Alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

0
550
O mai bună implementare a legislației va reduce costurile și va îmbunătăți mediul


Prezentul articol isi propune sa ofere o detaliere a specificului procedurii de alocare  a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Elaborarea prezentului articol are la baza Ordinul nr. 254/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din Rezerva pentru instalatiile nou – intrate pentru perioada 2008 – 2012, prin care este reglementata modalitatea de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru aceasta perioada.

Aceasta metodologie isi gaseste fundamentul in Planul National de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioadele 2007 si 2008 – 2012, precum si in celelalte acte normative adoptate la nivel national in acest domeniu.

Metodologia de alocare a certificatelor de gaze cu efect de sera, aprobata prin Ordinul nr. 254/2009, se aplica instalatiilor nou – intrate, respectiv instalatiilor in cadrul carora se desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute in Anexa nr. 1 din HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, si care a obtinut autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera sau revizuirea acesteia ca urmare a unei schimbari privind natura, functionarea ori extinderea instalatiei, ulterior notificarii Planului National de alocare Comisiei Europene. Activitatile prevazute in Anexa nr. 1 din HG nr. 780/2006 sunt urmatoarele: activitati din domeniul energetic; productia si prelucrarea metalelor feroase; industria mineralelor; alte activitati, precum producerea celulozei din lemn sau din alte materiale fibroase sau producerea hartiei si cartonului.

 Planul National de alocare stabileste o alocare gratuita a certificatelor pentru instalatiile nou – intrate, care se va realiza din rezerva pentru nou-intrati (RNI), careia ii corespunde pentru perioada 2008 – 2012 un numar de 22.783.307 certificate, respectiv 6% din numarul total de certificate. Certificatele ramase neutilizate la sfarsitul perioadei 2008 – 2012 se vor valorifica prin scoatere la licitatie.

Eligibilitatea unei instalatii nou-intrate pentru alocarea certificatelor din rezerva este conditionata, potrivit art. 9 din Metodologia privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, de existenta uneia dintre urmatoarele situatii:

a) instalatia a obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera, ca urmare a punerii in functiune a acesteia dupa data de 13 decembrie 2006;

b) este vorba despre o instalatie existenta care intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 780/2006 si care nu a fost identificata la elaborarea Planului National de Alocare;

c) instalatia a intrat sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 780/2006 dupa data de 13 decembrie 2006, ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 780/2006;

d) instalatia a fost inclusa in Planul National de alocare la data notificarii acestuia catre Comisia Europeana si a inregistrat o crestere a capacitatii de productie ca urmare a unei extinderi realizate la nivelul instalatiei dupa data de 13 decembrie 2006, prin extindere intelegandu-se modificarea unei instalatii sau parti din instalatie care are ca rezultat cresterea emisiilor de dioxid de carbon.

In schimb, o instalatie nu este eligibila pentru alocarea certificatelor din rezerva daca se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:

a) instalatia inregistreaza cresteri ale emisiilor de dioxid de carbon determinate de obligatia respectarii unor prevederi legislative in domeniul protectiei mediului;

b) instalatia inregistreaza cresteri ale emisiilor de dioxid de carbon determinate de schimbarea regimului de functionare, fara realizarea unei extinderi la nivelul instalatiei;

c) instalatia realizeaza cresteri ale emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a cresterii productiei, fara realizarea unei extinderi la nivelul instalatiei;

d) operatorul a obtinut o revizuire a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera, pentru una dintre situatiile prevazute la art. 15 din Procedura de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2008 – 2012, aprobata prin Ordinul nr. 1.897/2007.

Alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera este conditionata potrivit Ordinului nr. 254/2009 de existenta unei solicitari din partea operatorului unei astfel de instalatii, care sa aiba la baza o documentatie intocmita in conformitate cu prevederile art. 12 din Metodologie, cu cel mult  90 de zile inainte de data punerii in functiune a instalatiei respective.

In ceea ce priveste procedura propriu – zisa de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, Operatorul unei instalatii nou – intrate are obligatia de a depune la sediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) – autoritatea competenta in domeniu – urmatoarele documente:

a) solicitarea, intocmita conform prevederilor Anexei nr. 1 la Metodologie; potrivit acestei anexe, solicitarea trebuie sa cuprinda: datele de identificare ale operatorului si ale instalatiei sau amplasamentului pentru care se solicita certificatul; date privind actele de reglementare in domeniul protectiei mediului (acord de mediu, autorizatie de mediu/autorizatie integrata, dupa caz); situatia autorizarii privind emisiile de gaze cu efect de sera; numarul de identificare a instalatiei in Planul National de alocare si numarul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera alocate pentru perioada 2008-2012, in cazul instalatiilor cuprinse in Planul National aprobat prin HG nr. 60/2008; contactele autorizate; informatiile necesare pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din rezerva pentru instalatiile nou – intrate; raspunderea pentru corectitudinea informatiilor furnizate.

b) schema de principiu a instalatiei, in care se evidentiaza extinderea pentru care solicita alocarea de certificate din rezerva sau schema instalatiei nou-intrate;

c) o copie a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera sau a autorizatiei revizuite, dupa caz;

d) calculul emisiilor de dioxid de carbon realizat de catre operator conform modului de calcul prevazut in Anexa nr. 2 la Metodologia aprobata prin Ordinul nr. 254/2009, in care se va preciza valoarea emisiei specifice, determinata conform celor mai bune tehnici disponibile (BAT) folosite in instalatie;

e) dovada privind plata tarifului corespunzator pentru evaluarea documentatiei. Potrivit Ordinului nr. 254/2009, tarifele pentru evaluarea documentatiei sunt urmatoarele: 150 LEI pentru emisii anuale totale mai mici de 50 de ktone; 250 LEI pentru emisii anuale totale mai mici de 500 ktone si 350 LEI pentru emisii anuale totale mai mari de 500 ktone.

Potrivit art. 13 din Metodologie, ANPM are obligatia ca in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei sa o evalueze si  sa  comunice operatorului, dupa caz:

a) decizia privind retinerea certificatelor din rezerva, in situatia in care documentatia este completa si corect intocmita;

b) solicitarea privind completarea sau modificarea documentatiei incomplete ori incorect intocmite, cu mentionarea unui nou termen pentru depunere, sub sanctiunea anularii numarului de ordine al solicitarii din lista pentru accesarea rezervei in cazul in care operatorul nu respecta noul termen;

c) decizia de respingere motivata a solicitarii de alocare, cu recomandari privind reluarea etapelor din metodologia pentru alocarea certificatelor din rezerva.

In situatia in care ANPM decide retinerea certificatelor in rezerva, numarul de certificate se va retine in functie de disponibilul existent in rezerva. Astfel, daca pana la data punerii in functiune a instalatiei nou-intrate, rezerva a fost suplimentata in conditiile  HG nr. 60/2008, autoritatea competenta retine diferenta de certificate necesara, in functie de disponibilul existent in rezerva. Daca, insa, pana la data punerii in functiune a instalatiei nou-intrate rezerva nu este suplimentata, operatorul poate sa achizitioneze certificate de pe piata, cu respectarea prevederilor HG nr. 780/2006.

Alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se definitiveaza prin indeplinirea de catre operator a obligatiei de a depune la ANPM o copie a procesului – verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor sau alt document care atesta data efectiva a punerii in functiune a instalatiei nou-intrate. Potrivit art. 15 alin. (2) din Metodologia privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, in situatia in care operatorul nu transmite aceasta copie in termen de maximum 120 de zile de la data punerii in functiune a instalatiei nou – intrate care a fost declarata initial in solicitare, ANPM va revoca decizia de retinere a certificatelor si numarul de ordine al solicitarii din lista pentru accesarea rezervei. In situatia in care obligatia de depunere a copiei de pe procesul-verbal este indeplinita, in termen de 15 zile de la data inregistrarii acestuia, autoritatea competenta emite decizia de  alocare a certificatelor din rezerva.

Decizia privind alocarea certificatelor de emisii de gaze din rezerva se comunica operatorului in termen de 10 zile de la emitere si se face publica prin afisare pe pagina de internet a autoritatii competente – www.anpm.ro.

Potrivit reglementarii in vigoare, deciziile ANPM constituie acte administrative si se supun Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In concluzie, se poate constata ca reglementarea in domeniul alocarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera este caracterizata prin instituirea unor reguli extrem de stricte, a caror indeplinire corespunzatoare poate conduce la obtinerea de catre operatorii instalatiilor nou- intrate a certificatelor necesare pentru functionarea instalatiilor acestora.

Catalin Giscan

Senior Associate

Cleopatra Dutu

Junior Associate

 

 

Sursa: Infomediu Europa

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.