Fondurile de mediu – angajare de 67%, plati efective de numai 9%

Fondurile de mediu - angajare de 67%, plati efective de numai 9%

Au fost semnate contracte pentru finantari nerambursabile de 14,84 mld. lei, in timp ce nivelul absorbtiei se plaseaza la 1,74 mld. lei, din care 1,32 mld. lei sunt prefinantari

Cu o alocare totala de 5,6 mi­liarde de euro, Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este unul dintre cele mai importante programe operationale din punctul de vedere al alocarii financiare si reprezinta cea mai importanta sursa de finantare pentru sectorul de mediu. Absorbtia efec­tiva a fondurilor de la Uniunea Europeana se ridica insa la numai 9%.

Multe dintre problemele de mediu ale Romaniei sunt cauzate, in mare parte, de industrializarea excesiva din perioada comunista, care nu a tinut cont de impactul asupra mediului si asupra sanatatii oamenilor. Efectele s-au regasit in calitatea apei, gestionarea slaba a deseurilor, poluarea aerului si a solului. Fondurile alocate Romaniei pentru mediu, in perioada 2007-2013, se ridica la aproximativ 4,5 miliarde de euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si cel de Coeziune, la care se adauga si cofinantarea nationala de aproximativ 1 miliard de euro.

Cu o alocare totala de 5,6 miliarde de euro, POS Mediu este astfel unul dintre cele mai importante programe opera­tionale din punctul de vedere al alocarii financiare si reprezinta cea mai importanta sursa de finantare pentru sectorul de mediu. Cele sase axe prio­ritare acopera sectoarele apa si apa uzata, managementul deseurilor, respec­tiv reabilitarea terenurilor poluate is­to­ric, termoficare, protectia naturii, pro­- tec­tia impotriva inundatiilor si redu­cerea eroziunii costiere.

Au fost semnate 42 de contracte de finantare majore

Pana la data de 27.05.2011 au fost apro­bate spre finantare din POS Mediu 208 proiecte. Pentru 195 au fost semnate contracte de finantare intre Ministerul Mediului si Padurilor si beneficiari, potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Management a POS Mediu pentru „Fin.ro”. Din cele 208 proiecte aprobate pana in prezent, sunt considerate „ma­jo­re” 30 din sectorul de apa/apa uzata, opt din domeniul mana­geme­ntului deseurilor si patru din sectorul de termoficare. Termenul „proiecte majo­re” se refera la acele proiecte a caror valoare depaseste 50 de milioane de euro. Proiectele majore sunt evaluate de catre AM POS Mediu si, in faza de maturitate, sunt transmise Comisiei Europene spre aprobare. Termenul in care Comisia transmite aprobarea poate varia de la doua la sase luni.

Fondurile vor fi angajate in totalitate pana la finalul anului 2012

In ceea ce priveste valoarea totala a proiectelor semnate, suma se ridica la aproximativ 19,85 miliarde de lei, din care aproximativ 12,21 miliarde de lei reprezinta contributia UE, iar 2,43 miliarde de lei sunt de la bugetul natio­nal. Fondurile europene pentru mediu au fost angajate astfel in proportie de 66,35%, un procent bun, insa nu chiar la nivelul preconizat in 2008 de Attila Korody, fostul ministru al Mediului, care estima o angajare a fondurilor de 90% pana in 2010. „Datorita porto­foliului de proiecte pregatite pentru sectoarele de apa/apa uzata, manage­mentul deseu­rilor, termoficare si pro­tectia impotriva inun­datiilor si ero­ziunii costiere, pre­cum si celor patru sesiuni de cereri de proiecte desfa­surate in domeniul protec­tiei naturii, se estimeaza ca fondurile alocate prin POS Mediu vor fi angajate in totalitate pana la finalul anului 2012”, se arata in raspunsul AM POS Mediu.

77 de proiecte au primit prefinantari

In ceea ce priveste platile efective, suma aproximativa virata beneficiarilor este de 1,74 miliarde de lei, din care prefinantari de 1,32 miliarde de lei. Astfel, absorbtia se plaseaza la 9,03% din alocarea totala de la UE. De exemplu, in luna aprilie au fost absorbite prin POS Mediu 6 milioane de euro, iar in luna mai doar 3,5 milioane de euro, potrivit minis­trului Mediului, László Borbely. In ceea ce priveste prefinantarile acordate si bene­ficiarii care au depus cereri de rambursare, de la inceputul pro­gra­mului pana in prezent, pentru 77 de proiecte s-a acordat prefinantare, iar 90 de benefi­ci­ari au depus cereri de rambursare. Variatia este explicabila prin faptul ca nu toti beneficiarii pot primi prefinantare pentru proiectele gestionate, mai precis, conform OUG 64/2009 privind gestio­na­rea financiara a instrumentelor struc­tu­rale si utilizarea acestora pentru obiec­- tivul convergenta, nu se poate acorda prefinantare bene­ficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat, in aceasta categorie regasindu-se Adminis­tratia Nationala „Apele Romane”, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Agentiile Locale/Regionale de Protectie a Mediului. 64 de beneficiari au primit prefi­nantarea si au depus, de asemenea, si cereri de rambursare.

Primul proiect pentru care a fost semnat contractul de finantare in cadrul POS Mediu este „Reabilitarea si extin­derea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Giurgiu”, in valoa­re totala de 266 mil. lei, cu o finan­tare ne­ram­bursabila de 248 de milioane de lei.

Printre proiectele cu cea mai mare finantare obtinuta pana in prezent se numara cel care vizeaza implementarea de servicii de apa si canalizare in zona Cluj-Salaj, in valoare totala de 732,7 mil. lei, din care 625 mil. lei, nerambursabili, precum si proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita”, in valoare totala de 508,6 milioane de lei, din care 498,4 milioane de lei nerambursabili.

Problemele din sistem

In ceea ce priveste motivele care au condus la o absorbtie lenta a fondurilor europene, potrivit conducerii AM POS Mediu, printre acestea se numara:
exis­tenta unei perioade lungi de timp intre data semnarii contractelor de finantare intre beneficiarii POS Mediu si Minis­terul Mediului si Padurilor, in calitate de Autoritate de Management POS Mediu, si data lansarii procedurilor de achizitii publice;
existenta unei perioade lungi de timp intre data lansarii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari/ser­vicii aferente investitiilor din cadrul proiec­te­lor si data semnarii propriu-zise a aces­tora;
transmiterea cu intarziere a cere­rilor de rambursare de catre beneficiarii proiectelor.
De asemenea, László Bor­bely, minis­trul Mediului si Padurilor, a declarat cu ocazia intrunirii Comi­tetului de Moni­to­rizare al POS Mediu ca „am avut unele lacune legislative in ceea ce priveste Legea achizitiilor publice, dar le-am reparat in mare parte, iar lucrurile ar trebui sa mear­ga mai bine”.

Borbely a mai precizat ca o alta problema in pro­cesul de absor­b­tie a fon­durilor euro­pene este repre­zen­tata de ,,proiec­tele prost facute”, care trebuie modi­fi­cate pe par­cursul derularii contractelor.

Sectoarele finantate prin POS Mediu

1. Sectorul apa/apa uzata (total 3,27 miliarde de euro, din care grant UE 2,78 miliarde de euro)

2. Sectorul de gestionare a deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric (total 1,17 miliarde de euro, din care grant UE 0,93 miliarde de euro)

3. Sectorul termoficare (total 458 de milioane de euro, din care grant UE 229 de milioane de euro)

4. Sectorul protectia naturii (total 215 milioane de euro, din care grant UE 172 de milioane de euro)

5. Protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere (total 329 de milioane de euro, din care grant UE 270 de milioane de euro)

6. Asistenta Tehnica (total 174 de milioane de euro, din care grant UE 130 de milioane de euro)

Articole similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rămâi conectat!

104,344FaniÎmi place
97CititoriConectați-vă
1,330CititoriConectați-vă

Articole Recente