Curs Manager de Mediu – specializarea ”Schimbari climatice – Emisii de gaze cu efect de sera”

  0
  390
  Curs Manager de Mediu - specializarea ''Schimbari climatice - Emisii de gaze cu efect de sera''

  Curs Manager de Mediu – specializarea ”Schimbari climatice – Emisii de gaze cu efect de sera”

  In perspectiva pregatirii pentru cea de-a treia perioada a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera a Uniunii Europene care incepe la data de 1 ianuarie 2013, fiecare operator inclus in schema de comercializare trebuie sa-si evalueze activitatea economica prin prisma performantelor de mediu, respectiv a emisiilor de gaze cu efect de sera (EGES).
  In acest sens devine important sa se cunoasca in detaliu atat rezultatele cantitative si calitative ale EGES, cat si cele economico-financiare, in functie de restrictiile legislative aplicabile.

  Cursul se adreseaza in primul rand celor care doresc o imbunatatire a formarii profesionale ca si responsabili cu gestionarea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera (EGES), persoanelor implicate/ cu atributii in monitorizarea si raportarea EGES, precum si persoanelor care se ocupa cu auditul intern al sistemelor de management de mediu din organizatiile incluse in schema de comercializare EU ETS. Totodata cursul se adreseaza si verificatorilor de mediu pentru EGES (auditori, experti tehnici) implicati in procesul de verificare a rapoartelor de monitorizare a EGES.

  Grup tinta:
  Cursul se adreseaza acelor persoane care:
  -Au responsabilitati si desfasoara activitati legate de managementul operational al autorizatiei privind EGES (intocmire Plan monitorizare, Raport monitorizare EGES; pregatire si derulare activitati legate de verificarea rapoartelor de monitorizare EGES de catre un Verificator acreditat etc.);
  -Proiecteaza si implementeaza sisteme de management de mediu cu componenta EGES (proceduri documentate cerute de Regulamentul (UE) nr.601/2012 privind monitorizarea si raportarea EGES pentru perioada 2013-2020) si/sau deruleaza audituri de sistem de management in conformitate cu standardele de management ale mediului.
  Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.
  Obiective:
  -Capabilitatea de identificare si evaluare a aspectelor tehnice si determinarea limitelor de emisie a GES ale instalatiilor cuprinse in schema de comercializare EU ETS, in conformitate cu cerintele reglementate;
  -Cunoasterea si intelegerea aplicarii ghidurilor, reglementarilor, codurilor de practica relevante;
  -Cunosterea metodologiei de audit si dobandirea capabilitatii de a conduce si organiza procesul de audit (conform ISO 19011), cu aplicabilitate indeosebi pe domeniul EGES;
  -Dobandirea si demonstrarea capacitatilor personale necesare pentru derularea eficienta a unui proces de audit (conform ISO 19011).
  Tematica:
  -Reglementari in domeniul managementului autorizatiei privind EGES, pentru perioada 2013-2020 : Regulamentul (UE) nr.601/2012 privind monitorizarea si raportarea EGES pentru perioada 2013-2020, cu Ghiduri de aplicare; OM nr.3420/2012 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei EGES pentru 2013-2020.
  -Documentatia sistemului de management al autorizatiei privind EGES – elaborare, implementare, verificare, validare; imbunatatire continua
  -Monitorizare si raportare EGES. Management operational al autorizatiei EGES
  -Proceduri specifice managementului autorizatiei EGES: Elaborarea Planului de esantionare, Analiza incertitudinii de masurare, Evaluarea riscurilor inerente si a riscurilor de control in procesul de verificare/validare Raport monitorizare EGES. Particularitati
  -Oraganizarea si efectuarea auditului sistemului de management de mediu conform ISO 19011; particularizare la managementul autorizatiei EGES
  -Monitorizare, masurare. Evaluarea conformarii cu cerintele legale reglementate. Actiuni corective/preventive aplicate activitatilor privind managementul autorizatiei EGES
  -Audituri orientate pe procese; Tehnici de comunicare;
  -Studii de caz din domeniul EGES.
  -Competente dobandite:
  Comunicarea interpersonala. Munca in echipa;
  -Perfectionarea profesionala;
  -Managementul operational al autorizatiei EGES: organizare, planificare, monitorizare – masurare procese EGES, evaluarea conformarii, raportare si verificare/ validare raport
  -Organizarea desfasurarii auditului de mediu pentru autorizatia EGES;
  -Planificarea auditului de mediu . Analiza preliminara a documentatiei;
  -Selectarea echipei de audit. Coordonarea echipei de audit;
  -Realizarea auditului de mediu;
  -Intocmirea rapoartelor de audit.
  Locatie: Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14
  Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand sectiunea „Inscriere cursuri”, prin fax: 0316900991 sau prin e-mail: [email protected] sau [email protected]
  Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fost CNFPA). Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

  Detalii:
  www.cursuriautorizate.ro
  [email protected] cursuriautorizate.ro
  021.340.04.30, 0735 183 922
  [email protected]
  http://www.cursuriautorizate.ro

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.