CE simplifica normele privind evaluarea impactului proiectelor asupra mediului

CE simplifica normele privind evaluarea impactului proiectelor asupra mediului

Comisia Europeana a prezentat pe 26 Octombrie noi propuneri pentru simplificarea legislatiei privind evaluarilor impactului asupra mediului.

Propunerile vizeaza reducerea sarcinii administrative si facilitarea evaluarii impacturilor potentiale ale proiectelor majore, fara a reduce eficacitatea masurilor existente de protectie a mediului. Nivelurile actuale de protectie a mediului vor fi consolidate, iar intreprinderile ar trebui sa dispuna de un cadru de reglementare mai armonizat.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „In ultimii 25 de ani, directiva EIA a contribuit la integrarea aspectelor de mediu in procesul decizional privind proiectele. Astfel s-a imbunatatit sustenabilitatea a nenumarate proiecte, in timp ce cetatenii au fost responsabilizati, asigurandu-se informarea si consultarea lor inainte de luarea deciziilor. Insa este necesar sa se remedieze unele lacune, in special in ceea ce priveste calitatea procesului de evaluare, pentru a se garanta ca proiectele care vor afecta mediul sunt evaluate in mod corespunzator.”

Directiva EIA a intrat in vigoare acum mai bine de 25 de ani. Aceasta a fost modificata de mai multe ori, dar, in urma unei ample consultari a partilor interesate, Comisia a decis ca este momentul pentru o revizuire exhaustiva, pentru a o adapta la evolutiile politicii si la cele din domeniile juridic si tehnic. Modificarile sunt, de asemenea, orientate spre viitor, iar noile provocari, care sunt importante pentru intreaga UE in domenii precum utilizarea eficienta a resurselor, schimbarile climatice, biodiversitatea si prevenirea dezastrelor, vor fi luate in considerare de acum inainte in procesul de evaluare.

Ajustarea procedurii prin care se determina daca este necesara o evaluare a impactului asupra mediului. Astfel se garanteaza ca numai proiectele cu un impact semnificativ asupra mediului fac obiectul acestei evaluari. Proiectele adaptate in scopul reducerii impactul lor asupra mediului si proiectele la scara mica cu efecte locale ar trebui sa fie aprobate cu mai multa rapiditate, la un cost mai scazut, astfel incat autoritatile sa dispuna de mai mult timp pentru a se concentra asupra evaluarii proiectelor majore cu impacturi asupra mediului la scara larga.

Consolidarea normelor pentru a se asigura ameliorarea procesului decizional si pentru a se evita daunele aduse mediului. Ιmpacturile alternative asupra mediului vor trebui analizate mai sistematic, iar autoritatile competente vor trebui sa explice mai clar motivele care stau la baza deciziilor lor.
Simplificarea diferitelor etape ale procesului EIA, prin introducerea unor termene si a unui nou mecanism care sa simplifice procesul in cazul in care sunt necesare mai multe evaluari si sunt implicate mai multe autoritati. Aceste schimbari vor asigura un nivel mai ridicat de securitate juridica si vor accelera procesul, fara a compromite calitatea evaluarii.

Propunerile sunt rezultatul unui proces de revizuire care a inclus consultari ample si studii privind eficacitatea normelor existente si impactul unor eventuale modificari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *