Avocatul Poporului: Ce sunt certificatele verzi si de ce apar pe factura la energie electica

Avocatul Poporului: Ce sunt certificatele verzi si de ce apar pe factura la energie electica
Avocatul Poporului: Ce sunt certificatele verzi si de ce apar pe factura la energie electica
Avocatul Poporului: Ce sunt certificatele verzi si de ce apar pe factura la energie electica

Avand in vedere numarul mare de solicitari telefonice privind modificarea continutului facturilor de energie electrica si includerea unor sume reprezentand facturarea certificatelor verzi, adresate Biroului teritorial Iasi al institutiei Avocatul Poporului, comunicam tuturor celor interesati, in temeiul prevederilor art. 31 din Constitutia Romaniei, urmatoarele:

Certificatul verde este un titlul care atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii si reprezinta schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Statul roman sprijina investitorii in energie verde (regenerabila) prin intermediul certificatelor verzi si prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. In prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un numar de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumparate de furnizorii de energie electrica, companiile de profil fiind obligate sa aiba o anumita cota de energie regenerabila in cosul de energie electrica livrata consumatorilor.

Facturarea certificatelor verzi este prevazuta de Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ care la art. 8 punctul 4 precizeaza ca „in factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica, precizandu-se temeiul legal. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (MWh) si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzactionate pe piata centralizata a certificatelor verzi in cele mai recente 3 luni de tranzactionare incheiate. In cazul in care, in cele 3 luni precedente, cantitatea cumulata de certificate verzi tranzactionata pe piata centralizata a certificatelor verzi este mai mica de 100.000 de certificate verzi, durata de calcul al pretului mediu ponderat se extinde la cele mai recente 6 luni de tranzactionare incheiate.”

Valoarea certificatelor verzi (Valoare CV) evidentiata pe factura se va calcula, conform legii, dupa urmatoarea formula: Valoare CV ^ Cantitatea de energie facturata (MWh) X Pret unitar CV (lei/MWh).

Valoarea certificatelor verzi va fi regularizata in anul urmator, in functie de cota anuala realizata si pretul la care au fost tranzactionate efectiv certificatele verzi, in concordanta cu prevederile art. 1 alin. 6) din Legea nr.134/2012, „pana cel tarziu la data de 1 septembrie a fiecarui an, furnizorii de energie electrica si producatorii vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, respectiv cota anuala stabilita de catre ANRE, energia electrica facturata si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de catre furnizor pentru anul anterior”.

Prin cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi se intelege cota de achizitie de certificate verzi impusa anual furnizorilor de energie electrica, in conformitate cu prevederile Legii nr.134/2012 care modifica si completeaza Legea nr. 220/2008. Cota estimativa de certificate verzi este stabilita trimestrial de catre ANRE.

Achitarea contravalorii sumelor facturate pentru certificate verzi trebuie efectuata in aceleasi termene si in aceleasi conditii cu cele prevazute pentru plata energiei electrice in contractele de furnizare a energiei electrice incheiate intre parti, contracte care isi mentin valabilitatea conform reglementarilor ANRE.

Termenul in care trebuie achitata factura de energie electrica este de 15 zile de la data emiterii, pentru consumatorii casnici si de 10 zile pentru clientii agenti economici. In cazul in care factura nu este achitata in termenul agreat contractual, se va proceda la deconectarea locului de consum si la calcul de penalitati.

Facem precizarea ca in concordanta cu normele legale anterior mentionate, toti consumatorii de energie electrica trebuie sa achite contravaloarea certificatelor verzi, neexistand categorii de consumatori scutiti la plata certificatelor verzi.

Consilier Carla Cozma – Coordonator Biroul teritorial Iasi, Institutia Avocatul Poporului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *