Modalitatea de finantare pentru achizitia de autovehicule electrice si hibride

  Modalitatea de finantare pentru achizitia de autovehicule electrice si hibride

  In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 581 din data de 17 august 2011 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1994/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic.

  Instructiunile stabilesc conditiile si modalitatea de finantare pentru achizitia de catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile administrativ-teritoriale a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (autovehicule electrice si hibride).

  Finantarea este nerambursabila si se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu, constand in reduceri din pretul de comercializare a autovehiculelor achizitionate.

  Finantarea se face in cadrul sesiunilor de finantare pentru achizitia de autovehicule si in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

  Cuantumul reducerilor acordate beneficiarilor este de pana la:
  – 10% din pretul de comercializare a autovehiculului hibrid achizitionat, dar nu mai mult de 1.800 euro, in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii;
  – 20% din pretul de comercializare a autovehiculului electric achizitionat, dar nu mai mult de 3.700 euro, in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii.

  Pretul de comercializare a autovehiculului include TVA.

  Modalitatea de finantare pentru achizitia de autovehicule electrice si hibride

  Pot participa la programul coordonat de Administratia Fondului pentru Mediu atat persoanele fizice, cat si institutiile publice sau unitatile administrativ-teritoriale.

  Este eligibila persoana fizica care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii:
  – are domiciliul in Romania;
  – are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare.

  Dosarul de acceptare al solicitantului persoana fizica trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
  – cererea de finantare, conform formularului prevazut in anexa nr. 4, in original, completata corespunzator si semnata de catre solicitant;
  – actul de identitate, in termen de valabilitate, in copie;
  – certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau copie legalizata.

  Acceptarea are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de acceptare, efectuata de o comisie de analiza, constituita prin dispozitie a presedintelui AFM.

  Comisia de acceptare poate cere solicitantului orice document, clarificare si/sau informatie, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii acestuia/acesteia.

  Lista solicitantilor acceptati si lista solicitantilor respinsi se publica pe pagina de internet a AFM.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *