Finantare nerambursabila pentru trecerea la agricultura ecologica

0
826
Finantare nerambursabila pentru trecerea la agricultura ecologică
Finantare nerambursabila pentru trecerea la agricultura ecologică
Finantare nerambursabila pentru trecerea la agricultura ecologica
Finantare nerambursabila pentru trecerea la agricultura ecologica

Fermierii care se incumeta sa lase deoparte pesticidele si ingrasamintele chimice sunt sprijiniti cu subventii care sa le acopere suta la suta costurile de productie si trecerea la agricultura ecologica. Programul finanteaza apoi si continuarea practicarii agriculturii ecologice cu subventii acordate la hectar pe diferite tipuri de culturi, de la legume la plante medicinale.

Prin Submasurile 11.1  „Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica” si 11.2 ‐ „Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, valoarea fondurilor europene nerambursabile poate ajunge la 100%.

Sub‐masura 11.1 ‐ Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica

1. Descrierea actiunii
Sprijinul prevazut in cadrul acestei submasuri se acorda pe unitatea de suprafata agricola, fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa adopte practici si metode specifice agriculturii ecologice. Sprijinul prevazut in cadrul acestei submasuri poate fi furnizat pentru operatiunile realizate in vederea conversiei la agricultura ecologica.
Sprijinul se acorda ca suma fixa, acordata pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de beneficiarii care incheie angajamente voluntare.

2. Cheltuieli eligibile
Costurile eligibile in cadrul acestei submasuri sunt constituite din costuri standard, calculate pe baza evaluarii costurilor suplimentare si a pierderilor de venituri, care depasesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerintelor de baza, inregistrate de fermieri in urma asumarii angajamentelor voluntare pentru agricultura ecologica.
Platile compensatorii pentru agricultura ecologica pot fi acordate ca parte a submasurii daca:
‐ suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii si livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si viticole);
‐ beneficiarul este inregistrat, in fiecare an pentru care solicita sprijin, conform prevederilor legale, ca operator in agricultura ecologica;
‐ beneficiarul incheie pe toata durata angajamentului un contract cu un organism de inspectie si certificare independent, acreditat conform prevederilor legislatiei nationale.
Cererea de plata va fi depusa anual, pentru fiecare an de angajament.
Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultura ecologica este de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene).

3. Sume si rate de sprijin aplicabile
Fiind vorba de o plata compensatorie, sprijinul acordat in cadrul acestei submasuri are o intensitate de 100%.
Platile compensatorii sunt calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete propuse:
 Pachetul 1 ‐ culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) ‐ 295 euro/ha/an,
 Pachetul 2 ‐ legume ‐ 500 euro/ha/an,
 Pachetul 3 ‐ livezi ‐ 620 euro/ha/an,
 Pachetul 4 ‐ vii ‐ 532 euro/ha/an,
 Pachetul 5 ‐ plante medicinale si aromatice ‐ 460 euro/ha/an.
La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 ha, 100 ha si 300 ha, valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc valorile respective.

Sub‐masura 11.2 ‐ Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica

1. Descrierea actiunii
Sprijinul prevazut in cadrul acestei submasuri se acorda pe hectar de suprafata agricola fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa mentina practici si metode specifice agriculturii ecologice.
2. Cheltuieli eligibile
Costurile eligibile in cadrul acestei submasuri sunt constituite din costuri standard, calculate pe baza evaluarii costurilor suplimentare si a pierderilor de venituri, care depasesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerintelor de baza, inregistrate de fermieri in urma asumarii angajamentelor voluntare pentru agricultura ecologica.

3. Conditii de eligibilitate
Platile compensatorii pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica pot fi acordate ca parte a submasurii daca:
‐ beneficiarii sunt incadrati in categoria fermierilor activi
‐ beneficiarul este utilizatorul unei suprafete agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii sau livezi
‐ suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii si livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si viticole);
‐ beneficiarul este inregistrat, in fiecare an pentru care solicita sprijin, conform prevederilor legale, ca operator in agricultura ecologica;
‐ beneficiarul incheie pe toata durata angajamentului un contract cu un organism de inspectie si certificare independent, acreditat conform prevederilor legislatiei nationale.

Sume si rate de sprijin aplicabile

Fiind vorba de o plata compensatorie, sprijinul acordat in cadrul acestei submasuri are o intensitate de 100%.
Platile compensatorii sunt calculate sub forma de costuri standard pentru fiecare din cele 5 pachete propuse:
Pachetul 1 ‐ culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) ‐ 220 euro/ha/an,
Pachetul 2 ‐ legume ‐ 431 euro/ha/an,
Pachetul 3 ‐ livezi ‐ 442 euro/ha/an,
Pachetul 4 ‐ vii ‐ 480 euro/ha/an,
Pachetul 5 ‐ plante medicinale si aromatice ‐ 427 euro/ha/an.
‐La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 ha, 100 ha si 300 ha, valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc valorile respective.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.