Cota anuala de certificate verzi pentru 2020 este de 16,8%

Producatorii de energie electrica vor trebui ca, in 2020, sa realizeze 16,8% din cantitatea de energie folosind resurse regenerabile, pentru 2008 nivelul fiind de 5,26%.

Potrivit unui proiect de Hotarare aflat in dezbatere publica, cota anuala obligatorie de certificate verzi (document ce atesta producerea din surse regenerabile a unei cantitati de 1 MWh energie electrica) pentru 2009 este de 6,28% pentru 2010, 2011 si 2012, de 8,30% pentru 2013, de 9% pentru 2014, de 10%, pentru 2015 – de 10,8%, 2016 – 12%, 2017 – 13,2%, 2018 – 14,4% si 2019 – 15,6%.

Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie va trebui sa reprezinte 33% din consumul intern brut de energie electrica in anul 2010, 35% in anul 2015 si 38% in anul 2020.

Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada incepand cu anul 2021 vor fi stabilite de Guvernul Romaniei cel tarziu in anul 2015.
Valoarea anuala a cotei obligatorii poate fi modificata in perioada 2008 – 2020, in prima decada a lunii decembrie, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energetic, in cazul in care capacitatea instalata in centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie nu poate asigura cererea de certificate verzi si/sau se inregistreaza o abatere dintre consumul final de energie electrica previzionat si cel realizat este de cel putin 5%.

Producatorii de energie electrica si termica in cogenerare ce utilizeaza biomasa pot beneficia simultan atat de sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile, cat si de sistemul de promovare a cogenerarii de inalta eficienta.
Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor pentru cantitatea de energie electrica din surse regenerabile de energie produsa si livrata in retea.

Producatorii de energie electrica din surse regenerabile primesc, de regula, pentru fiecare 1 MWh livrat in retea cate un certificat verde cu exceptia producatorilor de energie electrica din energie solara care primesc cate trei certificate verzi.
Producatorii de energie electrica din centrale hidroelectrice cu o putere instalata de cel mult 10 MW primesc cate un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrat in retea de grupuri electrice.

Operatorii de distributie transmit lunar operatorului de transport si sistem, fara plata, date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile livrate in retea de producatorii racordati la retelele acestora.

Furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii si cantitatea de energie electrica furnizata anual consumatorilor finali.
Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pot vinde certificatele verzi primite pentru energia electrica livrata in retea.

Pentru perioada 2008-2012, pretul de tranzactionare a certificatelor verzi se limiteaza intre 26 euro/certificat si o limita maxima de 50 euro/certificat, calculate in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei, pentru luna decembrie din anul precedent.

La sfarsitul fiecarui an ANRE stabileste pentru fiecare furnizor de energie electrica, pe baza certificatelor verzi achizitionate, gradul de indeplinire a cotei obligatorii impuse.

Furnizorul care nu realizeaza cota obligatorie anuala impusa plateste 70 euro pentru fiecare certificat verde neachizitionat la cursul de schimb stabilit.

Exportul sau importul de energie electrica din surse regenerabile se realizeaza fara un export sau import asociat de garantii de origine.
Incepand cu anul 2010, furnizorii de energie electrica vor putea sa-si indeplineasca cotele obligatorii si prin achizitie de certificate verzi de pe piata europeana a certificatelor verzi, in conditiile existentei unui import asociat de garantii de origine.

Sursa: Fiananciarul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *