Colectarea selectiva a deseurilor, o provocare pentru Administratia Fondului pentru Mediu

1
455

Interviu cu dl. Cornel BREZUICA – director adjunct al Directiei Buget Finante din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu
colectare selectiva
– Din ce se constituie Fondul pentru mediu?

Potrivit art. 9 din OUG nr. 196/2005, aprobata prin Legea nr. 105/2006, Fondul pentru mediu se constituie din taxe si contributii. Dintre acestea – o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase; taxe pentru emisiile de poluanti in atmosfera, provenite de la sursele stationare; taxe pentru depozitarea deseurilor valorificabile; o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, datorate de operatorii economici care introduc pe piata nationala pentru prima data astfel de substante; taxa de 1% la valoarea de vanzare a masei lemnoase pe picior; o taxa de 1 leu/kg anvelopa, pentru diferenta dintre obiectivul anuale de valorificare si cantitatile efectiv valorificate de deseuri de anvelope; o contributie de 3%, pentru gestionarea fondurilor de vanatoare.
De aseemenea, sa nu uitam ecotaxa, in valoare de 0,2 lei/bucata pentru pungile de tip sacosa din materiale care nu sunt biodegradabile si taxa pe poluare pentru autovehicule.
In 2008 Administratia Fondului pentru Mediu a incasat la bugetul Fondului pentru mediu suma de 1.105.826.197.23 lei,
din care suma de 903.987.897,04 lei reprezinta venituri incasate din taxa pe poluare pentru autovehicule.
Valoarea incasarilor fara taxa pe poluare pentru autovehicule, in anul 2008, a fost de 201.838.300,19 lei, cu 10,77% mai mare decat in anul 2007, cu 4,38% mai mare decat valoarea incasarilor din anul 2006, cu 35,24% mai mare decat in anul 2005 si cu 122,77% mai mare decat in anul 2004.

– Exista facilitati administrativ-fiscale in ce priveste taxele si contributiile incasate la Fondul pentru mediu?

Nu exista asemenea „facilitati administrativ-fiscale”, intrucat toti operatorii economici, care desfasoara activitati de natura sa le creeze obligatii la Fondul pentru mediu, sunt obligati sa constituie, sa declare si sa plateasca aceste contributii conform legislatiei in domeniu.
Contributiile si taxele ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneaza de catre Administratia Fondului pentru Mediu si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind contributiile si taxele la Fondul pentru mediu datorate de catre persoanele juridice si fizice, precum si indeplinirea masurilor asiguratorii si procedura de executare silita se realizeaza de catre Administratia Fondului pentru Mediu in conditiile Codului de procedura fiscala.

– Care sunt obligatiile la Fondul pentru mediu ale poluatorilor ?

Operatorii economici care introduc pentru prima data pe piata nationala bunuri ambalate, ambalaje de desfacere, anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, substante chimice, cei ce desfasoara activitati de colectare/valorificare a deseurilor metalice feroase, cei care au emisii de poluanti in atmosfera, cei care depoziteaza deseuri valorificabile, cei care desfasoara activitati in domeniul exploatarii masei lemnoase si cei care gestioneaza fonduri de vanatoare au obligatia de a declara si plati la bugetul Fondului pentru mediu.
In ceea ce priveste termenele de declarare a obligatiilor la Fondul pentru mediu, acestea sunt prevazute in actele normative in vigoare.
Astfel, lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, pentru obligatiile de plata reprezentand:
– contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri.
– taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, datorate de operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza factorii de mediu;
– taxele datorate de operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile;
– contributia de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata de producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor;
– in cazul vanzarii de catre proprietarul sau administratorul padurii a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute in urma exploatarii;
– ecotaxa, in valoare de 0,2 lei/bucata pentru pungile de tip sacosa.
De asemenea, lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, pentru:
– cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala si cantitatile valorificate, in vederea stabilirii diferentei dintre obiectivul anual de realizat;
– cantitatile de anvelope noi si/sau uzate introduse pe piata si cantitatile colectate in vederea reutilizarii.
Anual, pana la data de 25 ianuarie, inclusiv, pentru obligatiile de plata aferente anului precedent, reprezentand:
– o contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv valorificate sau incinerate cu recuperare de energie;
– taxa de 1 leu/kg anvelopa, incasata de la producatorii si importatorii care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;
– contributia de 3% din suma care se incaseaza anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare.
– Avand in vedere ca cei care introduc pentru prima data pe piata nationala bunuri ambalate sunt obligati sa raporteze la Administratia Fondului pentru Mediu cantitatile de ambalaje introduse si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate, in vederea realizarii obiectivelor anuale de valorificare, ne puteti spune care este stadiul realizarii acestor obiective la nivel national?
Lunar, toti producatorii, importatorii si cei care desfasoara activitati de achizitie de bunuri ambalate din spatiul UE au obligatia de a raporta cantitatile de ambalaje aferente bunurilor introduse pe piata nationala si cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate pe tip de material. Totodata, anual, in luna decembrie a fiecarui an, pe langa raportarea cantitativa, se declara si suma de plata pentru nerealizarea obiectivelor anuale de valorificare/reciclare a deseurilor de ambalaje.
Din informatiile centralizate de Administratia Fondului pentru Mediu in baza raportarilor lunare efectuate de catre contribuabili, rezulta ca pentru anul 2008 s-au introdus pe piata 97.200 tone de ambalaje si s-au raportat ca fiind valorificate 58.500 tone de deseuri de ambalaje.
Din analiza acestor cantitati rezulta ca, in 2008, procentul de valorificare a deseurilor de ambalaje realizat a fost de 60% din cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala. Procentul nu ne bucura deoarece obligatiile anuale asumate de Romania cresc de la an la an. Astfel, in 2009, in cazul ambalajelor de sticla, trebuie sa se recicleze 38% din cantitatea introdusa pe piata, iar in cazul ambalajelor de hartie-carton procentul de reciclare este de 60% din cantitatea introdusa pe piata. In Romania, colectarea selectiva de la populatie este la inceput, aici regasindu-se circa 60% din cantitatea de deseuri de ambalaje si ca reciclarea nu se poate realiza decat daca se colecteaza selectiv deseurile, realizarea acestor obiective va fi o provocare in contextul actual. Mai mult de atat, pentru unele categorii de deseuri, provocarea va fi si mai mare avand in vedere ca pretul acestora nu este atractiv pentru a se colecta selectiv, iar instalatiile de reciclare sunt insuficiente.

Sursa: Curentul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.