Proiect de hotarare privind protectia mediului, intretinerea si infrumusetarea municipiului Constanta

Proiect de hot?râre privind protec?ia mediului, între?inerea ?i înfrumuse?area municipiului Constan?a
Proiect de hotarare privind protectia mediului, intretinerea si infrumusetarea municipiului Constanta
Proiect de hotarare privind protectia mediului, intretinerea si infrumusetarea municipiului Constanta

Eventualele sugestii sau propuneri de modificare pot fi trimise pe email la adresa [email protected] pana cel tarziu 11.05.2013.

CAPITOLUL II SALUBRIZAREA, MENTINEREA IGIENEI SI PROTECTIA MEDIULUI IN MUNICIPIUL CONSTANTA

 

Art. 3 – Persoanele fizice sau juridice au urmatoarele obligatii:

1. sa asigure o permanenta stare de curatenie in interiorul si in exteriorul constructiilor, pe terenurile pe care le detin cu orice titlu, pe caile de acces, precum si de jur imprejurul imobilelor respective.

2. sa asigure in permanenta curatenia drumurilor si trotuarelor din jurul imobilelor, intretinerea spatiilor verzi existente in incinte si in jurul acestora prin plantarea si intretinerea materialului dendrologic (gazon, flori, arbusti ornamentali), intretinerea in conditii optime a tuturor dotarilor si lucrarilor de arta sau de orice fel din fata/jurul imobilelor, sediilor sau punctelor de lucru, indiferent de forma de detinere.

Pentru asociatiile de locatari/proprietari, limita de demarcatie o reprezinta jumatatea distantei dintre blocuri/imobile apartinand unor asociatii diferite.

3. sa asigure conditii de igiena prin operatiuni de curatire, dezinsectie si deratizare a imobilelor si incintelor pe care le detin.

4. sa asigure o permanenta stare de curatenie si ordine la locurile de depozitare, cat si depozitarea corecta si estetica a oricarui fel de marfa, materie prima sau ambalaj.

5. sa asigure o permanenta stare de curatenie, ordine si igiena la locurile de depozitare stabilite pentru resturile menajere si toate tipurile de deseuri industriale, inerte sau de alta natura.

6. detinatorii de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare si agrement din statiunea Mamaia si din municipiul Constanta au obligatia sa procure si sa instaleze indicatoare privind directionarea catre acestea, conform modelului aprobat prin hotarare de Consiliul Local al municipiului Constanta.

7. sa asigure varuitul bordurilor, sa mentina curatenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le folosesc, indiferent de forma de detinere.

8. sa amenajeze rampa pentru curatarea vehiculelor care ies din incinta organizarii de santier;

9.  operatorii economici sunt obligati sa asigure spatiu corespunzator din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator si al sanatatii populatiei pentru strangerea, sortarea si depozitarea temporara a deseurilor reciclabile, sa nu ocupe domeniul public pe timpul activitatilor de incarcare-descarcare si sa obtina Avizul Comisiei de Circulatie;

10. operatorii economici detinatori de active situate pe arterele stradale principale, au obligatia ca in perioada 01.12 – 07.01 a fiecarui an, cu ocazia sarbatorilor de iarna, sa amenajeze prin decorare si iluminare vitrinele activelor pe o suprafata de minim 50%.  Iluminatul activelor va functiona cel putin concomitent cu iluminatul stradal asigurat de administratia publica locala;

11. asociatiile de locatari/proprietari, operatorii economici, institutiile sau persoanele fizice sunt obligate sa asigure locuri special amenajate dotate cu recipienti sau containere speciale pentru colectarea gunoiului, accesibile mijloacelor de transport specializate;

12. operatorii economici detinatori de utilitati, retele de comunicatii electronice si mijloace publicitare pe raza municipiului Constanta sunt obligati sa execute marcarea corespunzatoare a tuturor dotarilor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta cu elemente de identificare (autocolante, placute, poansonari, vopsire, etc.);

13. conducatorii vehiculelor cu tractiune animala destinate activitatilor de agrement trebuie sa asigure saculeti de colectare a gunoiului de animal pe timpul circulatiei pe drumurile publice;

14. sa asigure indepartarea zapezii si a ghetii din zona imobilelor, precum si a turturilor de streasina si depozitarea acestora in afara partii carosabile si in alte locuri in care circulatia pietonala sa nu fie afectata.

15. sa asigure o permanenta stare de curatenie prin taierea vegetatiei crescuta in exces si ridicarea deseurilor inerte de pe terenurile libere, neafectate de constructii, precum si de jur imprejurul acestora.

 

Art. 4 – (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 punctele 1-3, 7, 13 si 14,  constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice si de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice.

(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 punctele 4-6, 8-12 si 15  constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice.

 

          Art. 5  Constituie contraventie la normele privind salubritatea, mentinerea curateniei, protectia mediului urmatoarele fapte:

 1. 1.     neluarea masurilor de efectuare a curateniei, dezinsectiei, dezinfectiei sau deratizarii in gospodariile proprii sau sedii, ori de cate ori este necesar, inclusiv la subsolurile blocurilor, in spatiile comune sau pe amplasamentele pentru colectarea gunoiului. Pentru asociatiile de locatari/proprietari, limita de demarcatie o reprezinta jumatatea distantei dintre blocuri apartinand unor asociatii diferite.
 2. 2.     rascolirea gunoiului din containere sau locuri special amenajate de catre persoane fizice, in scopul recuperarii unor obiecte, materiale reciclabile, hirtii, resturi alimentare, etc.
 3. 3.     aruncarea deseurilor menajere sau alte materiale in containerele special destinate colectarii selective a deseurilor reciclabile.
 4. 4.     scuipatul, aruncarea de hartii, sticle sau a oricarui tip de ambalaj sau resturi din acestea, resturi de tigari, coji de seminte sau a oricaror resturi alimentare sau nealimentare, pe alei, peluze, in parcuri, zone verzi, pe drumuri si trotuare sau in orice alt loc public sau privat de folosinta comuna, inclusiv in mijloacele de transport in comun.
 5. 5.     aruncarea alimentelor sau a resturilor alimentare, inclusiv din imobile, in vederea hranirii animalelor si pasarilor, precum si aruncarea gunoiului menajer sau a altor materiale sau obiecte.
 6. 6.     spalarea vehiculelor, a oricaror bunuri sau obiecte pe drumuri sau in alte locuri publice. Spalarea de bunuri pe proprietatile private sau a imobilelor nu trebuie sa afecteze in niciun fel domeniul public sau proprietatile invecinate.
 7. 7.     transportarea in vehicule a oricaror materiale libere sau ambalate in conditii necorespunzatoare care degaja mirosuri urate.
 8. 8.     scuturarea covoarelor in alte locuri decat cele special amenajate si in timpul orelor de liniste.
 9. 9.     deteriorarea sau degradarea sub orice forma a platformelor gospodaresti, a dotarilor acestora, a dotarilor destinate pentru intretinerea curateniei localitatii, daca fapta nu constituie infractiune.
 10. 10.                        neasigurarea tuturor conditiilor necesare pentru prevenirea imprastierii in cadrul santierelor si in zona invecinata, a deseurilor, a materialelor de constructii, a molozului sau a pamantului de catre utilaje, mijloace de transport, curenti de aer sau ploaie si neasigurarea curateniei.
 11. 11.                        neintretinerea corespunzatoare si neefectuarea operatiunilor impuse pentru neutralizarea deseurilor si gunoiului si prevenirii poluarii mediului in rampele de gunoi, de catre cei care le detin cu orice titlu.
 12. 12.                        mutarea containerelor sau pubelelor de catre persoane neautorizate de pe amplasamentul avizat pentru aceasta, arderea, deteriorarea sau degradarea recipientilor pentru gunoi, schimbarea destinatiei acestora, neintretinerea sau deteriorarea dotarilor blocurilor pentru colectarea gunoiului (tubulaturi de colectat gunoiul sau a camerelor sau boxelor pentru colectarea gunoiului din blocuri).
 13. 13.                        intinsul franghiilor pentru uscarea rufelor pe exteriorul imobilelor, la diferite etaje sau in spatiile comune, altele decat cele special amenajate;
 14. 14.                        detinerea sau depozitarea in suprafata locativa sau in curti, imobile, spatii comune sau in orice alte locuri in care este afectata siguranta sau buna vecinatate, a oricaror materiale, bunuri sau substante care sunt inflamabile sau urat mirositoare.
 15. 15.                        arderea substantelor sau materialelor de orice natura, a deseurilor vegetale, menajere sau de alta natura, in curti, pe strazi sau in orice alte locuri decat cele destinate in acest scop.
 16. 16.                        neridicarea si netransportarea imediata de pe strazi sau spatii publice a reziduurilor provenite din curatarea acestora, a resturilor provenite din toaletarea arborilor sau a spatiilor verzi, precum si nerespectarea stricta a graficelor stabilite de comun acord cu beneficiarii, pentru ridicarea gunoiului menajer de la populatie, asociatiile de locatari/proprietari, operatori economici sau institutii.
 17. 17.                        aruncarea deseurilor, a ambalajelor, a resturilor alimentare, gunoiului de grajd, a deseurilor inerte, cat si a altor obiecte si materiale, in alte locuri decat cele special amenajate pentru aceasta, precum si aruncarea acestor deseuri in containere, europubele sau alti recipienti special destinati pentru gunoi, care nu apartin depunatorului acestor deseuri.
 18. 18.                        neincheierea contractelor cu operatori economici autorizati si specializati de catre persoanele prevazute la art. 2 lit. e) pentru efectuarea operatiunilor de ridicare, transport si neutralizarea gunoiului.
 19. 19.                        murdarirea, cu orice tip de vehicule sau prin orice mijloace, a drumului public cu orice fel de materiale ori substante.

 

Art. 6 – (1) Contraventiile prevazute la art. 5 punctele 1-8, 13-14, 17-19 se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice si de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice;

(2) Contraventiile prevazute la art. 5 punctele 9-12, 15-16, se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice si de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

 

CAPITOLUL III PROTECTIA SPATIILOR VERZI, A PARCURILOR SI ARBORILOR, A DRUMURILOR, TROTUARELOR SI PARCAJELOR, A ALTOR LUCRĂRI SI DOTĂRI PUBLICE

 Art. 7 Constituie contraventii la normele de intretinere si folosire a spatiilor verzi si a arborilor, parcurilor si a altor locuri publice, urmatoarele fapte:

 1. 1.     Ruperea sau taierea florilor, taierea arborilor sau arbustilor fara autorizatie, taierea sau ruperea crengilor acestora sau distrugerea scoartei trunchiului acestora.
 2. 2.     Trecerea peste ronduri de flori, peluze, gazon sau spatii verzi, pasunatul animalelor in parcuri sau in alte zone verzi aflate in administrarea publica locala, cat si lasarea libera a pasarilor sau animalelor in parcuri, gradini publice sau alte spatii verzi.
 3. 3.     Deteriorarea spatiilor verzi sau a celor cu aceasta destinatie din parcuri, gradini publice, cat si din vecinatatea imobilelor, in scopul executarii unor constructii usoare, amenajari, platforme sau amenajarea de gradini pentru zarzavat, ori asezarea/aruncarea de obiecte/materiale/deseuri.
 4. 4.     Practicarea jocurilor sportive sau alte activitati recreative, a activitatilor de dresaj sau relaxare a animalelor de companie, pe spatiile verzi sau in alte locuri publice, in afara celor special destinate si amenajate in acest scop.
 5. 5.     Fixarea pe arbori a anunturilor de orice fel, a reclamelor, a firmelor, a placutelor indicatoare, a dispozitivelor de orice tip, precum si a oricarui tip de cablu electric sau optic.
 6. 6.     Neintretinerea spatiilor verzi de catre operatorii economici, institutii sau asociatii de locatari/proprietari care au in ingrijire zonele verzi respective, prin neindepartarea frunzelor uscate si nedistrugerea lor prin ingropare sau transportarea imediata in locurile destinate.
 7. 7.     Deteriorarea sau degradarea bancilor, a amenajarilor de jocuri pentru copii, a obiectelor ornamentale sau a altor dotari urbane sau artistice din locurile publice, (statui, fantani arteziene, jardiniere, garduri protectie, piloni, etc.), inclusiv cele de pe drumurile publice sau din cimitire, precum si mutarea acestora de catre persoane neautorizate, daca fapta nu constituie infractiune,.
 8. 8.     Efectuarea de lucrari neautorizate pe spatiile verzi, precum si neaducerea la starea initiala a spatiilor verzi de catre executantul unei lucrari, in termen si de calitate, in urma efectuarii lucrarilor autorizate de interventie in domeniul public.
 9. 9.     Insusirea arborilor doborati de fenomene naturale sau a arborilor care au fost defrisati in cadrul unor lucrari specifice, fara aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul primariei municipiului Constanta.

          Art. 8 – (1) Nerespectarea contraventiilor prevazute la art. 7 punctele 1, 2, 4, 5, 6, 9 se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice si de la 800 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice.

(2) Nerespectarea contraventiilor prevazute la art. 7 punctele 3, 7, 8 se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice si de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

 

Art. 9 Constituie contraventie la normele de protectie a drumurilor, trotuarelor si parcajelor in vederea mentinerii aspectului estetic si util al municipiului, urmatoarele fapte :

 1. 1.     Oprirea sau stationarea vehiculelor in zona amplasamentelor destinate colectarii deseurilor menajere sau reciclabile sau care impiedica accesul la acestea.
 2. 2.     Depozitarea pe domeniul public a marfurilor, ambalajelor, materialelor si a altor obiecte care dauneaza esteticii si ingreuneaza desfasurarea normala a circulatiei rutiere si pietonale, precum si depozitarea obiectelor inestetice in incinta imobilelor sau in exteriorul acestora, vizibile din domeniul public sau privat al municipiului Constanta.
 3. 3.     Deteriorarea elementelor de semnalizare rutiera, daca fapta nu constituie infractiune.
 4. 4.     Degradarea sau deteriorarea trotuarelor, bordurilor, a strazilor, in scopul executarii unor lucrari, cu sau fara avizul administratorului drumului public, inclusiv de catre utilajele care executa lucrari de orice fel, precum si executarea de pene la borduri, daca faptele nu constituie infractiuni.
 5. 5.     Neanuntarea imediata a lucrarilor de interventie in regim de avarie pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta, telefonic la Dispeceratul Primariei si la Serviciul Tehnic Drumuri din cadrul S.C. CONFORT URBAN S.R.L., apoi in scris in cel mult de 24 ore de la inceperea lucrarilor.
 6. 6.     Nesolicitarea avizului din partea administratorului tramei stradale, S.C. CONFORT URBAN S.R.L., in maxim 48 de ore de la interventia in regim de avarie, pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta.
 7. 7.     Nerefacerea tramei stradale, trotuarelor, parcajelor la stadiul piatra pana la cota “zero”, in termen de maxim 48 ore de la data/momentul inceperii lucrarilor de interventii in domeniul public sau privat al municipiului Constanta, indiferent daca acestea sunt avarii sau lucrari noi.
 8. 8.     Neevacuarea in termen de 48 de ore, in totalitate, a pamantului/molozului/materialelor rezultate in urma lucrarilor de interventie in domeniul public sau privat al municipiului Constanta, in locurile special destinate in acest scop.
 9. 9.     Executarea necorespunzatoare a lucrarilor de umplutura, fara respectarea normelor tehnice in vigoare si nerespectarea tehnologiei de refacere, cu pastrarea structurii sistemului rutier existent.
 10. 10.                        Nesupravegherea permanenta a evolutiei in timp a lucrarilor efectuate pe drumurile publice de catre toti executantii lucrarilor, inclusiv cele de interventie in regim de avarie, acestia avand obligatia mentinerii lucrarilor la acelasi nivel cu drumul public (cota”zero”).
 11. 11.                        Executarea necorespunzatoare a lucrarilor de spargere a drumului public, care se vor realiza numai cu masini/utilaje speciale de taiat beton si asfalt, astfel incat sa nu fie afectata structura de rezistenta a sistemului rutier.
 12. 12.                        Nesemnalizarea rutiera corespunzatoare de zi si de noapte de catre executantul oricarui fel de interventii, inclusiv cele in caz de avarii, care se efectueaza pe suprafetele drumurilor, trotuarelor sau parcajelor, asa cum prevad “Normele Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public”, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului transporturilor si al Ministrului de interne nr. 11124/411/2004.
 13. 13.                        Neinterventia imediata pentru remediere a C.E.T., a R.A.D.E.T., a R.A.J.A., a altor detinatori de retele subterane, in cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide pe drumuri, trotuare sau parcaje, prabusiri ale suprafetelor drumului public.
 14. 14.                        Degradarea, deteriorarea sau impiedicarea accesului la caminele de vizitare a retelelor subterane, precum si a receptorilor de canal, daca fapta nu constituie infractiune.
 15. 15.                        Nesupravegherea integritatii caminelor de vizitare si neremedierea imediata in cazul degradarii sau deteriorarii, de catre cei care exploateaza aceste retele, inclusiv neaducerea acestor camine la nivelul trotuarelor, parcajelor si a drumurilor.
 16. 16.                        Neasigurarea functionarii corespunzatoare a retelelor de canal, inclusiv a desfundarii permanente a receptorilor de canal pluvial de catre cei care exploateaza aceste retele, precum si impiedicarea prin orice forma a accesului catre acestea.
 17. 17.                        Stationarea sau parcarea pe raza municipiului Constanta a vehiculelor destinate transportului de marfuri cu masa maxima admisa mai mare de 2,4 tone sau destinate transportului de persoane cu capacitatea mai mare de 8+1 persoane, indiferent de forma de detinere. Stationarea sau parcarea acestor vehicule este permisa numai in locurile special amenajate pentru aceste categorii de vehicule.
 18. 18.                        Nementinerea in permanenta stare de curatenie si cu toate elementele constructive (elemente de caroserie, de rulare, de iluminat-semnalizare, etc.) a vehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta, de catre proprietarii sau detinatorii legali.
 19. 19.                        Neasigurarea de catre proprietarii sau detinatorii legali ai vehiculelor, a conditiilor necesare efectuarii lucrarilor de intretinere a drumului public (asfaltare, reparatii, curatarea zapezii, toaletare arbori, etc). Administratorul drumului public sau executantul lucrarilor va informa prin orice mijloace inceperea lucrarilor, cu cel putin 24 de ore inainte, va delimita zona si va institui restrictii temporare de circulatie, semnalizate corespunzator.
 20. 20.                        Aprovizionarea cu marfuri a operatorilor economici prin utilizarea vehiculelor de transport marfa cu masa maxima admisa mai mare de 3,5 tone, in afara programului stabilit la nivelul municipiului Constanta. Programul pentru aprovizionarea operatorilor economici pe raza mun. Constanta este zilnic, in intervalul orar 23:00 – 06:00.
 21. 21.                        Nerespectarea programului stabilit pentru aprovizionarea operatorilor economici in perioada sezonului turistic estival din statiunea Mamaia. Programul pentru aprovizionarea cu marfuri a operatorilor economici in perioada sezonului turistic estival in statiunea Mamaia este zilnic, in intervalul orar 02:00 – 10:00.
 22. 22.                        Stationarea pe drumurile publice sau parcarea in vederea camparii (utilizarea ca spatiu de odihna sau locuire) a autorulotelor, rulotelor sau vehiculelelor cu aceasta destinatie. Acestea pot stationa numai in locurile special amenajate/destinate si autorizate in acest scop ( campinguri, parcuri de rulote, etc.).
 23. 23.                        Impiedicarea sau ingreunarea accesului, in orice mod, autovehiculelor destinate transportului de persoane in regim taxi, in statiile stabilite.
 24. 24.                        Nerespectarea dispozitiilor date si a semnalelor efectuate de politistul local, care desfasoara activitati conform atributiilor legale.
 25. 25.                        Desfasurarea activitatilor de reparatii auto si vulcanizare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta.
 26. 26.                        Primirea la centrele de colectare a capacelor de canalizare sau a altor componente din dotarile urbane, chiar deteriorate.
 27. 27.                        Efectuarea de transport public de persoane fara a detine la bordul autovehiculului a avizului de traseu, avizului de cap de linie sau avizului pentru punctele de imbarcare/debarcare, valabil, pe raza municipiului Constanta.
 28. 28.                        Circulatia vehiculelor fara a poseda autorizatie, pe falezele si locurile destinate promenadei pietonale.
 29. 29.                        Deteriorarea dispozitivelor de rezervare autorizate, montate in vederea semnalizarii locurilor de parcare, daca fapta nu constituie infractiune.
 30. 30.                        Neintretinerea dispozitivului de rezervare autorizat de catre proprietari, in cazul in care acesta a fost deteriorat (stalp torsionat, placuta indicatoare deformata, stergerea sau deteriorarea mentiunilor existente pe placuta referitoare la numarul autorizatiei si/sau al autoturismului, decaparea vopselei, etc ).
 31. 31.                        Ocuparea in mod abuziv sau punerea in imposibilitate a folosirii unui loc de parcare rezervat de catre o persoana fizica sau juridica, semnalizat si delimitat corespunzator.
 32. 32.                        Refuzul de a elibera un loc de parcare rezervat la solicitarea titularului autorizatiei de rezervare, sau la solicitarea reprezentantilor autoritatii publice locale (inclusiv politist local, politist cu atributii in domeniul mentinerii ordinii publice sau cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice din cadrul Politiei Romane).
 33. 33.                        Nerespectarea somatiei de a demonta dispozitivul de rezervare a locului de parcare, in termen de 5 zile de la comunicarea adresei de anulare/expirare a rezervarii.
 34. 34.                        Degradarea sau deteriorarea dispozitivului de blocare al rotilor, precum si demontarea fara drept a acestui dispozitiv de pe vehiculele pentru care a fost dispusa masura blocarii rotii, daca fapta nu constituie infractiune.
 35. 35.                        Degradarea sau deteriorarea zonelor amenajate cu pavele pentru traficul pietonal, precum si accesul neautorizat al vehiculelor/utilajelor sau altor mijloace in zonele unde sunt montate pavele, daca fapta nu constituie infractiune.
 36. 36.                        Efectuarea transportului de persoane cu vehicule cu tractiune animala destinate transportului de agrement estival, autorizate de Comisia de circulatie, pe alte rute decat cele stabilite in autorizatia emisa de administratia publica locala.
 37. 37.                        Circulatia pe raza municipiului Constanta a vehiculelor cu tractiune animala, neinregistrate la autoritatea publica locala.
 38. 38.                        Circulatia, oprirea, stationarea vehiculelor pe spatiile verzi sau cu aceasta detinatie, casete florale, parcuri si aleile acestora, spatii si locuri de joaca pentru copii.
 39. 39.                        Oprirea sau stationarea vehiculelor pe trotuarele aferente statiilor mijloacelor de transport in comun sau a trecerilor pentru pietoni semnalizate corespunzator, pe trotuarele destinate traficului pietonal daca nu se asigura cel putin un metru pentru circulatia pietonilor in partea opusa partii carosabile
 40. 40.                        Punerea in imposibilitate a utilizarii vehiculelor stationate sau parcate, prin asezarea de obiecte sau alte vehicule. La efectuarea manevrei de oprire/stationare, conducatorul unui vehicul trebuie sa asigure o distanta de cel putin 0,50 metrii fata de partea din fata a vehiculului sau si fata de portiera care asigura accesul la volanul vehiculului invecinat.
 41. 41.                        Turarea excesiva si nejustificata a motoarelor autovehiculelor, efectuarea cu intentie de manevre prin derapaje, intoarceri bruste, accelerari si franari bruste, executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanta.
 42. 42.                        Expunerea spre vanzare a vehiculelor pe strazi, trotuare, alei sau in alte locuri publice, cu exceptia locurilor autorizate/destinate in acest scop.
 43. 43.                        Nerespectarea obligatiilor de catre conducatorii de vehicule privind folosirea unui loc de parcare, sau nerespectarea perioadei stabilite si achitate pentru stationarea vehiculelor, in parcarile aflate in administrarea mun. Constanta.
 44. 44.                        Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Constanta a chioscurilor sau a bunurilor de orice fel.

 

Art.10. 1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 9 punctele 1-2, 17-25, 28-31, 35-40, 42 si 43, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 400 la 800 lei pentru persoanele fizice si de la 500 la 1000 lei pentru persoanele juridice.

2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 9 punctele 3-16, 26-27,32-34, 41 si 44, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1000 la 1500 lei pentru persoanele fizice si de la 1500 la 2500 lei pentru persoanele juridice.

CAPITOLUL IV

INTRETINEREA SI FOLOSIREA CONSTRUCTIILOR DE ORICE FEL.

Art. 11  Constituie contraventie la normele privind intretinerea si folosirea constructiilor de orice fel, urmatoarele fapte :

 1. 1.     Montarea pe domeniul public de dispozitive pentru uscarea rufelor, altele decat cele prevazute prin Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr. 1388/25.06.2003.
 2. 2.     Executarea de rigole sau montarea conductelor de orice fel, in scopul scurgerii apei sau a altor lichide pe drumurile publice.
 3. 3.     Neluarea masurilor de impiedicare a producerii si raspandirii prafului in si din incinta organizarilor de santier, pe traseul lucrarilor edilitar – gospodaresti si pe amplasamentele de lucrari pentru demolarea constructiilor, prin pulverizare cu apa a amplasamentului sau portiunilor din cladire supuse demolarii;
 4. 4.     Neasigurarea tuturor conditiilor necesare, inclusiv prin dotarea cu bene speciale, pentru prevenirea imprastierii in cadrul santierelor si in zona invecinata, a deseurilor, a materialelor de constructii, a molozului sau a pamantului de catre utilaje, mijloace de transport, curenti de aer sau ploaie, precum si neasigurarea curateniei.
 5. 5.     Ocuparea domeniului public cu piloni metalici, lanturi sau alte materiale, in vederea delimitarii locurilor de stationare a vehiculelor sau cu alta destinatie, fara a detine aprobarea administratiei publice locale pentru aceste lucrari.
 6. 6.     Neimprejmuirea cu panouri aliniate, inscriptionate cu denumirea firmei constructoare si cu un aspect estetic corespunzator a lucrarilor de constructii, in limita suprafetelor legal aprobate, precum si neacoperirea cu plasa a constructiilor existente in stare de degradare sau aflate in constructie.
 7. 7.     Neintretinerea, deteriorarea, murdarirea sau neluarea masurilor de conservare a zidurilor, gardurilor, portilor, ferestrelor, jgheaburilor si fatadelor cladirilor, daca fapta nu constituie infractiune.
 8. 8.     Mentinerea pe amplasament a unei firme, forme de publicitate sau reclame, deteriorate sau depasite.
 9. 9.     Montarea de garduri de sarma ghimpata sau improvizatii de garduri din diferite materiale, altele decat modelele aprobate prin HCLM 45/28.03.2008

10. Folosirea de hartii, carpe, scanduri, folii de plastic, table, in locul geamurilor lipsa la ferestrele sau la usile amplasate la exteriorul cladirilor.

 1. 11.                        Lipirea sau expunerea de afise ori anunturi pe ziduri, porti, stalpi, panouri, usi, geamuri sau in alte locuri decat cele special amenajate.
 2. 12.                        Neintretinerea in parametrii constructivi sau infundarea din neglijenta a instalatiilor sanitare, daca prin aceasta se impiedica folosirea normala a acestora de catre ceilalti colocatari sau duce la degradarea imobilului.
 3. 13.                        Neindeplinirea obligatiilor de catre proprietari, detinatori si asociatiile de proprietari, privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor si spatiilor cu destinatie si folosinta comuna ( acoperisuri, terase, instalatii canalizare ape meteorice si uzate, instalatii alimentare cu apa calda si rece, instalatii termice subsol), pina la racordul de bransare utilitati deservit de agentul prestator de servicii, care pot duce la pierderea stabilitatii constructiilor si la degradarea imbracamintii asfaltice, a trotuarelor si strazilor.
 4. 14.                        Executarea de lucrari improvizate pentru anexele gospodaresti ( cotete, soproane, patule, imprejmuiri adaposturi animale si pasari, etc. ) din materiale usoare, care lezeaza aspectul estetic si urbanistic, altele decit cele prevazute la Art. 3 din Legea 50/1991 republicata.
 5. 15.                        Mentinerea lucrarilor improvizate prevazute la art. 11, punctul 14. dupa expirarea termenului de desfiintare, termen dispus prin Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
 6. 16.                        Inscriptionarea cu vopsea a numarului de inmatriculare al autovehiculului pe domeniul public, garduri sau cladiri.
 7. 17.                        Neamenajarea  parcarilor in statiunea Mamaia, indiferent de forma de proprietate sau de administrare a acestora pina la data de 1 iunie a fiecarui an, in sensul imprejmuirii/delimitarii, semnalizarii, iluminarii, trasarii marcajelor specifice si intretinerii spatiilor verzi adiacente.
 8. 18.                        Neintretinerea in stare corespunzatoare a panourilor indicatoare, firmelor si reclamelor ( luminoase si neluminoase).
 9. 19.                        Neindeplinirea obligatiilor detinatorilor de imobile ( indiferent forma de proprietate ) persoane fizice sau juridice din municipiul Constanta, inclusiv statiunea Mamaia, de a intretine in stare corespunzatoare de curatenie acoperisurile blocurilor, locuintelor, spatiilor comerciale, hotelurilor, teraselor, barurilor, restaurantelor, etc. si instalatiile aferente.
 10. 20.                        Asezarea/montarea de corturi in vederea camparii in alte locuri decat cele special amenajate/destinate;
 11. 21.                        Neasigurarea corespunzatoare a eliminarii apei rezultate in urma utilizarii instalatiilor de climatizare, astfel incat sa nu afecteze imobilul sau dotarile acestuia, sau sa produca disconfort persoanelor aflate sub acestea sau in trecere.

 Art.12. 1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 11 punctele 1,2,5,7,8,9,10,11,14,18,20,21, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 400-800 lei pentru persoanele fizice si de la 1000-1500 pentru persoanele juridice.

2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 11 punctele 3,4,6,12,13,15,16,17,19, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 800-1500 lei pentru persoanele fizice si de la 1000-1500 pentru persoanele juridice.

 CAPITOLUL V

MENTINEREA CURĂTENIEI IN PIETE, TIRGURI SI OBOARE.

 

            Art. 13 Constituie contraventie la regimul comertului in piete, tirguri si oboare, urmatoarele fapte :

 1. 1.     Depozitarea de catre comercianti in piete, targuri, oboare sau  in alte locuri decat cele stabilite a oricaror tip de ambalaje, produse, bunuri si care impiedica circulatia normala in incintele mentionate.
 2. 2.     Murdarirea si necuratirea permanenta de catre producatori sau comercianti a incintelor pietelor, targurilor si oboarelor
 3. 3.     Murdarirea si necuratarea zonelor limitrofe ( trotuare, strazi,  parcaje ) de catre comercianti si producatori, cu ocazia descarcarii sau incarcarii produselor sau obiectelor.
 4. 4.     Necuratarea zilnica de catre cel care administreaza piete, tirguri sau oboare, a incintelor respective cat si a zonelor limtrofe ( trotuare, strazi,  parcaje ).
 5. 5.     Comercializarea direct din vehicule pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta a oricaror produse sau bunuri.

 

Art.14 1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.13 punctele 1-3, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 500 la 1000 lei.

2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.13 punctele 4 si 5, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1000 la 1500 lei.

 

CAPITOLUL.VI

REGLEMENTĂRI PRIVIND DETINEREA ANIMALELOR DE COMPANIE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

Art.15 Constituie contraventie privind detinerea si cresterea animalelor de companie si domestice pe raza municipiului Constanta, urmatoarele fapte :

 1. 1.     Cresterea sau detinerea animalelor de companie sau a cainilor fara carnet de sanatate care sa evidentieze vaccinarile si deparazitarile, la zi;
 2. 2.     Nerespectarea distantei de minim 10 m. a amplasamentului adapostului cainelui atat fata de apartamentele din curtile de folosinta comuna cat si fata de imobilele invecinate;
 3. 3.     Plimbatul cainilor fara lesa pe drumurile publice, in parcuri sau alte spatii/locuri publice, chiar insotiti de stapani.
 4. 4.     Cresterea animalelor din rasele porcine, ovine, cabaline, caprine, a pasarilor, a altor animale de casa sau detinerea de stupi, in locurile in care este afectata buna vecinatate.
 5. 5.     Lasarea libera a cainilor, atat ziua cat si noaptea, in curtile de folosinta comuna;
 6. 6.     Neridicarea de indata, din orice locuri, a excrementelor lasate de animalele de companie. Pentru aceasta, detinatorul animalului de companie are obligatia de a avea asupra sa materiale care sa-i permita realizarea acestei operatii;
 7. 7.     Detinerea unui animal de companie in apartamente fara a detine acordul scris si stampilat al Asociatiei de proprietari, aprobat cu majoritatea voturilor locatarilor;
 8. 8.     Detinerea a doua sau mai multe animale de companie (caini, pisici) intr-un apartament fara asigurarea conditiilor, ingrijirilor si atentiei necesare, tinand cont de nevoile ecologice, in functie de specie si rasa si fara a detine acordul expres al locatarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior si a celor invecinate de pe acelasi etaj apartamentului de detinere al animalului de companie), acord avizat de asociatia de proprietari;
 9. 9.     Neafisarea de catre proprietari sau detinatori de caini de companie, la loc vizibil, la intrarea intr-un imobil sau la usa de acces in proprietate, a unei placute de avertizare cu inscriptionarea „Caine periculos” sau „Atentie caine rau”, dupa caz;
 10. 10.                        Hranirea in cadrul asociatiilor de proprietari/locatari a cainilor, pisicilor sau a altor animale in spatiile comune, in jurul imobilelor sau in adaposturi amplasate pe domeniul public;
 11. 11.                        Detinerea la sediile si punctele de lucru ale societatilor comerciale si ale institutiilor de stat sau private a mai mult de 3 caini de paza si fara asigurarea unor boxe sau tarcuri pentru inchiderea cainilor pe timp de zi sau pe perioada desfasurarii activitatii si a unei imprejmuiri corespunzatoare a spatiului de paza, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public pe timpul noptii; detinerea unui numar mai mare de 3 caini se va face doar cu acordul expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Constanta;

 

Art.16 Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 15 punctele 1-11, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 500-1000 lei.

 

 

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

 

Art. 17 Obstructionarea controlului efectuat in conformitate cu reglementarile prezentei hotarari, prin orice mijloace sau metode, precum si refuzul legitimarii sau prezentarii documentelor solicitate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice si de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice, daca faptele nu se incadreaza in alte prevederi legale.

 

Art. 18 Pentru faptele prevazute in prezenta hotarare, unde a fost afectat sub orice forma domeniul public sau privat al municipiului Constanta, se vor percepe despagubiri civile, calculate de serviciile de specialitate ale Primariei Constanta, in baza documentului de constatare de la momentul constatarii contraventiei.

 

Art. 19 Pentru contraventiile prevazute la art. 5 pct. 6, 7, 19, art. 9 pct 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 si art. 13 pct. 5, la solicitarea scrisa a organului de control, proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice in scris, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii scrise, identitatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul la momentul constatarii contraventiei.

Art. 20 Pentru vehiculele sau bunurile care se afla in situatiile prevazute de art. 5 pct. 19, art. 9 pct. 1, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 si art. 13 pct. 5, se poate dispune, de catre imputernicitii Primarului, politistii locali din cadrul Directia Politia Locala, ofiterii si agentii Politiei Romane cu atributii in mentinerea ordinii si linistii publice sau circulatia rutiera, masura blocarii, ridicarii, transportarii si depozitarii acestora in spatii special amenajate, pana la restituirea acestora proprietarilor sau detinatorilor legali, cu respectarea prevederilor legale si dupa recuperarea integrala a cheltuielilor aferente acestor activitati.

Art. 21  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor din prezenta hotarare se face prin Proces verbal incheiat de imputernicitii Primarului, politistii locali din cadrul Directia Politia Locala, ofiterii si agentii Politiei Romane cu atributii in mentinerea ordinii si linistii publice sau circulatia rutiera, personalul cu atributii in mentinerea ordinii si linistii publice din Jandarmeria Romana.

Art. 22 Impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere in tremen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

Art. 23   Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 2 / 2001, art. 28 alin. 1, in sensul ca se poate achita in 48 ore jumatate din cuantumul minim al amenzii.

Art. 24 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prevederile HCL Constanta nr.10/2009 si a altor hotarari privind completarea si modificarea HCL Constanta nr. 10/2009, precum si alte prevederi contrare, se abroga.

 

Art. 25 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare, in vederea ducerii la indeplinire, tuturor directiilor din cadrul Primariei municipiului Constanta, Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Politiei Municipiului Constanta, precum si institutiei Prefectului Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *