Noile reguli din comertul cu produse modificate genetic vor distruge ideea de piata unica a UE
Noile reguli din comertul cu produse modificate genetic vor distruge ideea de piata unica a UE
Modificarea Directivei privind posibilitatea statelor membre de a interzice cultivarea OMG
Modificarea Directivei privind posibilitatea statelor membre de a interzice cultivarea OMG

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 68, din 13 martie 2015, a fost publicata Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE in ceea ce priveste posibilitatea statelor membre de a restrictiona sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor.

Obiectul directivei: Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului si Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului stabilesc un cadru juridic cuprinzator pentru autorizarea organismelor modificate genetic (OMG), care este in totalitate aplicabil OMG-urilor care urmeaza a fi utilizate in scopul cultivarii in Uniune ca seminte sau alt material saditor („OMG-uri pentru cultivare”). Prezenta directiva nu aduce atingere obligatiilor statelor membre in ceea ce priveste libera circulatie a semintelor conventionale, a materialului saditor si a produsului recoltei in conformitate cu legislatia relevanta a Uniunii si in conformitate cu TFUE. Pentru a concilia obiectivele prezentei directive cu interesele legitime ale operatorilor economici in privinta OMG-urilor care au fost autorizate sau care sunt in curs de autorizare, inainte de intrarea in vigoare a prezentei directive, ar trebui sa se prevada masuri tranzitorii corespunzatoare. Masurile tranzitorii se justifica si prin necesitatea de a evita crearea unor denaturari potentiale ale concurentei prin tratarea in mod diferentiat a titularilor existenti ai autorizatiei fata de viitorii solicitanti ai autorizatiei. Prin urmare, Directiva 2001/18/CE ar trebui modificata.

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here