Conferința internațională Roşia Montană în Istoria Universală
Conferinta internationala Rosia Montana in Istoria Universala

Eveniment organizat de Universitatea Babes-Bolyai, Academia Romana si ICOMOS Romania cu sprijinul Campaniei ”Salvati Rosia Montana!”

Conferinta internationala ROSIA MONTANĂ IN ISTORIA UNIVERSALĂ Cluj-Napoca, 11-12 Niembrie 2011

“Stiinta fara constiinta este ruina sufletului.” François Rabelais

Sesiuni stiintifice:
Patrimoniul natural, istoric si cultural al zonei Rosia Montana
Impactul proiectului RMGC asupra peisajului si mediului
Efectele economice si sociale ale proiectului RMGC
Alternative sustenabile pentru dezvoltarea durabila a Rosiei Montana
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Aula Magna (str. Mihail Kogalniceanu, nr .1)

Sesiune deschisa:
Rosia Montana in imagini si dezbateri
Clubul Colegiului Academic (str. Emmanuel de Martonne, nr. 1)

Marile centre universitare ale lumii si-au facut o traditie din a organiza dezbateri si de a propune solutii pentru problemele si temele controversate cu care se confrunta societatea la un anumit moment dat.
Prin complexitatea sa, cazul Rosia Montana reprezinta o astfel de tema de dezbatere. Universitatea Babes-Bolyai, Academia Romana si ICOMOS Romania si-au reunit eforturile pentru a analiza intr-un cadru academic multiplele aspecte pe care le implica proiectul minier propus de RMGC, dezvoltarea durabila a zonei, conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural, impactul social si, nu in ultimul rand, implicarea civica in luarea deciziilor majore pentru viitorul unei societati.
Conferinta ”Rosia Montana in istoria universala” va reuni, pe 11-12 noiembrie 2011, in Aula Magna a Universitatii Babes-Bolyai, specialisti si personalitati de renume de la marile universitati ale Romaniei si din strainatate, avizati sa se pronunte asupra acestui subiect.

Personalitatile care au confirmat participarea la acest eveniment si-au asumat datoria morala de a-si pune cunostintele in slujba societatii, intelegand ca o comunitate nu se poate dezvolta normal atata timp cat deciziile majore nu tin cont de opinia expertilor din toate domeniile.

ROSIA MONTANĂ IN ISTORIA UNIVERSALĂ
Cluj-Napoca, 11-12 noiembrie 2011

Programul Conferintei

11 noiembrie 2011

09,00-9,30 Deschiderea Conferintei, Aula Magna
Cuvant de salut adresat participantilor:
Prof. univ. dr. Andrei Marga – rector UBB
Acad. Emil Burzo – presedintele Filialei Cluj a Academiei Romane
Conf. univ. dr. arh. Sergiu Nistor – presedinte ICOMOS Romania
Mihai Gotiu – Campania ”Salvati Rosia Montana!”

9,30-10.00 Coffee break

10.00-13,30 Lucrari ale Sectiunii I: Patrimoniul natural, istoric si cultural al zonei Rosia Montana, Aula Magna

10,00-13,30 Lucrari Sectiunea a V-a: Cazul Rosia Montana in imagini si dezbateri, Clubul Colegiului Academic

13,30-15,00 Pranz – restaurant Piramida

15,00-19,00 Lucrari ale Sectiunii a II-a: Impactul proiectului RMGC asupra peisajului si mediului, Aula Magna
15,00-19,00 Lucrari Sectiunea a V-a: Cazul Rosia Montana in imagini si dezbateri, Clubul Colegiului Academic
19,00-21,30 Cina – restaurant Piramida

12 noiembrie 2011

8,00-10,15 Lucrari ale Sectiunii a III-a: Efectele sociale si economice ale proiectului RMGC, Aula Magna

10,15-10,45 Coffee break

10,45-13,30 Lucrari ale Sectiunii a III-a, Aula Magna

13,30-15,00 Pranz – restaurant Piramida

15,00-18,00 Lucrari ale Sectiunii a IV-a: Alternative sustenabile pentru dezvoltarea durabila a Rosiei Montane, Aula Magna

18,00-19,00 Concluziile Conferintei – elaborare raport

19,00-20,00 Conferinta de presa, Aula Magna

detalii pe: www.ubbcluj.ro, www.rosiamontana.org

Event organised by Babes-Bolyai University, the Romanian Academy and ICOMOS Romania in collaboration with “Save Rosia Montana!” Campaign

The international conference
ROSIA MONTANĂ
IN UNIVERSAL HISTORY
11-12 November 2011

“Science without conscience is the soul’s perdition”
François Rabelais

Scientific sessions:

Natural, Historic and Cultural Patrimony of the Rosia Montana Area
Impact of the RMGC Project on the Landscape and Environment
Social and Economic Effects of the RMGC Project
Viable Alternatives for the Sustainable Development of Rosia Montana

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Aula Magna
(1 Mihail Kogalniceanu St.)

Open session:
The Case of Rosia Montana in Images and Debates
Clubul Casei Universitarilor
(1 Emmanuel de Martonne St.)

The great university centres in the world have turned into a tradition the organisation of debates and the proposal of solutions to the controversial issues and topics the society is confronting with at a certain point.

Due to its complexity, the case of Rosia Montana represents such a debate topic. Babes-Bolyai University, the Romanian Academy and ICOMOS Romania have gathered in the effort to analyse, in an academic framework, the multiple aspects implied by the mining project proposed by RMGC, the durable development of the area, the preservation and exploitation of the natural and cultural patrimony, the social impact and, last but not least, the civil involvement in the decision-making process for the future of the society.

The Conference “Rosia Montana in Universal History” will gather, on 11-12 November 2011, in the Aula Magna of Babes-Bolyai University, numerous and renowned personalities from the most important universities in Romania and from abroad, who are competent to express their opinions on this matter.

Personalities who confirmed their participation to this event have assumed the moral duty of using their knowledge for the benefit of the society, understanding the fact that a community cannot develop normally unless major decisions take into account the opinion of the experts from all fields.

ROSIA MONTANĂ IN UNIVERSAL HISTORY
11-12 November 2011

Conference Programme

11 November 2011

9.00-9.30 Conference Opening, in Aula Magna
Welcome speeches addressed to the participants given by:
Professor Andrei MARGA, Ph.D., Rector of BBU
Academician Emil BURZO, President of the Romanian Academy, Cluj Branch
Professor Sergiu NISTOR, President of ICOMOS Romania
Mihai Gotiu – “Save Rosia Montana!” Campaign

9.30-10.00 Coffee Break

10.00-13.30 Working Session 1
“Natural, Historic and Cultural Patrimony of the Rosia Montana Area”
in Aula Magna

10.00-13.30 Working Session 5
“The Case of Rosia Montana in Images and Debates”
in Clubul Casei Universitarilor

13.30-15.00 Lunch at Piramida Restaurant

15.00-19.00 Working Session 2
“Impact of the RMGC Project on the Landscape and Environment”
in Aula Magna

15.00-19.00 Working Session 5
“The Case of Rosia Montana in Images and Debates”
in Clubul Casei Universitarilor

19.00-21.30 Dinner at Piramida Restaurant

12 November 2011

8.00-10.15 Working Session 3
“Social and Economic Effects of the RMGC Project”
in Aula Magna

10.15-10.45 Coffee Break

10.45-13.30 Working Session 3
“Social and Economic Effects of the RMGC Project”
in Aula Magna

13.30-15.00 Lunch at Piramida Restaurant

15.00-18.00 Working Session 4
“Viable Alternatives for the Sustainable Development of Rosia Montana”
in Aula Magna
18.00-19.00 Conference Conclusions
Elaboration of the report
in Aula Magna
19.00-20.00 Press Conference
in Aula Magna
details: www.ubbcluj.ro, www.rosiamontana.org

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here