Lansarea celei de a 5-a sesiuni de atribuire in custodie a ariilor naturale protejate

Lansarea celei de a 5-a sesiuni de atribuire in custodie a ariilor naturale protejate
Lansarea celei de a 5-a sesiuni de atribuire in custodie a ariilor naturale protejate

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice anunta deschiderea celei de a 5 – a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea in administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes national si comunitar. Dosarele vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii si custodiei ariilor naturale protejate.

Etapele procedurii de atribuire in administrare / custodie sunt urmatoarele:

• afisarea la sediul autoritatii responsabile si pe pagina proprie de internet a anuntului de lansare a sesiunii de atribuire, care contine lista ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii si stabilirea termenului-limita de depunere a dosarului de candidatura;

• depunerea dosarelor de candidatura in format hartie si electronic la sediul autoritatii responsabile si evaluarea acestora;

• intocmirea raportului de evaluare de catre comisia de evaluare;

• afisarea pe site-ul autoritatii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatura;

• depunerea contestatiilor;

• analizarea si solutionarea contestatiilor, intocmirea raportului comisiei de contestatii si afisarea pe site-ul autoritatii responsabile a rezultatelor comisiei de contestatii;

• aprobarea de catre conducatorul autoritatii responsabile a raportului final de evaluare, care include si raportul comisiei de contestatii;

• semnarea contractului de administrare / conventie de custodie.

In judetul Satu Mare se va atribui in custodie situl de importanta comunitara ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze  cu o suprafata de 3162 ha din care 50%  in  judetul  Satu Mare si  50% in judetul Maramures.

Dosarele pentru atribuirea in custodie se depun pana la data de 16.10.2013, data inregistrarii la registratura sediului autoritatii responsabile din fiecare regiune de dezvoltare, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Cluj , asa cum este prevazut  la art. 15 lit. b) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor natural protejate din Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii si custodiei ariilor naturale protejate.

La depunere, dosarele de candidatura trebuie sa fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fara a fi evaluate de catre comisiile de evaluare. Lista revizuita a siturilor Natura 2000 care necesita structuri proprii de administrare, in conformitate cu Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 2144/12.09.2013, precum si lista ariilor naturale protejate de interes national si comunitar care vor fi preluate in custodie sunt publicate pe site-ul MMSC:

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/sesiunea-de-atribuire-5/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *