O angajata a Agentiei Nationale de Protectie a Mediului acuza conducerea institutiei de abuzuri si coruptie

0
856
O angajata a Agentiei Nationale de Protectie a Mediului acuza conducerea institutiei de abuzuri si coruptie
O angajata a Agentiei Nationale de Protectie a Mediului acuza conducerea institutiei de abuzuri si coruptie
O angajata a Agentiei Nationale de Protectie a Mediului acuza conducerea institutiei de abuzuri si coruptie

O angajata a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului a pornit un adevarat razboi cu sefii sai din conducerea la varf a institutiei. Adriana Georgian a pus tunurile pe presedintele Agentiei, Mihail Faca, pe care il acuza ca risipeste bani publici si favorizeaza o serie de angajati care l-ar ajuta sa rezolve “probleme” de partid: pe de o parte ar imparti contracte banoase, pe de alta parte ar comanda controale in urma carora sa schimbe directori de filiale. Pentru ca a incercat sa le tina piept, femeia ar fi devenit dusmanul declarat al “camarilei” de la conducerea ANPM, care acum ar hartui-o si ameninta-o, intentia fiind aceea de a o determina sa renunte la postul pe care il ocupa. Va prezentam in cele ce urmeaza, sesizarea inaintata redactiei noastre de Adriana Georgian.

Explicatii suplimentare

– consilierii juridici ai Directiei Juridice din cadrul ANPM ce au fost preluati fictiv la data reorganizarii ANPM prin HG 1000/2012 avizeaza ilegal actele institutiilor publice subordonate din dispozitia  lui Faca Mihail si Iancu Vasile Aurel, ceea ce incalca prevederile Statului profesiei de consilier juridic/2004- art. 8.

– imposibilitatea conlucrarii si supervizarii actelor emise in timpul misiunilor de audit, avand ca rezultat impiedicarea desfasurarii activitatii de audit de catre Mihail Faca sub toate aspectele, inclusiv prin intocmirea fisei postului de conducere a sefului structurii de audit din cadrul ANPM, cu atributii ce contravin prevederilor Lg 672/2002- cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 38/2003- cu modificarile si completarile ulterioare.

2.5 – dispune efectuarea platii drepturilor salariale ale personalului prealuat fictiv din cele 8 Agentii Regionale de Protectia Mediului (APPM) de catre cele 8 Agentii Judetene pentru Protectia Mediului (APM) nou infiintate in locul celor 8 ARPM-uri desfiintate cu data de 29.10.2012, desi acestia nu erau cuprinsi in statele de functii si in statele de personal ale APM-urilor nou infiintate. Dovada sunt  si deciziile de numire in functie a personalului preluat fictiv (42 posturi in total) incepand cu data de 1 sau 3.12.2012 aflate in posesia ANPM.

 

2.6- emite deciziile de numire in functie a angajatilor ANPM si a celor preluati ilegal si fictiv, in baza modificarilor structurilor cf. HG 1000/2012,- cu data de 1 sau 3 decembrie 2013 desi statele de functii si organigramele erau aprobate cu data de 2.11.2012, motiv pentru care timp de o luna functionarii publici a cator structura se modificase sau erau preluati ilegal si fictiv apartineau unei structuri inexistente de la data de 29.10.2012, odata cu publicarea HG 1000/2012.

2.7 – aduce prejudicii ANPM prin plata functionarilor publici preluati fictiv si ilegal, pentru activitatea neprestata pentru ANPM ca urmare a prezentei acestora in cadrul APM-urilor nou infiintate, neavand acces la actele structurilor ANPM  la care au fost numiti fictiv in functie

2.8 – bulverseaza activitatea institutiei prin acte emise in mod ilegal, respectiv:

• 2.8.1 – procedura de decontare a deplasarilor personalului declarat fictiv al ANPM;

• 2.8.2 – ROF APM (desemnarea directorilor din APM-uri pentru coordonarea activitatii personalului ANPM care-si desfasoara  activitatea in cadrul acestor institutii

 

• 2.8.3 – efectuarea ilegala a  trasferului in interesul serviciului a lui Tablet Laurentiu Cristian de la Garda Nationala de Mediu la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, din  functia de Director – Directia Managementul Calitatii si Resurse Umane (functie prevazuta in conform Anexei 1 la HG nr. 112/ 2009 – privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu),  inexistenta la momentul transferului (3.12.2012)  (intrucat fusese modificata denumirea directiei in Directia Juridica si Resurse Umane cf. Anexei 1 din Hg 1005/2012 – publicata in  MO 729/29.10.2012) de director a Directiei Managementul Calitatii si Resurse Umane), in functia de Sef serviciu – Serviciul Audit Public Intern (functie reglementata de Lg 672/2002- cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 38/2003 –  cu modificarile si completarile ulterioare), intrucat:

a) – conform actelor s-a fost declarat in fals ca fiind un transfer in interesul serviciului, pentru ca nu se mai puteau aranja actele pentru un transfer la cerere cf. Lg 188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 90 (dovada este cererea de trasfer formulata de Tablet Laurentiu Cristian Presedintelui ANPM , si nu a ANPM catre GNM), deci in fapt a fost un transfer la cererea functionarului public conform actelor emise si nu la cererea institutiei

b) producerea de documente prin fals si uzul de fals, declararea mincinoasa in instanta a unor fapte si situatii departe de realitate, cu atat mai mult cu cat din acte rezulta numirea in functie a lui Tablet anterior acordului GNM, institutie din care urma sa se efectueze transferul

c) transferul nu se putea efectua intrucat, la nivelul ANPM, in baza reorganizarii, nu exista un ROF si, ca atare, orice fisa a postului nu avea suport legal, conditiile specifice de ocupare nefiind determinate pentru a se verifica indeplinirea acestora de catre Tablet

d) fisa postului cadru intocmita si depusa in instanta este un act fals, asemeni fisei postului intocmita pentru subsemnata pentru numirea temporara in functia de  sef serviciu – Serviciul Audit Public Intern, intrucat nici un auditor intern din data de 28.10.2012 – prezent nu a avut fisa postului, fisele postului nu se puteau emite aleatoriu, doar pentru functiile de conducere.

e)  Tablet era detasat la Serviciul Resurse Umane din cadrul ANPM la momentul cand isi producea propriul transfer. Conform spuselor sefului serviciului resurse umane Ureche Cerasela

– postul de conducere al Serviciului Audit Public Intern din cadrul ANPM nu se putea ocupa decat prin concurs in conformitate cu prevederile Lg 672/2002 – cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 38/2003 – cu modificarile si completarile ulterioare.

f) conform inregistrarilor efectuate de catre subsemnata in perioada decembrie 2012 -ianuarie 2013), Tablet nu era seful serviciului audit in luna decembrie 2012, 9.01.2013 si 10.01.2013, precum si conform Notei de Serviciu emisa de Faca Mihail

g) daca actele nu ar fi fost fictive subsemnata si ceilalti auditori cunosteau faptul ca de la inceputul lunii decembrie 2012 exista un sef al structurii (dovada ca nici in pontajul intocmit de catre subsemnata in luna decembrie 2012, Tablet nu este mentionat)

Astfel, au fost incalcate prevederile

– Lg 188/1999-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.  90  alin.  2, alin. 4, alin. 5 si alin. 6

– Lg 672/2002-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin 2, art. 20

– OMFP 38/2003- cu modificarile si completarile ulterioare, Partea I, lit C, pct. 5.2.2.1 –(Numirea/destituirea sefului compartimentului de audit public intern)

2.8.4 – pontarea in fals a lui Tablet Laurentiu Cristian la nivelul Serviciului Audit Public Intern in luna decembrie 2012 desi conform notei de serviciu ilegal intocmita de Mihail Faca acesta odata cu data numirii in functia de sef serviciu – Serviciul Audit Public Intern  este absolvit de orice atributie specifica functiei, ba mai mult deruland activitati de resurse umane contrar  Lg 672/2002 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 22 alin (3)  (”(3) Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care in mod potential le pot audita si nici in elaborarea si implementarea sistemelor de control intern al entitatilor publice.”)  si  OMFP 38/2003 – cu modificarile si completarile ulterioare, Partea I, lit C, pct. 5.2.3. (Pierderea independentei si obiectivitatii auditorilor interni, al 3-lea alineat: ”Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care in mod potential le pot audita si nici in elaborarea si implementarea sistemelor de control intern ale entitatilor publice.”)

Cf. Lg 672/2002 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23  lit. e),  –  constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte: ”e) nerespectarea prevederilor referitoare la numirea/destituirea conducatorului compartimentului de audit public intern, respectiv la numirea/revocarea auditorilor interni, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2), respectiv ale art. 20 alin. (2).”

2.8.5 –  dupa discutiile purtate de subsemnata in data de 9.01.2013 cu Diaconu Florin (data la care am aflat ca  Tablet s-a pontat ilegal la Serviciul Audit Public Intern ca fiind prezent intreaga luna decembrie 2012) si in data de 10.01.2013 cu Diaconu Florin, Mihail Faca si Tablet Laurentiu Cristian:

a – in data de  10.01.2013 -Diaconu Florin si Tablet Laurentiu Cristian in cardasie cu Delia Cristea – auditoare in cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice (persoana reclamata pentru abuz in serviciu si ilegalitati prin 4 memorii intocmite in anul 2011 – Ministrului Mediului si Padurilor  Laslo Borbely, Ministerului Finantelor Publice – UCAAPI, Ministrului Mediului si Padurilor  Laslo Borbely si Prim-Ministrului Emil Boc, precum si prin memoriul adresat in data de 6.06.2012 – Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice – Rovana Plumb),  incearca sa acopere ilegalitatile savarsite prin transferul  lui Tablet Laurentiu Cristian, emitandu-se ilegal un aviz favorabil de catre Delia Cristea pentru acest transfer. Acest document este  ilegal, intrucat avizul se poate da numai pe dosarul depus de catre canditatului ce solicita inscrierea la concursul organizat pentru o functia de conducere din cadrul structurii de audit conform prevederilor OMFP 38/2003 – cu modificarile si completarile ulterioare, Partea I, lit C, pct. 5.2.2.1 lit. a)

(C. NORMELE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORILOR INTERNI

” 5.2.2.1 Numirea/destituirea sefului compartimentului de audit public intern

Seful compartimentului de audit public intern este numit/destituit de catre conducatorul entitatii publice, cu avizul UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, astfel:

a) Numirea sefului compartimentului de audit public intern din entitatea publica se face numai cu avizul prealabil al UCAAPI, in conformitate cu procedura stabilita de aceasta. Entitatea publica subordonata solicita acest aviz de la organul ierarhic imediat superior in baza urmatoarei proceduri:

– candidatii pentru functia de sef al compartimentului de audit public intern depun la compartimentul de audit public intern de la organul ierarhic imediat superior urmatoarele documente: curriculum vitae; minimum doua scrisori de recomandare de la persoane calificate, prin care sa li se ateste calitatile profesionale, manageriale si morale; o lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea auditului public intern intr-o entitate publica din domeniul careia ii apartine entitatea unde concureaza; o declaratie privind respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni;

– avizarea candidatilor se face in termen de 10 zile de la data depunerii documentelor, prin analizarea acestora si prin consultari directe;

– dupa obtinerea avizului favorabil, numirea sefului compartimentului de audit public intern se face de catre conducatorul entitatii publice respective, in conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestor functii;

– in cazul in care avizul este nefavorabil, candidatul respectiv nu poate participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea acestei functii.”)

b) – la data de 11.01.2013- (zi de recuperare a unei zile libere acordate in luna decembrie 2012 Tablet inregistreaza in fals in registrul ANPM avizul favorabil emis de Delia Cristea -Compartimentului Audit Public Intern al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, atribuindu-i ca data de inregistrare in registrul ANPM data de 10.01.2013.

c) -incepand cu data de 3.01.2013, in fals de declara detasarea  lui Tablet la APM Prahova, fiind pontat in cardasie cu dir. APM Prahova ca fiind prezent in aceasta institutie, cand in fapt Tablet era prezent in ANPM la serviciul de resurse umane (fapt cunoscut de catre toti angajatii ANPM) , apoi a fost detasat si in alte structuri ale ANPM/APM pe care nu le cunosc, pana la data de 17.07.2013, cand revine in functia de sef serviciu- Serviciul Audit Public Intern.

d) – pe intreaga perioada, 1.12.2012-prezent, a beneficiat de salariu cuvenit sefului serviciului audit in mod nejustificat (prin delegarea pe orice post de executie si-a pastrat drepturile necuvenite din luna decembrie 2012, cand a prestat  activitati de resurse umane ce nu fac obiectul postului detinut ilegal de catre acesta). Astfel, in cardasie Mihail Faca, Diaconu Florin, Ureche Cerasela si Delia Cristea i-au asigurat lui Tablet venituri nejustificate pentru munca prestata, dovedindu-se  ca transferul nu a fost in interesul ANPM, ci in interesul personal a lui Tablet (functie atribuita ilegal, avantaje materiale necuvenite), Faca, Diaconu, Ureche (prestarea de activitati ilegale de catre Tablet si Ureche din dispozitia lui Faca si Diaconu ) – A se vedea si mentiunile de la  pct. 2.24

• 2.8.6 – decizii emise ilegal prin aplicabilitate retroactiva

• 2.8.7 -”promovarea” discretionara a personalului ANPM prin concursuri formale, cu stabilirea discriminatorie a conditiilor de participare in vederea  ocuparii posturilor de catre anumite persoane stabilite initial, care executa ordinele ilegale si care, sunt simple instrumente utilizate in atingerea tuturor scopurilor sale.

Exemple:

– Ureche Cerasela (Sef Serviciul Managementul resurselor Umane, concurs 11.12.2012, conditii de participare: studii  economice) (anexa folder  4 E –URECHE CERASELA  promovare 11.12.2012),

– Diaconu Florin – Dir. General Mediu – (concurs 4.04.2013 (conditii de participare studii: inginerie electronica) – ale carui intentii de ocupare a acestui post sunt precizate in memoriul  adresat Ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 225/RP/ 23.01.2013 si concurs 19.04.2013 (anexa folder 2 B – MEMORIU 2 MINISTERUL MEDIULUI-ROVANA  225-RP-23.01.2013-CU RASP. MARIUS NICA – PRIMIT IN 26.03.2013; anexa folder 4 B – 4 B-concurs promov – 4.04.2013 si 19.04.2013 -discriminare si favorizare DIACONU FLORIN, LUPU CORINA si Iancu Vasile Aurel)) etc

2.9 – dispunerea de delegatii si detasari abuzive in vederea hartuirii personalului, (spre exemplu delegarea directorului APM Timisoara  la ANPM Bucuresti si, ulterior,  suspendarea temporara a acestuia prin comisia de disciplina a Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in mod ilegal si abuziv pe perioada cercetarilor disciplinare a acestuia si eliberarea din functie in cursul lunii august 2013)

2.10- impiedica desfasurarea activitatii Serviciului Audit Public Intern (SAPI) prin:

• 2.10.1 -transferul ilegal si fictiv pe functia de Sef Serviciu Audit Public Intern a lui Tablet Laurentiu Cristian si necomunicarea acestui aspect auditorilor interni din cadrul serviciului

• 2.10.2 -detasarea ilegala si fictiva a lui Tablet Laurentiu Cristian din functia detinuta ilegal de sef serviciu – Serviciul Audit Public Intern din cadrul ANPM in functia de consilier superior in cadrul structurii de contabilitate a APM Prahova

• 2.10.3 -numirea ilegala a subsemnatei temporar pe functia de sef serviciu – Serviciul Audit Public Intern pe perioada detasarii ilegale si fictive a lui Tablet Laurentiu Cristian la APM Prahova si refuzul acestuia in anularea actului, fapt ce conduce la obligarea subsemnatei la munca fortata si la actiuni in instanta

• 2.10.4 -preluarea fictiva la nivelul Serviciului Audit Public Intern a auditorilor interni neexistand conditii de legalitate in functionarea serviciului si in indeplinirea misiunilor de audit

• 2.10.5 – neasigurarea tuturor datelor necesare raportarii anuale a activitatii de audit si neluarea masurilor legale in vederea realizarii raportarii anuale a activitatii de audit public intern pe anul 2012

• 2.10.6 -retinerea ilegala a notei de verificare privind utilizarea fondurilor publice la APM TELEORMAN  din perioada 1.11.2010-26.11.2012  inregistrata cu nr. 15583/14.12.2012, dovada nereturnarii acesteia in perioada: 14.12.2012-prezent

• 2.10.7 – impiedicarea realizarii raportarii anuale a activitatii de audit avand ca termen 10.01.2013 (raportare ce trebuia comunicata structurii de audit a Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si Curtii de Conturi a Romaniei) prin dispunerea in ascuns a aprobarii concediilor de odihna ale auditorilor interni preluati ilegal si fictiv de catre Tablet  Laurentiu Cristian, concedii ce se efectuau si in perioada de raportare a activitatii, netransmiterea notei de verificare a APM Teleorman, necomunicarea subsemnatei a datelor necesare raportarii de catre  serviciul de resurse umane, pastrarea situatiei ambigue a lui Tablet Laurentiu Cristian la nivelul Serviciului Audit Public Intern.

• 2.10.8 – neluarea masurilor legale pe baza sesizarilor subsemnatei formulate prin adresele emise in anul 2013

• 2.10.9 – nesemnarea ordinului de serviciu privind Auditarea modului de utilizare a fondurilor publice din  cadrul ANPM si a institutiilor publice subordonate, din perioada 1.01.2012-1.05.2013, pana la data de 2.04.2013 (data la care se prevedea inchiderea misiunii de audit).

• 2.10.10- nesemnarea ordinului de serviciu privind Auditarea modului de organizare si desfasurare a activitatii de resurse umane din  cadrul ANPM si a institutiilor publice subordonate, din perioada 16.07.2013-22.10.2013, pana la data de 29.07.2013 (data la care subsemnata a intrat in concediu medical)

• 2.10.11- imposibilitatea derularii activitatii de audit in conditii de legalitate, atata timp cat angajatii serviciului locuiesc in Cluj, Sibiu, Craiova, Pitesti, Bacau si isi desfasoara activitatea  de la nivelul agentiilor locale de protectia mediului din localitatile de resedinta a auditorilor, fiind imposibila conlucrarea in etapele misiunilor de audit  prevazute de Lg 672/2002- cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 38/2003- cu modificarile si completarile ulterioare. (imposibilitatea asigurarii confidentialitatii, imposibilitatea supervizarii documentelor misiunii etc)

• 2.10.12 – nedesfasurarea misiunilor de audit prevazute in planul de audit/2013- ca urmare a modului ilegal de preluare a auditorilor din cadrul agentiilor judetene pentru protectia mediului desfiintate in baza HG 1000/17.10.2012 publicata in MO 729/29.10.2012 si a nesemnarii ordinelor de serviciu care vizau intamplator fix structurile in care se desfasurasera activitati ilegale.

2.11- evalueaza  ilegal performantele profesionale individuale pe anul 2012  ale auditorilor interni din cadrul ANPM (Adriana Georgian, Mariana Naicu, Corina Iota, Maria Stanciu, Danciu Alina, Eugeniu Dragla), inclusiv a lui Tablet Laurentiu Cristian, prin  declalarea in  fals a datei realizarii evaluarii, declararea in fals a activitatii derulate de catre acestia in anul 2012 si stabileste  ilegal a rezultatul evaluarii

2.12- intocmeste si aproba in mod ilegal  fisa postului (cadru) de conducere de sef serviciu – Serviciul Audit Public Intern ( in colaborare cu Tablet Laurentiu Cristian/ Ureche Cerasela),  prin stabilirea in afara cadrului legal a atributiilor de serviciu, declararea in fals a datei emiterii si refuza intocmirea fisei postului in mod corespunzator, cu respectarea cadrului legal

2.13- intocmeste si aproba in mod ilegal  fisa postului de conducere pentru Tablet Laurentiu Cristian ca  sef serviciu – Serviciul Audit Public Intern (in colaborare cu Tablet Laurentiu Cristian / Ureche Cerasela) prin stabilirea in afara cadrului legal a atributiilor de serviciu si declararea in fals a datei emiterii si refuza intocmirea fisei postului in mod corespunzator, cu respectarea cadrului legal

2.14- intocmeste si aproba in mod ilegal  fisa postului de conducere pentru subsemnata (nr. 71 /4.01.2012)  ca  sef serviciu – Serviciul Audit Public Intern (in colaborare cu Tablet Laurentiu Cristian / Ureche Cerasela) prin stabilirea in afara cadrului legal a atributiilor de serviciu si declararea in fals a datei emiterii si refuza intocmirea fisei postului in mod corespunzator, cu respectarea cadrului legal

2.15- nu a atras raspunderea disciplinara a functionarilor publici pe baza sesizarilor subsemnatei pentru comportamentul abuziv al acestora manifestat la nivelul ANPM, ba mai mult, ii ocroteste si sustine in manifestarea unui astfel de comportament

2.16 – hartuirea subsemnatei  in mod sistematic din luna iulie 2012 – prezent in scopul vadit de a renunta la functia publica detinuta in cadrul institutiei din anul 2004 – prezent, prin:

• determinarea subsemnatei in deplasarea cu auto personal in interesul serviciului

• suprapunerea sarcinilor de serviciu

• delegarea in activitati de control in paralel cu misiunile de audit

• neasigurarea celor 15 zile de pefectionare conform Lg 672/2002- republicata cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 38/2003 – cu modificarile si completarile ulterioare

• neasigurarea dreptului legal la concediu de odihna aferent anului 2012 ca urmare a supraincarcarii activitatii

• evaluarea ilegala a performantelor profesionale individuale pe anul 2012 prin declararea in fals a neindeplinirii atributiilor

• obligarea exercitarii in conditii de ilegalitate a functiei de conducere, ceea ce reprezinta obligarea la munca fortata contrar drepturilor constitutionale

• exercitarea de presiuni prin functionarii publici din cadrul ANPM loiali acestuia la abuzuri ssi ilegalitati (Iancu Vasile Aurel, Ureche Cerasela, Dorin Marian,  echipa de control a Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice)

• emiterea actelor  ilegale si necomunicarea acestora in conformitate cu cadrul legal, ascunderea acestora in dosarul profesional

• neaprobarea orelor suplimentare efectuate

• neluarea masurilor pentru eliberarea copiilor xerox din dosarul profesional la termenul solicitat, in vederea impiedicarii apararii subsemnatei in instanta

• emiterea de acte ilegale prin abuz in serviciu si obligarea subsemnatei de a actiona in instanta institutia pentru fiecare act emis ilegal

• obligarea subsemnatei de a efectua concediul de odihna sau zilele de recuperare in vederea reprezentarii in instanta

• privarea de conditiile normale la locul de munca si neasigurarea integritatii fizice si psihice

• aprobarea abuziva pontajelor de prezenta, fara temei legal

• aprobarea pontajelor intocmite in fals de Tablet Lurentiu Cristian pentru luna iulie 2013- in care acesta abuziv ma declara lipsa in institutie in vederea atragerii raspunderii disciplinare

• in cardasie cu membrii Comisiei de disciplina de la nivelul ANPM sunt citata la comisia de disciplina in timpul concediului medical, prin afisarea actelor mincinoase la avizierul institutiei pentru a ma denigra si umili in fata colegilor si a-mi submina autoritatea functiei detinute la nivelul institutiei

• emiterea de acte false, retroactiv si utilizarea acestora in instanta

• obttinerea de declaratii mincinoase de la acolttii sai: Ben Roxana (declarata in fals ca functionar public in cadrul DBFA, dar  care in realitate este secretara lui Mihail Faca) – si Diaconu Florin (director la cabinetul demnitarului la momentul scrierii declaratiei mincinoase) si depunerea acestora in instanta, in vederea justificarii neevaluarii conform procedurilor legale a activitatii subsemnatei in luna ianuarie 2013, si a sustinerii unui act intocmit prin fals intelectual (respectiv raportul de evaluare a activitatii subsemnatei pe anul 2012); precum si dispunerea  exercitarii diverselor tipuri de  presiuni asupra subsemnatei, din partea persoanelor a caror activitate este auditata de catre subsemnata si constatata prin rapoartele de audit ca neconforma cu actele normative in vigoare, inclusiv prin dispunerea de controale ilegale asupra registrelor firmei de paza.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.