Programul de guvernare 2013-2016: Ape si paduri

Liber la defri??rile p?durilor din România
Programul de guvernare 2013-2016: Ape si paduri

Politicile in domeniul apelor si padurilor vor urmari gestionarea durabila si eficienta a resurselor naturale in scopul cresterii beneficiilor economice ale populatiei, fara periclitarea dreptului constitutional la un mediu sanatos, asigurarea unui management durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului si diminuarea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor si asigurarea unui management durabil al padurilor si al faunei cinegetice.

DIRECTII DE ACTIUNE

Managementul resurselor de apa si al riscului la inundatii
Gospodarirea durabila a resurselor de apa, protectia impotriva inundatiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro-meteorologic, protectia surselor de apa, imbunatatirea calitatii apei pana la atingerea starii bune a apelor si perfectionarea cadrului legislativ, a metodologiilor, normelor si reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor, meteorologiei si hidrologiei.
Integrarea elementelor de protectie a apelor in politicile sectoriale dezvoltate la nivelul Uniunii Europene, in particular Politica Agricola Comuna, energia si schimbarile climatice.

Imbunatatirea infrastructurii de gospodarire a resurselor de apa, pe bazine hidrografice, in scopul asigurarii, in conditii de siguranta, a cerintelor de apa pentru populatie, irigatii,  industrie, zootehnie.

Reducerea vulnerabilitatii la efectele schimbarilor climatice prin imbunatatirea capacitatii de raspuns la nivel central, regional si local in situatii de urgenta  generate de inundatii ori seceta, prin concentrarea actiunilor in special in zonele in care cetatenii sunt deosebit de vulnerabili si/sau ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte.

Satisfacerea cerintelor Directivei Cadru privind Apa a Uniunii Europene in vederea atingerii starii ecologice bune a apelor.
Realizarea proiectelor de investitii de alimentare cu apa, canalizare si statii de epurare ape uzate orasanesti in scopul implementarii directivelor europene in domeniul apelor, in vederea respectarii angajamentelor europene si internationale in acest domeniu.

Implementarea strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung in scopul prevenirii si diminuarii riscului la inundatii al populatiei si a cresterii gradului de siguranta a cetatenilor si a bunurilor.

Amenajarea bazinelor hidrografice in scopul diminuarii efectelor inundatiilor si al secetei hidrologice.
Imbunatatirea prognozelor, cresterea timpilor de reactie a autoritatilor implicate, precum si imbunatatirea exploatarii coordonate a acumularilor.

Administrarea sistemului national de meteorologie

Imbunatatirea prognozelor, intregrarea acestora cu prognozele hidrologice in scopul cunoasterii si prognozarii unor fenomene complexe si conjugate precum si eficientizarea fluxului informational catre populatie si factori de decizie, la nivel central si local.

Asigurarea monitorizarii meteorologice si hidrologice in scopul asigurarii protectiei vietii si a bunurilor materiale.

Emiterea de prognoze, atentionari si avertizari, precum si  prognoze, atentionari si avertizari integrate hidro-meteorologice in vederea informarii populatiei si a factorilor de decizie, pentru prevenirea si/sau diminuarea efectelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase.
Protectia si gestionarea durabila a padurilor si faunei cinegetice

Gestionarea durabila a padurilor si faunei cinegetice, in scopul cresterii contributiei acestora la imbunatatirea calitatii vietii si asigurarea dezvoltarii durabile, cresterea potentialului economic si ecologic al padurilor, intensificarea eforturilor de protectie a padurilor printr-o administrare adecvata precum si imbunatatirea cadrului legislativ in domeniulile silvic si cinegetic.

Aprobarea unei strategii forestiere nationale si Revizuirea Programului Forestier National in scopul unui management durabil al padurii.
Elaborarea unui Program National de Impadurire care sa aiba ca principal obiectiv cresterea suprafetelor impadurite ca suport al adaptarii la efectele schimbarilor climatice (stabilizare terenuri, imbunatatirea ciclului apei in natura, combaterea desertificarii, cresterea capacitatii de absorbtie a emisiilor de gaze cu efect de sera).

Intocmirea unui Inventar Forestier National in scopul unei bune cunoasteri a resurselor silvice si crearea cadrului necesar in vederea realizarii lucrarilor de Cadastru pentru Fondul Forestier National.
Realizarea lucrarilor de amenajare complexa a bazinelor hidrografice torentiale precum si impadurirea terenurilor degradate si crearea de perdele forestiere.

Dezvoltarea retelei de accesibilizare a Fondului Forestier National.

Promovarea certificarii forestiere in Fondul Forestier National in scopul cresterii potentialului economic si ecologic al padurilor.
Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor padurii.
Utilizarea durabila a resurselor cinegetice.

Promovarea utilizarii si valorificarii produselor secundare si a serviciilor oferite de ecosistemele forestiere.

Piscicultura
Activitati durabile de pescuit precum si acvacultura competitiva economic cu respectarea principiilor ecologice.
Dezvoltarea infrastructurii in vederea eficientizarii economice a pescuitului comercial.

Crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea acvaculturii cu scopul cresterii aportului acestei activitati la circuitul economic si al scaderii presiunii exercitate de cererea de produse pescaresti pe resursa piscicola naturala.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *