13 organizații oferă peste 150 de locuri de voluntariat la Târgul de Voluntariat Brașov
Ce conditii trebuie sa indeplineasca un ONG pentru a fi declarat de utilitate publica

Asociatiile si fundatiile vor fi reglementate mai strict, incepand din 29 Iulie, dupa ce cadrul legislativ care le reglementeaza a fost modificat Joi, 26 Iulie printr-o lege publicata in Monitorul Oficial. Astfel, asociatiile si fundatiile vor avea mai multe conditii de indeplinit si mai multe documente de intocmit pentru a deveni organizatii de utilitate publica, statut ce le permite sa foloseasca gratuit bunuri din proprietatea statului.

Legea nr. 145/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 517, din 26 Iulie, modifica OG nr. 26/2000, actul normativ care reglementeaza asociatiile si fundatiile. Noile reguli vor intra in vigoare in trei zile de la publicare, si anume pe 29 Iulie.

Astfel, conform noilor reglementari, asociatiile si fundatiile pot fi recunoscute de Guvern ca fiind de utilitate publica numai daca:

• activitatea lor se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;
• functioneaza de cel putin 3 ani si au realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative;
• prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului lor, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
• detin un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus;
• fac dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate;
• fac dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.

Statul de utilitate publica da dreptul asociatiilor sau fundatiilor de a li se atribui in folosinta gratuita bunurile proprietate publica.

Legea nr. 145/2012 creste, de asemenea, si numarul de documente pe care asociatiile si fundatiile trebuie sa le depuna pentru a li se recunoaste statutul “de utilitate publica”.

Conform procedurii reglementate de OG nr. 26/2000, pentru a li recunoaste statutul “de utilitate publica”, fundatiile si asociatiile trebuie sa depuna la Secretariatul General al Guvernului o cerere prin care solicita acest lucru, insotita de mai multe documente:

• copii de pe actul constitutiv si de pe statut,
• copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice,
• dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul,
• copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului,
• datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent

Legea nr. 145/2012 adauga la aceasta lista inca o serie de documente care trebuie depuse de organizatiile non-profit , si anume:
– situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate,
– lista persoanelor angajate si copii de pe contractele de munca ale angajatilor,
– copii de pe conventiile de colaborare, calificari, scrisori de recomandare si altele asemenea.

Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata, prin hotarare de Guvern, insa organizatiile non-profit isi pot pierde acest statut daca nu mai respecta conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, dar si daca ONG-urile nu isi respecta obligatiile pe care le creeaza acest statut.

In noile reglementari, obligatiile asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica sunt precizate separat, la un articol distinct, in conditiile in care in pana acum si drepturile si obligatiile erau stabilite in cadrul aceluiasi articol.

Potrivit legii publicate joi, organizatiile non-profit de utilitate publica au obligatia:

• de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;
• de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;
• de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here