Administratia Apele Romane a prezentat planul pentru diminuarea efectelor indundatiilor

  0
  439
  Administratia Apele Romane a prezentat planul pentru diminuarea efectelor indundatiilor
  Administratia Apele Romane a prezentat planul pentru diminuarea efectelor indundatiilor

  Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, a fost prezentat proiectul vizeaza imbunatatirea managementului riscului la inundatii la nivelul intregului bazin hidrografic Arges-Vedea, acest plan fiind o baza necesara pentru gestionarea infrastructurii de gospodarire a apelor in conformitate cu abordarile si politicile europene ce se regasesc in Directiva 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 a Parlamentului si Consiliului European privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii. Realizarea acestui proiect va contribui la indeplinirea unor obiective prevazute in Directiva Uniunii Europene privind managementul riscurilor la inundatii (realizarea hartilor de hazard la inundatii), la planificarea si realizarea diferitelor lucrari de protejare a infrastructurii si a  zonelor aflate in zone cu risc la inundatii ce pot fi afectate de eventualele viituri.

  Prin proiectul Plan pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges-Vedea se urmareste modernizarea sistemului de management al inundatiilor. Astfel, se vor realiza hartile de hazard (inundabilitate) la inundatii si Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Arges-Vedea pe o lungime totala de 3620 km si o suprafata de 5545 kmp.

  Hartile de hazard (inundabilitate) la inundatii si Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges-Vedea vor sta la baza planificarii si realizarii lucrarilor de investitii pentru prevenirea si combaterea inundatiilor, precum si realizarii hartilor de risc la inundatii, de catre cele 7 (sapte) Consilii Judetene aflate in spatiul bazinului hidrografic.

  In concluzie, proiectul raspunde obiectivului principal al Axei prioritare 5 a POS Mediu, respectiv pregatirea proiectelor privind infrastructura de gospodarire a apelor pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor distructive ale acestora.

  Elaborarea hartilor de hazard (inundabilitate) la inundatii implica realizarea studiilor si masuratorilor aeriene (masuratori de tip LIDAR) si de teren (profile transversale – inclusiv batimetrii ale lacurilor de acumulare), realizarea modelului digital al terenului, realizarea studiilor hidrologice si a studiilor hidraulice.

  Pe baza datelor si informatiilor obtinute, se va elabora Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges-Vedea. O etapa importanta in elaborarea acestuia o reprezinta realizarea „scenariilor de amenajare” in vederea stabilirii unui plan adecvat de masuratori si „prioritizarea masurilor”.

  Principalele obiective ale Planului pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges-Vedea sunt :

  –         Elaborarea hartilor de hazard la inundatii cu delimitarea limitelor si a zonelor inundabile si indicarea debitelor maxime, adancimea apelor, viteza de curgere ;

  –         Elaborarea documentatiei Plan pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in bazinul hidrografic Arges-Vedea si revizuirea Planurilor de Aparare Impotriva Inundatiilor;

  –         Stabilirea unui program pentru informarea si participarea publicului in procesul luarii deciziilor ;

  –         Imbunatatirea eficacitatii sistemului de aparare impotriva inundatiilor prin propunerea unor masuri structurale si nestructurale cu rol de reducere a riscului la inundatii ;

  –         Propuneri privind modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare si alarmare in perioada apelor mari generatoare de inundatii ;

  Obiectivul general al proiectului :

  –         Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

  Obiective specifice ale proiectului :

  –         Elaborarea hartilor de hazard la inundatii ;

  –         Elaborarea Planului pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in bazinul hidrografic Arges-Vedea ;

  –         Imbunatatirea eficacitatii sistemului de aparare impotriva inundatiilor ;

  –         Modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare si alarmare in perioada apelor mari generatoare de inundatii ;

  Modul de abordare a hazardului la inundatii in Bazinul Hidrografic Arges-Vedea consta in prima faza in gruparea cursurilor de apa cadastrate pe 3 grade de detaliere in functie de frecventa inundatiilor din ultimii ani, amplitudinea acestora, forma de manifestare, gradul de echipare cu lucrari de aparare impotriva inundatiilor, obiective sociale sau economice supuse riscului la inundatii, etc.:

  –         nivel A – foarte detaliat – suprafete restranse de complexitate si importanta deosebita (zone urbane importante din bazinul hidrografic Arges-Vedea) care trebuie sa fie analizate in detaliu – 257 km / 500 kmp;

  –         nivel B – detaliat – cursurile raurilor Arges si Vedea si afluentii lor principali de lungime suficient de mare astfel incat rezultatele modelarii hidraulice sa fie relevante – 3363 km / 5045 kmp;

  –         nivel C – pentru intreg bazinul hidrografic Arges-Vedea (aproximativ 18.000 kmp) incluzand sectoarele amonte de zonele analizate la nivelul B si afluentii cadastrati din afara nivelului B ;

  Componentele principale ale proiectului sunt :

  Componenta 1 – Elaborare Harti de Hazard (inundabilitate)

  In cadrul acestei componente se vor realiza masuratori aeriene de tip LIDAR, masuratori topometrice clasice la sol (inclusiv batimetrii lacuri de acumulare) rezultand in final DTM (Modelul Digital al Terenului), toate datele urmand a fi declasificate de catre Directia Topografica Militara si avizate de ANCPI. Dupa finalizarea DTM-ului se vor realiza modelari hidrologice si modelari hidraulice (1D si 2D), rezultand in final hartile de hazard la inundatii pe trei niveluri de detaliere :

  –         nivel A – aproximativ 257 km / 500 kmp

  –         nivel B – aproximativ 3363 km / 5045 kmp

  –         nivel C – harta hidrografica de ansamblu – 18.000 kmp

  Componenta 2 – Plan pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor

  Pe baza hartilor de hazard la inundatii, se vor face mai multe simulari pe sectoarele de rau analizate, realizandu-se in final o lista a posibilitatilor de interventie in bazinul hidrografic Arges – Vedea (masuri structurale si nestructurale) pentru reducerea riscului la inundatii pe termen scurt, mediu si lung. Aceste scenarii de amenajare si masuri vor fi detaliate in documentatia finala Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor, realizandu-se in final o prioritizare a lor pe termen scurt. Masurile prioritare vor fi stabilite in functie de analiza  zonelor supuse unui risc mare de afectare din punct de vedere al inundatiilor cat si in functie de ierarhizarea si de concluziile SEA pentru integrarea cu cerintele de protectie a mediului ;

  Componenta 3 – Management de proiect UIP

  Pentru o buna functionare a compartimentului UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului) in vederea urmaririi derularii prezentului proiect conform cerintelor Contractului de Finantare se doreste achizitionarea de tehnica de calcul performanta prin intermediul unei licitatii publice. De asemenea, pentru asigurarea unoir conditii adecvate din punct de vedere financiar a prezentului proiect, se va realiza un audit financiar complet (cu o firma de specialitate aleasa in urma unei licitatii publice), in special asupra fondurilor alocate, rambursate, etc.

  Componenta 4 – Elaborarea evaluare strategica de mediu (SEA)

  Aceasta componenta prevede integrarea Planului de Masuri cu cerintele de protectie a mediului in conformitate cu legislatia in vigoare.

  CONCLUZII

  Prezentul proiect din bazinul hidrografic Arges-Vedea a fost conceput intr-o structura echilibrata de activitati necesare pentru atingerea obiectivelor urmarite in conditiile specifice acestui spatiu hidrografic. In acest sens, eforturile tehnice au fost astfel dimensionate incat sa fie bine adaptate la particularitatile zonelor si ale proceselor analizate, sa poata fi realizate in intervalele de timp alocate si sa asigure totodata o valorificare maximala a fondurilor prevazute. Toate scenariile de amenajare si masurile structurale sunt realizate pentru un anumit grad de acceptare a riscului.

  Rezultatele proiectului  reprezinta un instrument absolut necesar pentru coordonarea la nivelul bazinului hidrografic Arges-Vedea a activitatii de management al riscului la inundatii.

  Pentru mai multe informatii privind activitatile ce se vor desfasura in cadrul prezentului proiect poate fi accesata pagina de internet http://www.rowater.ro/daarges, sectiunea PPPDEI (Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor).

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.