Proiect de salvare a păşunilor cu arbori din 16 judeţe ale țării
Intretinerea pajistilor permanente, cea mai discutata problema la intalnirile specialistilor CAJ Alba cu producatorii agricoli
Intretinerea pajistilor permanente, cea mai discutata problema la intalnirile specialistilor CAJ Alba cu producatorii agricoli

In aceasta saptamana Camera Agricola Judeteana Alba a fost prezenta la o serie de intalniri cu producatorii agricoli din judetul Alba conform planificarilor. Una din cele mai discutate probleme in localitatile din zona montana si nu numai prezentate de specialistii CAJ Alba, a fost cea referitoare la intretinerea pajistilor permanente. De retinut faptul ca potrivit prevederilor legislative – utilizatorii de pajisti care incheie contracte de concesiune trebuie sa asigure o incarcatura minima de 0,3 UVM/ha pentru suprafata solicitata. Unitatea Vita Mare (UVM) reprezinta incarcatura sau numarul de animale ce revin la un hectar de pasune. Pentru a calcula incarcatura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel. Se inmulteste numarul de animale care pasuneaza cu coeficientul prezentat mai jos, iar produsul se imparte la numarul de hectare utilizate pentru pasunat.

Conversia animalelor in – Unitate Vita Mare (UVM)

1. Tauri, vaci si alte bovine de mai mult de doi ani, ecvidee de mai mult de sase luni = 1,0 UVM

2. Bovine intre sase luni si doi ani = 0,6 UVM

3. Bovine de mai putin de sase luni = 0,4 UVM

4. Ovine = 0,15 UVM

5. Caprine = 0,15 UVM

6. Scroafe reproducatoare mai mari de 50 kg = 0,5 UVM

7. Alte porcine = 0,3 UVM

In situatia in care pentru parcelele concesionate de la consiliile locale nu se asigura incarcatura minima de 0,3 UVM/ha pentru suprafata solicitata, acestea vor fi excluse de la plata.

Daca pe pajistile in proprietate sau contractate , fermierul nu poate asigura minim 0,3 UVM/ha cu animalele proprii sau ale altor fermieri, acesta va trebui sa efectueze cel putin o coasa pe an / suprafata nepasunata.

In cazul in care in urma verificarilor , se constata ca fermierul nu asigura un nivel minim de pasunat de 0,3 UVM/ha, acesta va trebui sa prezinte adeverinta eliberata de catre medicul veterinar, care sa cuprinda: nume fermier/CNP/CUI, ID fermier de la ANSVSA, efectivul de animale detinut de fermier pe specii si categorii.

In cazul in care fermierul nu prezinta adeverinta de la medicul veterinar sau din acest document nu reiese respectarea incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha, parcela va fi exclusa de la plata.

In ordinul MADR nr.544/2013 se precizeaza metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe ha de pajiste. Incarcatura de calculeaza in functie de productia de nutret verde la hectar si de necesarul de nutret verde al unui animal, pe zi sau pe o anumita perioada si se stabileste la nivelul fiecarei localitati.

Toti agricultorii care exploateaza pajisti permanente vor tine evidenta pasunatului si a cositului intr-un registru de evidenta a activitatilor, completat la zi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here