Conditii dure pentru companiile care vor sa fie scutite de la achizitia certificatelor verzi

Energia electric? ar putea înlocui gazele ?i p?cura la înc?lzirea locuin?elor
Conditii dure pentru companiile care vor sa fie scutite de la achizitia certificatelor verzi
Conditii dure pentru companiile care vor sa fie scutite de la achizitia certificatelor verzi

Companiile care vor sa beneficieze de exceptii la achizitia certificatelor verzi trebuie sa indeplineasca mai multe conditii pentru a beneficia de aceasta schema de ajutor de stat, ceea ce restrange numarul firmelor carora li se adreseaza sprijinul aprobat de Guvern.

Conform prevederilor mentionate in HG 495/2014, publicata recent in Monitorul Oficial, companiile in cauza nu pot concedia mai mult de 25% din numarul angajatilor pe perioada derularii schemei de ajutor de stat, respectiv 10 ani.

Pot beneficia de exceptari, in baza schemei de ajutor de stat, intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, printre altele, urmatoarele criterii de eligibilitate:
– nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat,
– punerea in aplicare, pe baza auditurilor energetice, a unor masuri de crestere a eficientei energetice,
– mentinerea locurilor de munca pe durata schemei precum si nedisponibilizarea pe respectiva perioada a mai mult de 25% din numarul angajatilor,
– incheierea de parteneriate cu institutiile de invatamant pentru cresterea pregatirii profesionale
– si atragerea de personal calificat.

Autoritatea responsabila de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei.

Potrivit procedurii de emitere a acordului de exceptare, beneficiarii trebuie sa depuna o cerere de completare, insotita de documentele justificative, se depune la registratura generala a Ministerului Economiei, mentionandu-se pe plic ‘Schema de ajutor de stat sub forma de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrica din surse regenerabile’.

‘Prin ordin al ministrului Economiei, emis si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Ministerului Economiei in termen de 5 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 495/2014, se desemneaza directia responsabila ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia. (…) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizeaza procesul de evaluare a cererii de acord pentru exceptare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia’, se mai arata in procedura mentionata.

Hotararea pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, a fost aprobata de Guvern in luna Iunie.

Hotararea de Guvern are la baza principiile enuntate in documentul elaborat de Comisia Europeana – ‘Orientari privind ajutoarele pentru mediu si energie pentru perioada 2014 – 2020’ si prevede exceptarea partiala a industriei electrointensive de la contributia aferenta promovarii resurselor regenerabile de energie, scrie Agerpres.

Exceptarea se realizeaza diferentiat, in functie de electro – intensitatea operatorilor economici: 85% in cazul unei electro – intensitati mai mari de 20%, 60% in cazul unei electro – intensitati de 10 – 20% si 40% in cazul unei electro – intensitati de 5 – 10%.

Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani si va intra in vigoare la 1 august 2014. Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat in temeiul prezentei hotarari este 300, iar bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat este de 750 milioane euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *