Conferinta internationala Rosia Montana in Istoria Universala

  0
  591
  Conferința internațională Roşia Montană în Istoria Universală
  Conferinta internationala Rosia Montana in Istoria Universala

  Eveniment organizat de Universitatea Babes-Bolyai, Academia Romana si ICOMOS Romania cu sprijinul Campaniei ”Salvati Rosia Montana!”

  Conferinta internationala ROSIA MONTANĂ IN ISTORIA UNIVERSALĂ Cluj-Napoca, 11-12 Niembrie 2011

  “Stiinta fara constiinta este ruina sufletului.” François Rabelais

  Sesiuni stiintifice:
  Patrimoniul natural, istoric si cultural al zonei Rosia Montana
  Impactul proiectului RMGC asupra peisajului si mediului
  Efectele economice si sociale ale proiectului RMGC
  Alternative sustenabile pentru dezvoltarea durabila a Rosiei Montana
  Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Aula Magna (str. Mihail Kogalniceanu, nr .1)

  Sesiune deschisa:
  Rosia Montana in imagini si dezbateri
  Clubul Colegiului Academic (str. Emmanuel de Martonne, nr. 1)

  Marile centre universitare ale lumii si-au facut o traditie din a organiza dezbateri si de a propune solutii pentru problemele si temele controversate cu care se confrunta societatea la un anumit moment dat.
  Prin complexitatea sa, cazul Rosia Montana reprezinta o astfel de tema de dezbatere. Universitatea Babes-Bolyai, Academia Romana si ICOMOS Romania si-au reunit eforturile pentru a analiza intr-un cadru academic multiplele aspecte pe care le implica proiectul minier propus de RMGC, dezvoltarea durabila a zonei, conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural, impactul social si, nu in ultimul rand, implicarea civica in luarea deciziilor majore pentru viitorul unei societati.
  Conferinta ”Rosia Montana in istoria universala” va reuni, pe 11-12 noiembrie 2011, in Aula Magna a Universitatii Babes-Bolyai, specialisti si personalitati de renume de la marile universitati ale Romaniei si din strainatate, avizati sa se pronunte asupra acestui subiect.

  Personalitatile care au confirmat participarea la acest eveniment si-au asumat datoria morala de a-si pune cunostintele in slujba societatii, intelegand ca o comunitate nu se poate dezvolta normal atata timp cat deciziile majore nu tin cont de opinia expertilor din toate domeniile.

  ROSIA MONTANĂ IN ISTORIA UNIVERSALĂ
  Cluj-Napoca, 11-12 noiembrie 2011

  Programul Conferintei

  11 noiembrie 2011

  09,00-9,30 Deschiderea Conferintei, Aula Magna
  Cuvant de salut adresat participantilor:
  Prof. univ. dr. Andrei Marga – rector UBB
  Acad. Emil Burzo – presedintele Filialei Cluj a Academiei Romane
  Conf. univ. dr. arh. Sergiu Nistor – presedinte ICOMOS Romania
  Mihai Gotiu – Campania ”Salvati Rosia Montana!”

  9,30-10.00 Coffee break

  10.00-13,30 Lucrari ale Sectiunii I: Patrimoniul natural, istoric si cultural al zonei Rosia Montana, Aula Magna

  10,00-13,30 Lucrari Sectiunea a V-a: Cazul Rosia Montana in imagini si dezbateri, Clubul Colegiului Academic

  13,30-15,00 Pranz – restaurant Piramida

  15,00-19,00 Lucrari ale Sectiunii a II-a: Impactul proiectului RMGC asupra peisajului si mediului, Aula Magna
  15,00-19,00 Lucrari Sectiunea a V-a: Cazul Rosia Montana in imagini si dezbateri, Clubul Colegiului Academic
  19,00-21,30 Cina – restaurant Piramida

  12 noiembrie 2011

  8,00-10,15 Lucrari ale Sectiunii a III-a: Efectele sociale si economice ale proiectului RMGC, Aula Magna

  10,15-10,45 Coffee break

  10,45-13,30 Lucrari ale Sectiunii a III-a, Aula Magna

  13,30-15,00 Pranz – restaurant Piramida

  15,00-18,00 Lucrari ale Sectiunii a IV-a: Alternative sustenabile pentru dezvoltarea durabila a Rosiei Montane, Aula Magna

  18,00-19,00 Concluziile Conferintei – elaborare raport

  19,00-20,00 Conferinta de presa, Aula Magna

  detalii pe: www.ubbcluj.ro, www.rosiamontana.org

  Event organised by Babes-Bolyai University, the Romanian Academy and ICOMOS Romania in collaboration with “Save Rosia Montana!” Campaign

  The international conference
  ROSIA MONTANĂ
  IN UNIVERSAL HISTORY
  11-12 November 2011

  “Science without conscience is the soul’s perdition”
  François Rabelais

  Scientific sessions:

  Natural, Historic and Cultural Patrimony of the Rosia Montana Area
  Impact of the RMGC Project on the Landscape and Environment
  Social and Economic Effects of the RMGC Project
  Viable Alternatives for the Sustainable Development of Rosia Montana

  Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Aula Magna
  (1 Mihail Kogalniceanu St.)

  Open session:
  The Case of Rosia Montana in Images and Debates
  Clubul Casei Universitarilor
  (1 Emmanuel de Martonne St.)

  The great university centres in the world have turned into a tradition the organisation of debates and the proposal of solutions to the controversial issues and topics the society is confronting with at a certain point.

  Due to its complexity, the case of Rosia Montana represents such a debate topic. Babes-Bolyai University, the Romanian Academy and ICOMOS Romania have gathered in the effort to analyse, in an academic framework, the multiple aspects implied by the mining project proposed by RMGC, the durable development of the area, the preservation and exploitation of the natural and cultural patrimony, the social impact and, last but not least, the civil involvement in the decision-making process for the future of the society.

  The Conference “Rosia Montana in Universal History” will gather, on 11-12 November 2011, in the Aula Magna of Babes-Bolyai University, numerous and renowned personalities from the most important universities in Romania and from abroad, who are competent to express their opinions on this matter.

  Personalities who confirmed their participation to this event have assumed the moral duty of using their knowledge for the benefit of the society, understanding the fact that a community cannot develop normally unless major decisions take into account the opinion of the experts from all fields.

  ROSIA MONTANĂ IN UNIVERSAL HISTORY
  11-12 November 2011

  Conference Programme

  11 November 2011

  9.00-9.30 Conference Opening, in Aula Magna
  Welcome speeches addressed to the participants given by:
  Professor Andrei MARGA, Ph.D., Rector of BBU
  Academician Emil BURZO, President of the Romanian Academy, Cluj Branch
  Professor Sergiu NISTOR, President of ICOMOS Romania
  Mihai Gotiu – “Save Rosia Montana!” Campaign

  9.30-10.00 Coffee Break

  10.00-13.30 Working Session 1
  “Natural, Historic and Cultural Patrimony of the Rosia Montana Area”
  in Aula Magna

  10.00-13.30 Working Session 5
  “The Case of Rosia Montana in Images and Debates”
  in Clubul Casei Universitarilor

  13.30-15.00 Lunch at Piramida Restaurant

  15.00-19.00 Working Session 2
  “Impact of the RMGC Project on the Landscape and Environment”
  in Aula Magna

  15.00-19.00 Working Session 5
  “The Case of Rosia Montana in Images and Debates”
  in Clubul Casei Universitarilor

  19.00-21.30 Dinner at Piramida Restaurant

  12 November 2011

  8.00-10.15 Working Session 3
  “Social and Economic Effects of the RMGC Project”
  in Aula Magna

  10.15-10.45 Coffee Break

  10.45-13.30 Working Session 3
  “Social and Economic Effects of the RMGC Project”
  in Aula Magna

  13.30-15.00 Lunch at Piramida Restaurant

  15.00-18.00 Working Session 4
  “Viable Alternatives for the Sustainable Development of Rosia Montana”
  in Aula Magna
  18.00-19.00 Conference Conclusions
  Elaboration of the report
  in Aula Magna
  19.00-20.00 Press Conference
  in Aula Magna
  details: www.ubbcluj.ro, www.rosiamontana.org

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.