Biodiversitatea din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii protejata de noua lege a Deltei Dunarii

Biodiversitatea din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii protejata de noua lege a Deltei Dunarii

Noua lege a Deltei Dunarii, promulgata la inceputul lunii iulie, impune restrictii stricte in ceea ce priveste activitatile desfasurate in zonele strict protejate din cadrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), fiind interzise activitatile umane, cu exceprtia celor de cercetare, educatie si ecoturism, cu limitarile descrise in planul de management. Important si determinant pentru conservarea si protectia biodiversitatii deltaice este noul amendament prin care prevederile planului de management al rezervatiei sunt prioritare fata de prevederile altor planuri de dezvoltare, iar planul de management va avea la baza obiectivele de conservare in functie de speciile/habitatele prioritare ale rezervatiei.

Potrivit noului act normativ, Administratia Rezervatiei va fi condusa de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, acesta avand si calitatea de ordonator tertiar de credite. Guvernatorul va avea un Consiliu In ceea ce priveste bugetul Administratiei Rezervatiei, fondurile vor fi alocate, ca si pana acum, de Ministerul Mediului. toate fondurile colectate in urma aplicarii unor tarife, cum ar fi taxa de acces in Delta, se vor constitui in „venituri proprii ale Administratiei Rezervatiei si se vor utiliza atat pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rezervatiei, cat si pentru administrarea bunurilor patrimoniului Administratiei Rezervatiei”.

Ca si in vechea lege a Deltei, Administratia Rezervatiei va administra intreaga suprafata a rezervatiei, cu exceptia terenurilor private, sau celor care se afla in patrimoniul Consiliului Judetean sau al consiliilor locale. Cu toate acestea prevederile planului de management al rezervatiei si ale regulamentului sunt obligatorii pentru Administratia Rezervatiei, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau administreaza terenuri sau alte bunuri si/sau desfasoara activitati in perimetrul rezervatiei. Printre noile atributii ale ARBDD va fi si administrarea resursei piscicole din domeniul public al statului, in conformitate cu prevederile Planului de management si ale regulamentului rezervatiei.

Noua lege a Deltei faciliteaza si procesul de reconstructie ecologica a amenajarilor agricole si piscicole, care datorita degradarii sau altor cauze nu mai pot fi exploatate in scopul pentru care au fost amenajate initial. Aceste lucrari vor putea fi realizate pe trenurile proprietate privata a persoanelor fizice, persoanelor juridice si a unitatilor administrativ – teritoriale la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin expropriere si declararea de utilitate publica a acestora. Lucrarile de reconstructie ecologica prevazute pe teritoriul rezervatiei pe terenuri ce apartin domeniului public de interes judetean si/sau local se vor putea realiza prin trecere in domeniul public al statului al acestora la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor conform legislatiei in vigoare.

Ca si concluzie generala, la o prima analiza, noua lege a Deltei Dunarii este in avantajul conservarii biodiversitatii, aspect deosebit de important in conditiile in care presiunile de natura umana continua sa creasca asupra acestui ecosistem deosebit si unic in Europa.

Procesul de amendarea Legii Deltei Dunarii (Legea nr. 82/1993) in sensul armonizarii acesteia cu legislatia europeana transpusa in legislatia romaneasca a inceput inca din anul 2006. Dupa un lung proces, de multe ori stopat si fara nici o speranta, din cauze mai mult sau mai putin cunoscute, in sfarsit, la inceputul lunii iulie Presedintele Romaniei a promulgat noua Lege a Deltei prin decretul nr. 614/2011 in data de 04.07.2011 sub forma unei legi organice (Legea nr. 136/2011). Proiectul acestei legi a fost initiat de catre Administratia Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) dupa o serie de consultari cu reprezentanti ai societatii civile, inclusiv Societatea Ornitologica Romana, si inaintat catre Parlament de d-na Deputat Sulfina Barbu inca din primavara anului 2009.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *