Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice

0
457
Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice
Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice

Este nelegala hotararea adoptata de o autoritate administrativa locala – consiliu local – privind aprobarea unei „conventii” de realizare a unui parc eolian cu o societate comerciala, ce se constituie in fapt ca o incredintare directa a unei investitii, intrucat incalca procedura de licitatie publica reglementata de Legea nr. 215/2001, respectiv O. U. G. nr. 54/2006.

Prin sentinta civila nr. 1137/CA din 19 decembrie 2008 a Tribunalului Iasi s-a hotarat:
– admiterea actiunii formulate de reclamantul Prefectul jud. I. , in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei T. , jud. I. ;
– anularea Hotararii nr. 97/18. 10. 2007 adoptata de paratul Consiliul Local al comunei T. , prin care s-a aprobat Conventia ce reglementeaza realizarea unui „parc eolian„ pe raza comunei T.
A retinut instanta de fond ca, prin Hotararea paratului Consiliul Local al comunei T. , nr. 97/18. 10. 2007 s-a decis, in art. 1, aprobarea Conventiei ce reglementeaza realizarea unui „parc eolian„ pe raza comunei T. Tribunalul a constatat ca nu a existat o documentatie care sa stea la baza adoptarii acestei hotarari, paratul precizand in mod expres acest lucru, prin reprezentantul sau in instanta, la cererea instantei fiind inaintate la dosar doar hotararea contestata si conventia aprobata prin aceasta hotarare .
Instanta de fond a retinut ca, potrivit inscrisurilor depuse de parat la dosar, aceasta conventie a fost incheiata la 22. 10. 2007 intre paratul Consiliul Local al comunei T. si investitorul S. C. „E. E. S. „ S. R. L. , parti ce au convenit, in art. 2, autorizarea in exclusivitate in favoarea investitorului pentru realizarea, exercitarea, gestionarea si intretinerea, pe terenurile aferente Primariei, a unui parc eolian si a lucrarilor de legatura si accesorii, cu interzicerea unui alt uz. S-au stabilit in art. 6 si sumele datorate anual paratului de catre investitor, iar in art. 7, durata conventiei, de 49 de ani, cu posibilitatea reinnoirii pe inca 49 de ani. Conventia cuprinde si drepturile si obligatiile asumate de ambele parti.
Asadar, din continutul acestei conventii, din interpretarea gramaticala si sistematica a prevederilor sale, raportat la normele legale, chiar daca nu se foloseste in mod expres cuvantul „concesionare„, rezulta fara echivoc, asa cum in mod corect sustine si reclamantul, ca este vorba despre un contract de concesionare a terenurilor din domeniul comunei, necesare realizarii parcului eolian, in conditii de exclusivitate pentru investitor, situatie in care sunt aplicabile dispozitiile L. nr. 215/2001 republicata si ale O. U. G. nr. 54/2006.
Paratul a sustinut ca nu a fost vorba de o oferta lansata din partea sa pentru realizarea parcului eolian, pentru a se demara procedura de licitatie publica pentru atribuirea bunurilor din domeniul public ori privat al comunei, insa art. 9 din O. U. G. nr. 54/2006 prevede ca „are loc concesionarea la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusite de acesta, propunere care trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu„. Asadar, in speta a fost vorba de o propunere din partea potentialului investitor, care a fost insusita de paratul Consiliul Local al comunei T. , fara insa a exista fundamentarea de care vorbeste art. 9 alin. 2 din actul normativ precitat.
Instanta apreciaza ca au fost incalcate de catre parat dispozitiile imperative ale art. 123 alin. 2 din L. nr. 215/2001 republicata, care impuneau organizarea licitatiei publice, conventia aprobata prin hotararea atacata neputand fi incheiata legal fara a fi parcursa in prealabil aceasta procedura . Pentru organizarea licitatiei publice trebuiau avute in vedere etapele si documentatia impuse de O. U. G. nr. 54/2006.
Conventia aprobata prin hotararea contestata produce efecte juridice, nu depinde de emiterea unor alte acte administrative ulterioare, cum a sustinut paratul, fiind chiar inserata in cuprinsul sau mentiunea obligativitatii conventiei pentru parti din momentul semnarii sale, respectiv 22. 10. 2007, partile asumandu-si obligatii corelative si avand drepturi rezultate din conventie .
De asemenea, instanta retine ca Hotararea Consiliului Local nr. 97/2007 nu a fost insotita de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care trebuia elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, astfel cum dispune art. 44 alin. 1 din L. nr. 215/2001.
Pentru aceste considerente, apreciind ca actiunea reclamantului este intemeiata, Hotararea Consiliului Local al comunei T. nr. 97/2007 fiind emisa cu incalcarea normelor imperative in materie de atribuire a folosintei bunurilor din domeniul public ori privat al unitatii administrativ-teritoriale, instanta a admis-o, dispunand anularea acestei hotarari.
Curtea a respins recursul paratei ca fiind nefondat, pentru considerentele de mai jos.
Astfel, raportat continutului expres al Hotararii Consiliului Local T. nr. 97/18. 10. 2007, conform caruia „se aproba Conventia ce reglementeaza realizarea unui Parc Eolian pe raza comunei T. „, la „solicitarea societatii A«E. E. S. A» S. R. L. judetul B. „, conventie ce prevede in art. 2 „autorizarea in exclusivitate in favoarea investitoruluia€¦„, rezulta ca in mod corect instanta de fond a retinut ca o astfel de „conventie„ putea fi aprobata doar cu respectarea prevederilor legale referitoare la parcurgerea procedurii de licitatie publica, reglementata prin Legea nr. 215/2001 si respectiv O. U. G. nr. 54/2006.
Nu poate fi retinuta sustinerea recurentei privind valoarea de „promisiune viitoare„ a actului administrativ, avand in vedere ca din continutul sau lipsit de orice indoiala, rezulta intentia recurentei de atribuire a terenului necesar amenajarii parcului eolian catre S. C. „E. E. S. „ S. R. L. , iar nu posibilitatea ca aceasta societate sa participe la o licitatie viitoare in acest sens, individualizarea concreta a suprafetei necesare urmand a avea loc ulterior, functie de nevoile concrete ale acesteia si de masuratorile intensitatii vantului pe care beneficiara urma sa le efectueze.
Fiind vorba asadar, in cauza, de o incredintare de recurenta a unei suprafete de teren aflat in domeniu public, catre o persoana juridica, fara derularea procedurilor legale privind obligativitatea organizarii de licitatie publica, respectiv a intocmirii documentatiilor prevazute de lege in acest scop, Curtea a mentinut ca legala si temeinica sentinta civila nr. 1137/CA/2008 a Tribunalului Iasi de anulare a actului administrativ cu incalcarea legislatiei incidente, cu respingerea ca nefondata a cererii de recurs promovate de paratul Consiliul Local al comunei T.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.