Ordin de prohibitie la pescuit pe anul 2016. Pescuitul la sturion interzis complet!

0
3517

Ordin de prohibitie la pescuit pe anul 2016. Pescuitul la sturion interzis complet!
Ordin de prohibitie la pescuit pe anul 2016. Pescuitul la sturion interzis complet!
Ordinul de prohibitie a pescuitului pentru anul 2016, s-a publicat astazi, 10 februarie a.c. in Monitorul Oficial. Pentru cei interesati, voi posta in integralitate prevederile „Ordinului privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2016″:

CAPITOLUL I – Zone si perioade de prohibitie

Art. 1 -(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 10 aprilie – 24 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca – Costesti, pe o durata de 60 de zile, in perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii – Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv.

Art. 2 – In Complexul Razim – Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 69 de zile, in perioada 1 aprilie – 08 iunie inclusiv.

Art. 3 – Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:

a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunarea Veche sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;
c) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe in zona rectificata (Uzlina) cuprinsa intre km 84 si km 65, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
f) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
g) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe bratul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica – Fetesti), pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie -13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1); i) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, tot timpul anului;
j) zona Rezervatiei Marine Vama Veche -2 Mai, delimitata de coordonatele: NV: 43° 47′ lat. N si 28° 35′ 18″ long. E; NE: 43° 47′ lat. N si 28° 40′ long. E; SV: 43° 44′ 20″ lat. N si 28° 35′ 18″ long. E; SE: 43° 44′ 20″ lat. N si 28° 40′ long. E si a carei limita dinspre mal este balizata, tot timpul anului;
Art. 4 – (1) In zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:

a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii: a) cand pescuitul se desfasoara in scop stiintific; b) din considerente de prevenire a calamitatilor naturale.
CAPITOLUL II – Specii si perioade de prohibitie

Art. 5 – (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:

a) stiuca, pe o durata de 35 zile, in perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1);
b) pietrarul (Zingel zingel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, pastravul de mare (somonul de Marea Neagra), lipanul, tot timpul anului;
d) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv si din 15 septembrie pana pe 31 decembrie; e) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor de sturioni in stare vie pentru programele de populare a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durata de 62 de zile, in perioada 1 iulie -31 august inclusiv. (2)
In apele Marii Negre se interzic:

a) prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane si paragate, precum si capturarea, detinerea si comercializarea acestuia, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 30 aprilie inclusiv si in perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor de sturioni in stare vie pentru programele de populare a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni in baza unui studiu de cota;
d) pescuitul guvizilor, pe o durata de 30 de zile, in perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentulului (UE) nr. ……al Consiliului din …………de stabilire, pentru 2016, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite stocuri de peste si grupe de stocuri de peste din Marea Neagra.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).

(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de pesti altele decat cele prevazute la alin. (2) si (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului” in perioada de prohibitie a calcanului, se poate face cu obligativitatea notificarii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare in port a ambarcatiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.

Art. 6 – Prohibitia pescuitului in scop comercial, familial si recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 12 zile, in perioada 28 aprilie – 9 mai inclusiv;
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 21 de zile, in perioada 2 mai –22 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 13 mai –11 iunie inclusiv;
d) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci in perioada 18 mai – 28 mai inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
e) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosas) se pot retine in vederea valorificarii.
Art. 7 – (1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni, in baza unor contracte aprobate de administratorul resursei, precum si in scop stiintific cu autorizatie de pescuit sturioni, se realizeaza in stare vie, pe o durata de 45 zile, in perioada 15 martie -30 aprilie inclusiv, in zonele:

a) Dunare, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton);
b) bratul Borcea, km 37 -41 (Stelnica- Fetesti);
c) pe bratul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina. (2) Capturarea unui numar limitat de sturioni in scop stiintific, cu autorizatie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului si in alte zone decat cele prevazute la alin. (1), cu marcarea si eliberarea imediata a acestora in mediul acvatic, conform prevederilor legale in vigoare. (3) Numarul de sturioni capturati pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni, in baza unor contracte aprobate de administratorul resursei, precum si in scop stiintific, zonele de pescuit, organizarea si monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite si aprobate prin decizia presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
CAPITOLUL III – Dispozitii finale

Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(3) se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setca in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” in conditii hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului R.B.D.D.

(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti.

(7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este permis pescuitul cu carlige cu nada (paragate si pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeala a speciilor de pesti protejate.

Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4 A si 4 B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta. (2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” activitatea de pescuit este permisa, in perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, eliberat in baza urmatoarelor documente: a) facturi fiscale in ultimii 3 ani, pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol si dovada popularii; b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul; c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteielor; d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

Art. 11 – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.