Regimul deseurilor de echipamente electrice si electronice

0
392
Regimul deseurilor de echipamente electrice si electronice

Regimul deseurilor de echipamente electrice si electronice

O recenta hotarare a Guvernului, cu nr. 1037, publicata in Monitorul oficial nr. 728 din 2 noiembrie 2010, are ca obiectiv prevenirea producerii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), cat si reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a acestora, astfel incat sa se reduca volumul de deseuri eliminate.

Hotararea precizeaza, in anexe, la ce fel de deseuri se aplica reglementarea, precum si exceptiile privitor la echipamentele care au legatura cu protectia intereselor privind securitatea nationala, armele, munitiile si materialele de razboi.
Proiectarea produsului
Producatorii introduc in fabricatie acele EEE ale caror proiecte iau in consideratie urmatoarele aspecte:
a) sa faciliteze operatiunile de demontare si valorificare a componentelor;
b) sa prevada posibilitati de reutilizare si reciclare a DEEE, a componentelor si materialelor lor.
Este interzis producatorilor sa obstructioneze reutilizarea DEEE prin impunerea unor caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu exceptia cazului in care aceste caracteristici specifice de proiectare ori procedee specifice de fabricare prezinta avantaje determinante in ceea ce priveste protectia mediului si/sau cerintele de securitate.
Colectarea selectiva
In vederea colectarii selective a DEEE provenite de la gospodariile particulare, autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale au urmatoarele obligatii:
a) de a organiza, de a gestiona si de a coordona colectarea separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la gospodariile particulare, inclusiv a celor care nu contin componentele esentiale sau a celor care contin alte deseuri decat DEEE, si transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare, in conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, ca deseuri municipale cod 20.01, sau prin incredintarea colectarii DEEE, daca nu fac obiectul colectarii prin serviciul de salubrizare, catre un operator economic colector autorizat de catre agentia judeteana pentru protectia mediului, ca deseuri de la echipamente electrice si electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
b) de a stabili si de a comunica agentiei judetene pentru protectia mediului modalitatea si frecventa de colectare a DEEE de la gospodariile particulare, prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari si atunci cand apar modificari. Frecventa de colectare trebuie sa fie de cel putin o data pe trimestru;
c) de a preda DEEE colectate catre producatorii sau organizatiile colective ale acestora in vederea realizarii tratarii/reciclarii DEEE colectate in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. Autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale pot solicita producatorilor/organizatiilor colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport pana la punctele de colectare si stocare temporara a DEEE, dar nu mai mult decat taxa/tariful unitar stabilita/ stabilit pentru serviciul de salubritate pentru populatie;
d) de a asigura existenta si functionarea cel putin a unui punct de colectare selectiva a DEEE provenite de la gospodariile particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un punct de colectare in fiecare localitate;
e) de a asigura evidenta DEEE intrate si iesite din punctele de colectare prevazute la lit. d) si de a raporta anual datele agentiilor judetene pentru protectia mediului. Modul de evidenta si de raportare a informatiilor se stabileste prin ordin al ministrului mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.