Infrastructura de mediu pe banii UE

Romania a primit 450 de mi-lioane de euro din partea Co-misiei Europene pentru patru proiecte de infrastructura de mediu, a anuntat ministrul Attila Korodi.

Banii sunt obtinuti prin Programul Operational Secto-rial de Mediu si vor fi fo-lositi pentru modernizarea sau extinderea unor retele de cana-li-zare cu pina la 300 de kilometri si im-bu-na-tatirea serviciilor publice de apa si canalizare. Cisti-gatorii banilor sunt judetele Ca-larasi si Giurgiu, precum si in zonele Cluj – Salaj si Turda – Cimpia Turzii, proiectele ina-intate fiind conside-rate de foarte buna cali-tate. Mi-nistrul Attila Korodi a aratat ca acestea sunt primele proiecte im-portante, a caror valoa-re depaseste 25 de milioane de euro, aprobate de Uniunea Europeana pentru perioada 2007-2013, din toate cele 27 de state membre.

SELECTARE. Korodi a explicat ca toate judetele din Romania au primit pachete de asistenta teh-nica din partea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru a propune un plan, iar cele patru zone cistigatoare au indepli-nit conditiile calitative impuse de Comisia Europeana. Ministrul a aratat ca cel mai im-portant dintre proiecte, care va in-cepe in a doua parte a lui 2008, este cel din zona Cluj – Salaj, in va-loare de 197 de milioane de euro. Fon-durile vor fi uti-lizate pentru construirea a trei statii de epurare a apei si a unei retele de canalizare de 300 de kilometri, in localitatile Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei. 525.000 de locuitori vor bene-ficia de pe urma poiectului. In ju-de-tul Giurgiu au fost alocate 71,5 mi-li-oane de euro pentru trei statii de epu–rare si 116 kilometri de cana-li-zare. Localitatile incluse sunt Giur-giu, Bolintin Vale si Mihailesti, de lu-crari urmind sa beneficieze 87.000 de locuitori. Zona Turda – Cimpia Tur-zii va beneficia de 80 de milioane de euro, pentru reabi-li-tarea unei statii de epurare si mo-der-nizarea retelei de canalizare. Se va lucra in Turda, Cimpia Tur-zii, Mihai Vitea-zu, San-du-lesti, Vii-soara si Luna pentru 90.000 de locuitori. In judetul Cala-rasi vor fi in-vestite aproximativ o suta de mi-li-oane de euro in construirea a patru statii de epurare, reabi-litarea alteia si ex-tin-derea retelei de ca-nalizare. Vor beneficia 120.000 de locuitori din Calarasi, Lehliu Gara, Budesti, Oltenita, Fundulea si orasul Urzi-ceni, din judetul Ialomita. Pro-ce-du-rile de licitatie pentru cistigarea lu-cra-rilor vor incepe cit de curind, iar acestea vor fi organizate descentra-lizat, la nivel local.

DEZVOL-TA-RE. Attila Korodi a precizat ca Romania trebuie sa in-registreze pina in 2013 o crestere de zece la suta privind accesul la apa potabila. Ministrul a estimat ca pina in 2009 Romania va avea 40 de proiecte de acest fel, cite unul pentru fiecare judet, fiecare urmind sa fie in valoare de 100 de milioane de euro. Cele mai multe fonduri europene vor fi alocate in perioada urmatoare sectorului de apa si apa uzata, acesta fiind un domeniu care nu indepli-neste standardele impuse de Uniunea Europeana. Romania trebuie sa investeasca 19 miliarde de euro in acest sector pina in 2019, pentru a atinge standar-dele europene.

Sursa: Jurnalul National

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *