Reglementari privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu
Aproape 7 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii turistice din Padurea Schulerwald

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a solicitat refacerea hotararii Consiliului Local Bistrita de aprobare a proiectului, a valorii sale si a contributiei proprii la finantarea acestuia. In 2009, cand s-a aprobat proiectul, suma prevazuta era de 6,3 milioane de lei. Dupa modificare, valoarea totala va fi de 6,9 milioane de lei.

Pe ordinea de zi a Consiliului Local de joi se afla si un proiect legat de modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 241/26.11.2009 privind aprobarea proiectului „Modernizarea si extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe in municipiul Bistrita – Padurea Schulerwald”, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013.

Valoarea totala a proiectului, dupa modificare, va fi de 6.978.403,29 lei, fata de 6.301.081,30 lei, suma stabilita initial.

Asistenta financiara nerambursabila solicitata: 2.527.301,09 lei (initial 2.526.775,00 lei). Valoarea neeligibila a proiectului: 590.660,92 lei (initial 251.040,00 lei). Valoarea eligibila a proiectului: 5.054.602,19 lei (initial 5.053.550,00 lei). Contributia solicitantului la valoarea eligibila: 2.527.301,10 lei (initial 2.526.775,00 lei). Contributia solicitantului la valoarea neeligibila: 590.660,92 lei (initial 251.040,00 lei).

Primaria municipiului Bistrita a depus in data de 30.11.2009, la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest – Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional, proiectul „Modernizarea si extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe in municipiul Bistrita – Padurea Schulerwald”, in vederea obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de interventie 5.2. – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea unei structuri de agrement turistic si de recreere in Bistrita, prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de agrement si a utilitatilor aferente in Padurea Schulerwald, in vederea cresterii cu 16% a numarului de turisti ai municipiului Bistrita, precum si cel putin triplarea numarului localnicilor care utilizeaza aceasta structura pentru petrecerea timpului liber.

Proiectul este in faza de contractare. In perioada noiembrie 2009 – iulie 2012, proiectul a parcurs toate etapele de evaluare: conformitate administrativa, eligibilitate, evaluare tehnica si financiara si evaluare strategica, care se vor finaliza cu vizita la fata locului a expertilor din partea Organismului Intermediar ADR Nord Vest, programata pentru data de 01.08.2012.

Prin adresa nr. 5670 POR/02.07.2012, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 50422/02.07.2012, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a solicitat refacerea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita de aprobare a proiectului, a valorii proiectului si a contributiei proprii la finantarea proiectului, in conformitate cu valorile rezultate ca urmare a procesului de evaluare si selectie a cererii de finantare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here