Activitatea APM Constanta, in saptamana 25- 29.10

  0
  528
  Proiect de hot?râre privind protec?ia mediului, între?inerea ?i înfrumuse?area municipiului Constan?a
  Proiect de hotărâre privind protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța

  In cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, in saptamana 25.10 – 29.10.2010 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

  Compartimentul Relatii Publice, Comunicare, Programe, Proiecte (C.R.P.C.P.P.)

  S-a asigurat permanent:

  – informarea publica directa;

  – informarea presei;

  – corespondenta pentru solicitarile scrise si petitii;

  – pe 28.10.2010 s-a organizat o actiune de educatie ecologica in parteneriat cu Scoala nr. 3 Ciprian Porumbescu, clasele a-II-a A si a-II-a B.

  Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii (S.A.C.C.)

  In cadrul Biroului Avize, Acorduri, Autorizari si Legislatie Orizontala (B.A.A.A.L.O.) s-au eliberat 112 acte de reglementare si 45 consultatii tehnice.

  In cadrul Compartimentului Controlul Conformarii si Managementul Riscului (C.C.M.R.):

  – s-a efectuat verificarea conformarii la S.C. STELY METAL S.R.L. si s-a evaluat Raportul de Securitate al S.C. OCTOGON GAS & LOGISTICS S.R.L.

  Serviciul Implementare Politici de Mediu (S.I.P.M.)

  Biroul Gestiune Deseuri si Chimicale (B.G.D.C.)

  Au fost transmise catre ANPM/ARPM Galati raportarile privind:

  – operatorii economici autorizati pentru colectarea, dezmembrarea/tratarea VSU;

  – firmele autorizate sau in curs de autorizare pentru colectarea, transportul si tratarea/eliminarea deseurilor periculoase;

  – inchiderea depozitelor neconforme .

  – sunt introduse datele raportate, pentru anul 2009, de operatorii economici autorizati pentru colectarea, dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (VSU), in baza nationala de date privind vehiculele scoase din uz (VSU).

  Un reprezentant al biroului a participat la desfasurarea unui control colectiv, tematic la iazurile de decantare, halde si batale de stocare, actiune organizata de ISU Dobrogea

  A fost aprobat un Formular pentru transportul deseurilor periculoase catre operatori economici, din judetul Constanta, autorizati pentru valorificarea/eliminarea deseurilor periculoase.

  Compartimentul Protectia Naturii, Protectie Sol si Subsol, Biosecuritate (C.P.N.P.S.S.B.)

  Se asigura permanent corespondenta pentru solicitarile scrise cu privire la ariile naturale protejate de interes national si din Reteaua Ecologica Natura 2000 .

  In data de 28.10.2010, Compartimentul CPNPSSB a organizat la sediul institutiei o expozitie de desene pentru sarbatorirea evenimentuli de mediu, Ziua Marii Negre, in colaborare cu Compartimentul CRCPP si Scoala Nr.3 Ciprian Porumbescu clasele a II-a A si a II-a B.

  S-a emis o autorizatie de de vanatoare, conform Ord 410/2007.

  S-au analizat documentatii din diferitele etape ale procedurii de evaluare adecvata.

  Compartimentul Calitate Aer (C.C.A.)

  Ca urmare a sarcinilor care revin operatorilor economici care detin instalatii care intra sub incidenta Directivei 94/63/CE transpusa in legislatia din Romania prin HG 568/2001 republicata, privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de distributie a carburantilor s-a monitorizat stadiul conformarii instalatiilor si echipamentelor cu prevederile Directivei. A fost asigurata corespondenta cu privire la actualizarea certificatelor de inspectie tehnica COV referitoare la respectarea cerintelor tehnice in exploatare a instalatiilor, in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili. A fost transmisa catre ARPM Galati raportarea privind actualizarea inventarului instalatiilor care intra sub incidenta directivei.

  In vederea infiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de sera rezultate din surse sau din retinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, pentru realizarea Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera – Sectorul Deseuri pentru anul 2011, au fost solicitate operatorilor depozitelor municipale, informatii cu privire la cantitatea anuala de metan recuperata pentru a fi arsa (tone) si cantitatea de metan recuperata pentru a fi utilizata in producerea de energie (tone), pentru fiecare an in parte din momentul deschiderii depozitului municipal conform pana in anul 2009 inclusiv.

  Au fost inregistrate 36 cereri de finantare nerambursabila referitoare la „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, iar de la inceputul perioadei de depunere pana in prezent au fost inregistrate 337 cereri de finantare nerambursabila.

  Au fost semnate 2 contracte de finantare nerambursabila ale dosarelor admise pana in prezent, in aceasta saptamana.

  Serviciul Monitoring, Baze de Date si Rapoarte (S.M.B.D.R.)

  S-a realizat validarea zilnica a datelor de calitate a aerului provenite din reteaua automata de monitorizare. Nu s-au inregistrat depasiri ale concentratiilor imisiilor .

  Programul Integrat de Gestiune a Calitatii Aerului in aglomerarea Constanta si municipiul Medgidia este finalizat si a fost aprobat de Consiliul Judetean Constanta, in Sedinta de Consiliu din data de 21.10.2010.

  Laboratorul de analize fizico-chimice

  Aer

  La cererea beneficiarilor s-au prelevat probe de aer de la:

  S.C. MINIERA MEDGIDIA S.A.-CARIERA CELEA LAC-HARSOVA- -pulberi totale in suspensie, sonometrie

  S.C. MINIERA MEDGIDIA S.A.-CARIERA CUZA-VODA- -pulberi totale in suspensie, sonometrie

  S.C. FINEDA S.R.L. MEDGIDIA-pulberi sedimentabile,pulberi totale in suspensie

  S.C. CONSAL TRADE S.R.L. -CARIERA NICOLAE BALCESCU- pulberi sedimentabile,pulberi totale in suspensie

  S.C. C.O.M.C.M. -23 August- pulberi sedimentabile,pulberi totale in suspensie

  S.C. C.O.M.C.M. -MANGALIA- pulberi sedimentabile,pulberi totale in suspensie

  S.C. C.O.M.C.M. CONSTANTA-SEDIU- pulberi sedimentabile,pulberi totale in suspensie

  S-au definitivat analizele la probele de aer prelevate in saptamana anterioara si s-au emis buletinele de analiza corespunzatoare. In cadrul programului de monitorizare zilnica a calitatii aerului, au fost prelevate probe de pulberi in suspensie, fractiunile PM10 si PM2,5, de la statiile de monitorizare a calitatii aerului amplasate in judetul Constanta, respectiv localitatile: Constanta – statiile Casa de Cultura si Fantasio, Mangalia, Navodari – Tabara, Medgidia. Probele sunt in lucru pentru determinarea concentratiilor de metale grele din aer – plumb, cadmiu, nichel, arsen. De asemenea s-au prelevat si probele de pulberi sedimentabile(monitorizare lunara) din punctele stabilite ,din judetul Constanta, precum si masuratorile sonometrice (monitorizare lunara) din orasul Constanta.

  Apa

  La cererea beneficiarilor s-au prelevat probe de apa pluvial,apa uzata si apa meteorica de la:

  – S.C. C.O.M.C.M. -23 August. -(apa uzatal)

  – S.C. C.O.M.C.M. -MANGALIA -(apa uzata)

  – A.P.M. CONSTANTA.-(apa meteorica)

  – S.C. C.O.M.C.M. CONSTANTA -SEDIU. -(apa uzatal

  In cadrul programului de monitorizare lunara s-au prelevat probe de apa uzata de la S.E. MANGALIA si S.E. CONSTANTA SUD.

  S-au definitivat analizele la probele de apa prelevate in saptamana anterioara si s-au emis buletinele de analiza corespunzatoare.

  Sol

  Probele de sol prelevate saptamana trecuta din cadrul programului de monitorizare lunara sunt in lucru.S-a emis buletinul de analiza pentru sedimente marine(S.C. TOMINI TRADING S.A.-DANA 89-PORT CONSTANTA)

  Radioactivitate

  Rezultatele analizelor de radioactivitate efectuate in regim continuu prin statiile de radioactivitate Constanta si Cernavoda (masuratori beta-globale si gamma-spectrometrice pentru factorii de mediu), s-au situat sub valorile nivelurilor de notificare operationale.

  Pentru detalii suplimentare si orice alte informatii legate de activitatea APM Constanta, puteti contacta pe doamna Elena Filip din cadrul Compartimentului Relatii Publice, Comunicare, Programe, Proiecte.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.