de specialitate, va verifica modul in care unitatile in cauza s-au conformat masurilor impuse.

Primar,
Gheorghe CIUHANDU

Sursa: Primaria Timisoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *