Acordul de mediu pentru finalizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, supus dezbaterii publice

Ministerul Mediului vrea sa emita acordul de mediu pentru continuarea lucrarilor de construire si finalizare a unitatilor 3 si 4 ale Centralei Nuclarelectrica (CNE) Cernavoda, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.

Acordul de mediu pentru instalatii cu risc nuclear major (instalatii printre care se regasesc si reactoarele nucleare) se emite prin hotarare a Guvernului Romaniei (HG).

Acordul de mediu pentru finalizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, supus dezbaterii publice
Acordul de mediu pentru finalizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, supus dezbaterii publice

Proiectul de HG privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a Unitatilor 3 si 4 la C.N.E. Cernavoda” se afla in dezbatere publica pana la data de 14 iunie 2013.

In prezent, pentru Unitatea 3 (U3) de la CNE Cernavoda, atat lucrarile de constructii civile nucleare, cat si cele clasice sunt realizate in proportie de 52 la suta, iar lucrarile de constructii hidrotehnice, alimentari cu apa si canalizare, in proportie de 49 la suta. Pentru Unitatea 4 (U4), constructiile civile sunt realizate in proportie de 15 la suta, se arata in nota de fundamentare a proiectului de HG.

„Finalizarea lucrarilor de executie la unitatile 3 si 4 va conduce la cresterea capacitatii de producere a energiei electrice a CNE Cernavoda cu o putere de cel putin 1440 MWe in vederea satisfacerii cererii suplimentare la nivel national si regional de furnizare stabila de energie electrica obtinuta prin tehnologii cu emisii reduse de carbon, economisind astfel importante resurse primare de productie a energiei electrice prin surse clasice”, se arata tot in nota de fundamentare.

In ceea ce priveste impactul asupra mediului al lucrarilor, au fost identificate si evaluate impacturile posibile la functionarea unitatilor 3 si 4, precum si impactul cumulat la functionarea simultana a celor patru reactoare si „nu a fost identificat un impact semnificativ negativ in situatia functionarii normale”, se arata in acelasi document.

Astfel, deversarile de apa tehnologica calda in Dunare nu vor avea „un impact semnificativ asupra evolutiei florei si faunei din zona de influenta a proiectului”, desi temeperatura apei va creste cu pana la 10 grade Celsius in zona.

Prin evacuarea efluentului de la CNE Cernavoda in Dunare, aportul termic suplimentar va determina formarea unei pene de apa cu temperatura modificata. Se estimeaza ca efectul gradientului termic al efluentului de la U3 si U4 nu prezinta un impact semnificativ negativ daca functionarea acestora respecta conditiile din Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013 emis de Administratia Nationala „Apele Romane”. Aceste conditii prevad ca in Dunare temperatura va fi cu maxim 10 de grade Celsius peste temperatura apei fluviului, dar nu mai mare de 35 de grade Celsius, dupa parcurgerea zonei de amestec.

Totodata, s-a estimat ca prin functionarea U3 si U4 nu exista un impact semnificativ asupra habitatelor naturale si speciilor de flora si fauna din zona de influenta a proiectului, direct sau indirect, nici pe termen scurt sau lung, nici in faza de constructie, in cea de operare sau de dezafectare, nici cumulat cu eventualul impact al altor activitati desfasurate in CNE Cernavoda, iar functionarea concomitenta a patru unitati nucleare pe amplasamentul CNE Cernavoda nu afecteaza starea de conservare favorabila a habitatelor si speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar.

Deseurile radioactive produse (lichide si solide) sunt colectate separat ca deseuri compactabile, segregate, monitorizate, comprimate si sunt transferate la Depozitul Intermediar de Deseuri Radioactive de pe amplasament. Depozitarea finala a deseurilor radioactive si a combustibilului ars rezultate din activitatea unitatilor U1 – U4 ale CNE Cernavoda se va face intr-un Depozit Final de Deseuri slab si mediu active, respectiv intr-un depozit geologic national care vor fi construite in conformitate cu Strategia Nationala pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, se mai arata in nota de fundamentare.

In vederea functionarii in conditii de siguranta a intregii investitii in perioadele de ape mici ale fluviului Dunarea (bratul Dunarea Veche), titularul de proiect este obligat sa respecte conditiile impuse de Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013 emis de Administratia Nationala „Apele Romane”, printre care corelarea lucrarilor de constructie si punere in functiune a U3 si U4 cu realizarea lucrarilor de regularizare pe Dunare in vederea schimbarii repartitiei debitelor pe bratul Dunarea Veche la nivele mici, pentru asigurarea nivelelor si debitelor minime de functionare in siguranta cu patru unitati nuclearoelectrice, si incheierea unui protocol cu Ministerul Transporturilor in vederea monitorizarii permanente a aluviunilor depuse pe bratul Dunarea Veche, cat si la gura Canalului Dunare – Marea Neagra.

Evacuarea apei calde in bieful II al Canalului Dunare – Marea Neagra se va face in situatii speciale, dar numai cu aprobarea/acceptul/notificarea urmatoarelor autoritati: Administratia Nationala „Apele Romane”, Administratia Nationala Dobrogea-Litoral, Compania Nationala „Administratia Canalelor Navigabile” S.A., Regia Autonoma Judeteana de Ape Constanta, Directia de Sanatate Publica Constanta, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

In nota de fundamantare se mai arata ca aspectele referitoare la hazardul seismic au fost evaluate de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) in misiuni de evaluare succesive desfasurate in anul 2011 si au fost facute o serie de recomandari, care au fost implementate.

De asemenea, se precizeaza ca, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului desfasurata in perioada august 2006 – aprilie 2013, au fost furnizate si analizate informatii complexe din domeniile specifice altor autoritati de reglementare si control la nivel national (domeniul nuclear, al sanatatii populatiei, al gospodaririi apelor si al managementului situatiilor de urgenta).

La solicitarea autorizatiei de mediu pentru CNE Cernavoda – patru unitati, titularul de proiect va prezenta „Studiul de impact asupra sanatatii populatiei”, avizat de catre Ministerul Sanatatii – Institutul National de Sanatate Publica, se mai arata in nota.

Societatea Nationala „Nuclearelectrica” S.A., in calitate de titular al proiectului, a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a Unitatilor 3 si 4 la C.N.E. Cernavoda”. Acest proiect este unul de extindere a activitatii de producere a energiei electrice pe baza energiei nucleare, activitate care se desfasoara in prezent pe amplasamentul CNE Cernavoda si este reglementata prin HG nr. 1515/2008 privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Nationala „Nuclearelectrica” – S.A. – Sucursala CNE – Unitatea nr. 1 si Unitatea nr. 2 ale CNE Cernavoda.

Amplasamentul CNE Cernavoda a fost conceput initial sa gazduiasca cinci reactoare tip CANDU 600, fiecare dintre ele estimate la o putere instalata bruta de peste 700 MW. Constructia a fost inceputa simultan la cele cinci unitati, strategie care a fost schimbata la inceputul anilor ’90 pentru ca unitatile sa se finalizeze pe rand. Unitatile 1 si 2 au intrat in exploatare comerciala in anul 1996, respectiv anul 2007, celelalte unitati nucleare ramanand, la vremea respectiva, in conservare.

Mediafax

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *