REUNIUNI

0
327

Comisia pentru Etichetarea Alimentelor din cadrul Codex Alimentarius (CCFL) se va intruni pentru a discuta despre pro–cedurile internationale de etich-e-tare a alimentelor si despre mo-da-litatile cat mai ample prin care consumatorii vor fi informati in le-gatura cu alimentele pe care le aleg. Subiectele tratate ingrijo-rea-za in-dus-tria alimentara in ultima vre-me. Te-me-le care vor fi abordate sunt deo-sebit de importante pentru CCFL, care stabileste standar-de-le de si-guranta in colaborare cu Na–tiu-nile Unite si Organizatia Mon-dia-la pentru Sanatate, in-tru-cat obe-zitatea continua sa fie o pro–ble-ma de interes mondial la ora ac–tua-la pentru forurile abilitate. Se–siu-nea de intalniri va avea loc in pe–rioada 28 aprilie- 2 mai in Canada.

Sursa: Jurnalul National

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.