Coalitia Natura 2000 protesteaza fata de transformarea avizului obligatoriu al custozilor in unul consultativ

0
363
Federa?ia Coali?ia Natura 2000 România protesteaz? fata de transformarea avizului obligatoriu al custozilor ariilor protejate în unul consultativ
Federaţia Coaliţia Natura 2000 România protestează fata de transformarea avizului obligatoriu al custozilor ariilor protejate în unul consultativ
Federatia Coalitia Natura 2000 Romania protesteaza fata de transformarea avizului obligatoriu al custozilor ariilor protejate in unul consultativ
Federatia Coalitia Natura 2000 Romania protesteaza fata de transformarea avizului obligatoriu al custozilor ariilor protejate in unul consultativ

Federatia Coalitia Natura 2000 Romania protesteaza cu indignare impotriva catorva modificari propuse prin proiectul de ordonanta pentru modificarea OUG nr. 57/2007 supus consultarii publice, mai ales impotriva modificarilor ce vizeaza transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/ custozilor in unul consultativ si desfiintarea ariilor protejate, in urma pierderii partiale a obiectivelor de conservare.

Mentionam totodata ca organizatiile membre a federatiei sunt administratori/custozi de arii naturale protejate, niciuna dintre acestea nefiind consultate in vederea elaborarii proiectului de act normativ. Astfel atragem atentia asuprainformatiilor eronate prezentate in acest sens in sectiunea a VI-a, din  Nota de fundamentare. Trebuie precizat totodata, ca prezenta adresa reprezinta un punct de vedere avizat, bazat pe experienta in managementul ariilor naturale protejate.

Prin acest proiect de ordonanta, institutia dumneavoastra creaza vadit parghii legislative pentru aprobarea in masa a planurilor/proiectelor/activitatilor din ariile naturale protejate, indiferent de impactul pe care acestea il pot genera, anihiland in totalitate puterea de decizie a administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, in ceea ce priveste dezvoltarea economica in arii protejate. De asemenea, se creaza un cadru legislativ periculos care va permite desfiintarea abuziva a ariilor naturale protejate.

In cele ce urmeaza, schematizam considerentele prin care justificam protestul impotriva celor mai importante modificari propuse prin proiectul de ordonanta:

1. Modificarile propuse pentru articolele 28 si 281 din OUG nr. 57/2007:

  • Transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/custozilor ariilor protejate, in unul consultativ, reprezinta o subminare a capacitatii acestora de a-si indeplini obligatiile de asigurare a statutului favorabil de conservare al ariilor protejate. Astfel, autoritatile de reglementare, care sunt conduse de factori politici, vor putea lua decizii lipsite de fundamentare stiintifica.
  • Prin prevederile de modificare a art. 28 si 281, decizia APM/ANPM/ARBDD/MMSC asupra dezvoltarii economice (haotice) in ariile naturale protejate, va deveni exclusiv POLITICĂ, iar administratorii si custozii ariilor naturale protejate vor fi unicii raspunzatori pentru mentinerea statutului favorabil de conservare a ariilor protejate, dar fara nici un instrument de interventie.
  • Eliminarea prevederilor referitoare la obligativitatea consultarii administratorilor/custozilor ariilor protejate, de catre autoritatile de mediu competente in vederea incadrarii proiectelor/planurilor/activitatilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate, duce la o situatie confuza, lipsita de transparenta, care completeaza tabloul de prevederi legislative care favorizeaza vadit beneficiarii proiectelor/planurilor/activitatilor din ariile protejate.

Asa cum cunoasteti, personalul autoritatilor de mediu competente nu are atributii de cercetare in arii naturale protejate si competente stiintifice pentru a stabili cu exactitate nivelul de impact al planurilor/proiectelor/activitatilor asupra speciilor si habitatelor, decizia acestora bazandu-se in totalitate pe studii de impact asupra mediului/studii de evaluare adecvata de proasta calitate, incomplete, incorecte, cu concluzii partinitoare pentru beneficiarul investitiei si fara date actuale din teren.

1. Modificarile propuse pentru articolul 561 din OUG nr. 57/2007:

  • Modificarile propuse pentru art. 561 alin. (1) si (2) din OUG nr. 57/2007 sunt abuzive fata de integritatea ariilor naturale protejate si fata de administratori si custozi.

Din aceste modificari propuse reiese atitudinea actuala a Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, de a acepta ca un fapt normal pierderea capitalului natural, prin facilitarea desfiintarii ariilor naturale protejate, in loc sa actioneze impotriva factorilor care duc la neindeplinirea obiectivelor de conservare.

  • Asa cum este reformulat alin. (1), se intelege ca daca o parte din aria protejata si-a pierdut valoarea si capacitatea conservativa, de exemplu din cauza unor activitati economice ilegale, atunci toata aria naturala protejata poate fi desfiintata dupa bunul plac al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Aceasta prevedere este abuziva si favorizeaza derularea in continuare a unor activitati economice mai mult sau mai putin legale (de exemplu, carierele din parcurile nationale/naturale care functioneaza fara acte de reglementare sau cu acte de reglementare expirate), cu impact negativ semnificativ asupra mediului.

  • Nu este acceptabila varianta pierderii/inrautatirii starii de conservare pentru habitate si specii in conextul art. 561 alin. (1) si (2) din OUG nr. 57/2007, fara a se interveni pentru refacerea prejudiciului creat.
  • Mentionam ca statutul de arie protejata este superior in raport cu orice alte obiective (cu exceptia celor ce tin de securitatea nationala, securitatea oamenilor si prevenirea catastrofelor naturale), iar dispozitia privind desfiintare a ariilor protejate din cauza impactului antropic este contrar acestei prevederi.
  • Reamintim ca Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) este responsabil in totalitate de buna administrare a sistemului national al ariilor protejate (art. 17 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2007), prevazand in mod repetat ca ariile protejate sa fie atribuie in administrare, deoarece MMSC nu are capacitate tehnica, stiintifica, de personal si financiara pentru a indeplini acest deziderat.

Amintim ca Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (infiintata in octombrie 2008), care urma sa asigure administrarea unitara si eficienta a ariilor naturale protejate la nivel national si a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural, a fost impiedicata sa functioneze, fiind desfiintata abuziv sub pretextul crizei economice in noiembrie 2009.

  • Mai mult decat atat, prevederea de desfiintare a unei arii protejate care si-a pierdut in parte valoarea si capacitatea conservativa este ilegala in raport cu atributiile si obligatiile MMSC, conform HG 48/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:

–         Art. 1 alin (3): MMSC protejeaza natura prin conservarea biodiversitatii, utilizarea durabila a componentelor sale si managementul sistemului de arii naturale protejate.

–         Art. 5, IV, pct. 46 si 47: MMSC, in exercitarea functiei de autoritate de stat in domeniile sale de activitate, indeplineste atributia de buna administrare a sistemului de arii naturale protejate si asigura administrarea ariilor naturale protejate din sistemul national si controlul activitatilor desfasurate in interiorul acestora.

Buna Administrare a Ariilor Protejate nu se Realizeaza prin Desfiintarea Lor!

  • Prin introducerea prevederii legislative ca administratorii/custozii sa propuna desfiintarea unei arii protejate este contrar obligatiilor impuse de minister tuturor administratorilor si custozilor de arii protejate, si anume: administrarea ariei protejate conform obiectivelor de conservare pentru care a fost declarata aria protejata – niciun obiectiv de conservare al unei arii protejate nu presupune desfiintarea acesteia!!!!

Avand in vedere toate cele mentionate, solicitam anularea procedurii de aprobare a proiectului de ordonanta pentru modificarea OUG nr. 57/2007.

Din partea Consiliului Director,
Tiberiu Chiriches

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.