Padurea Glodeasa si Lacul Balbaitoarea – zone protejate si atractii pentru turismul ecologic

Două arii protejate prahovene vor beneficia, în anii următori, de acţiuni pentru apărarea ecosistemelor pe baza unor planuri complexe de management realizat de specialişti, dar şi de o mai bună promovare turistică. Este vorba despre Pădurea Glodeasa din Valea Doftanei - una dintre puţinele păduri virgine din România - şi despre Lacul Bâlbâitoarea din comuna Bătrâni, ambele aflate în custodia Muzeului de Ştiinţele Naturii Prahova. Cele două zone sunt de o frumuseţe rară şi adăpostesc specii de plante, animale şi reptile ocrotite prin lege. Pădurea Glodeasa - o pădure virgină de circa 400 de ani - se află în proprietatea statului şi are 434,9 ha. Pădurile de fag de aproximativ 200 de ani, tufişurile alpine şi boreale, pădurile de fag de tip Luzulo-Fagetum sunt printre cele mai valoroase habitate de aici. Există şi alte plante rare, unele pe cale de dispariţie. Biologii fac eforturi să protejeze, mai departe, şi fauna, printre speciile ocrotite de lege fiind: Ursus arctos, Bombina variegata (o specie de broască), Triturus montandoni (o şopârlă). Lacul Bâlbâitoarea ( în foto) se întinde pe 3 ha şi este în proprietate privată în procent de aproape 100%. Acesta are zone cu turbării active (zone mlăştinoase, bogate în vegetaţie, din ale căror resturi se formează turba- un tip de cărbune), fiind situat în cea cea mai sudică parte a continentului european. Printre speciile de plante protejate de lege se află Roua cerului - o plantă carnivoră unică în România (în foto). De asemenea, în aria protejată se află Bombina variegata, dar şi alte specii de vieţuitoare de importanţă deosebită. În 2012, Muzeul de Ştiinţele Naturii Muzeul (care este custode pentru cele două situri) a lansat proiectul „Fundamentarea Managementului Conservativ şi Participativ al siturilor Natura 2000 Pădurea Glodeasa şi Lacul Bâlbâitoarea din judeţul Prahova”, ce beneficiază de fonduri europene (1.327.900 lei). Cele două obiective sunt catalogate drept situri de importanţă comunitară şi era nevoie de o astfel de iniţiativă pentru a le proteja şi conserva. După cum ne-a precizat Magdalena Banu, de la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii, manager al proiectului, aceata este în stadiu avansat. Până acum, proiectul a fost supus dezbaterii publice, s-au elaborat planurile de management pentru situri, iar reprezentanţii comunităţilor din Valea Doftanei şi Bătrâni au fost informaţi despre valoarea ariilor protejate. Totodată, s-au efectuat operaţiuni de cartare, de inventariere a speciilor şi de identificare a posibilelor ameninţări ale ariilor protejate. În prezent, planurile de management se află la Direcţia Biodiversitate de la Ministerul Mediului Schimbărilor Climatice, instituţia urmând să le avizeze. De anul viitor, ele vor fi puse în practică. Mai concret, reprezentanţii muzeului şi ai celelorlalte instituţii implicate - Direcţia Silvică, autorităţi locale etc - se vor asigura că ecosistemele nu sunt afectate de poluări sau de alte acţiuni ale omului. Acţiunile de informare în legătură cu valoarea acestor arii protejate vor continua, dar se doreşte şi punerea în valoare a acestor zone din punct de vedere turistic. Activităţile turistice trebuie organizate, însă, astfel încât să nu fi puse în pericol habitatele, de o deosebită importanţă la nivel european. „Se doreşte crearea posibilităţii realizării unor vizite ghidate în aceste zone şi a creionării unor trasee marcate. Sperăm să se dezvolte o reţea de ghizi locali care să dea explicaţii turiştilor, dar să facă şi educaţie ecologică. Cele care ar trebui să se ocupe de promovarea turistică sunt autorităţile locale”, ne-a precizat Magdalena Banu.
Padurea Glodeasa si Lacul Balbaitoarea - zone protejate si atractii pentru turismul ecologic
Padurea Glodeasa si Lacul Balbaitoarea – zone protejate si atractii pentru turismul ecologic

Doua arii protejate prahovene vor beneficia, in anii urmatori, de actiuni pentru apararea ecosistemelor pe baza unor planuri complexe de management realizat de specialisti, dar si de o mai buna promovare turistica. Este vorba despre Padurea Glodeasa din Valea Doftanei – una dintre putinele paduri virgine din Romania – si despre Lacul Balbaitoarea din comuna Batrani, ambele aflate in custodia Muzeului de Stiintele Naturii Prahova. Cele doua zone sunt de o frumusete rara si adapostesc specii de plante, animale si reptile ocrotite prin lege.

Padurea Glodeasa – o padure virgina de circa 400 de ani – se afla in proprietatea statului si are 434,9 ha. Padurile de fag de aproximativ 200 de ani, tufisurile alpine si boreale, padurile de fag de tip Luzulo-Fagetum sunt printre cele mai valoroase habitate de aici. Exista si alte plante rare, unele pe cale de disparitie. Biologii fac eforturi sa protejeze, mai departe, si fauna, printre speciile ocrotite de lege fiind: Ursus arctos, Bombina variegata (o specie de broasca), Triturus montandoni (o soparla).

Lacul Balbaitoarea ( in foto) se intinde pe 3 ha si este in proprietate privata in procent de aproape 100%. Acesta are zone cu turbarii active (zone mlastinoase, bogate in vegetatie, din ale caror resturi se formeaza turba- un tip de carbune), fiind situat in cea cea mai sudica parte a continentului european. Printre speciile de plante protejate de lege se afla Roua cerului – o planta carnivora unica in Romania (in foto). De asemenea, in aria protejata se afla Bombina variegata, dar si alte specii de vietuitoare de importanta deosebita.

In 2012, Muzeul de Stiintele Naturii Muzeul (care este custode pentru cele doua situri) a lansat proiectul „Fundamentarea Managementului Conservativ si Participativ al siturilor Natura 2000 Padurea Glodeasa si Lacul Balbaitoarea din judetul Prahova”, ce beneficiaza de fonduri europene (1.327.900 lei). Cele doua obiective sunt catalogate drept situri de importanta comunitara si era nevoie de o astfel de initiativa pentru a le proteja si conserva. Dupa cum ne-a precizat Magdalena Banu, de la Muzeul Judetean de Stiintele Naturii, manager al proiectului, aceata este in stadiu avansat. Pana acum, proiectul a fost supus dezbaterii publice, s-au elaborat planurile de management pentru situri, iar reprezentantii comunitatilor din Valea Doftanei si Batrani au fost informati despre valoarea ariilor protejate. Totodata, s-au efectuat operatiuni de cartare, de inventariere a speciilor si de identificare a posibilelor amenintari ale ariilor protejate. In prezent, planurile de management se afla la Directia Biodiversitate de la Ministerul Mediului Schimbarilor Climatice, institutia urmand sa le avizeze. De anul viitor, ele vor fi puse in practica. Mai concret, reprezentantii muzeului si ai celelorlalte institutii implicate – Directia Silvica, autoritati locale etc – se vor asigura ca ecosistemele nu sunt afectate de poluari sau de alte actiuni ale omului. Actiunile de informare in legatura cu valoarea acestor arii protejate vor continua, dar se doreste si punerea in valoare a acestor zone din punct de vedere turistic. Activitatile turistice trebuie organizate, insa, astfel incat sa nu fi puse in pericol habitatele, de o deosebita importanta la nivel european. „Se doreste crearea posibilitatii realizarii unor vizite ghidate in aceste zone si a creionarii unor trasee marcate. Speram sa se dezvolte o retea de ghizi locali care sa dea explicatii turistilor, dar sa faca si educatie ecologica. Cele care ar trebui sa se ocupe de promovarea turistica sunt autoritatile locale”, ne-a precizat Magdalena Banu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *