Fondul forestier de stat s-a redus cu 17% în zece ani
Fondul forestier de stat s-a redus cu 17% în zece ani
Ministerul Mediului vrea suplimentarea bugetului cu 1,5 mil. lei

Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) cere, printr-un proiect de hotarare de guvern, suplimentarea bugetului pe anul in curs cu 1,5 mil. lei, sumele fiind necesare acordarii drepturilor salariale ale personalului, prevazute in titluri executorii. “Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se are in vedere suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor pe anul 2012, cu suma de 1.500 mii lei, din care la Cap. 74.01 “Protectia mediului”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, cu suma de 980 mii lei si la Cap. 83.01 “Agricultura, Silvicultura, Piscicultura si Vanatoare”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, cu suma de 520 mii lei, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale””, se arata in nota de fundamentare a proiectului.

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, “plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, se realizeaza dupa o procedura de executare, potrivit careia in anul 2012 autoritatile si institutiile publice debitoare au obligatia de a plati 5% din valoarea titlului executoriu”.

Totodata, art. 43 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011, prevede ca “in anul 2012, plata titlurilor executorii se efectueaza in cuantumul prevazut pentru acest an prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”, in mod esalonat in transe trimestriale egale. In bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale”, la titlul “Cheltuieli de personal” este prevazuta o suma globala, din care, prin hotarare a Guvernului, pot fi majorate in ultima luna a fiecarui trimestru, in cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonantei de urgenta a Guvernului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here