Regulamentul UE privind conturile economice de mediu europene

Regulamentul UE privind conturile economice de mediu europene

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 192 din data de 22.07.2011 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene.

Regulamentul sabileste un cadru comun pentru colectarea, compilarea, transmiterea si evaluarea conturilor economice de mediu europene in scopul de a crea conturi economice si de mediu sub forma de conturi-satelit ale SEC 95, furnizand metodologia, standardele comune, definitiile, clasificarile si normele contabile destinate a fi utilizate pentru compilarea conturilor economice si de mediu.

Sistemul european de conturi (SEC), stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi nationale si regionale din Comunitate („SEC 95”) constituie principalul instrument al statisticilor economice ale Uniunii si al multor indicatori economici (inclusiv PIB).

Conturile economice de mediu care urmeaza sa fie compilate in conformitate cu prevederile regulamentului sunt grupate in urmatoarele module:
– un modul pentru conturile referitoare la emisiile atmosferice;
– un modul pentru taxele referitoare la mediu, in functie de activitatea economica;
– un modul pentru conturile referitoare la fluxul de materiale la scara economica.

Pana la 31 decembrie 2013 si ulterior din trei in trei ani, Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului un raport privind punerea in aplicare a noului regulament.

Tagged:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *