De ce trebuie inchise carierele de granit din Muntii Macinului?

Impactul negativ al acestor activitati extractive ce presupune obligatoriu decopertarea stratului de sol si implicit a vegetatiei, habitatului si derocarea substratului consta in principal in:
cariera de granit
-distrugerea si fragmentarea inevitabila si ireversibila a habitatelor

-depunerea unui strat gros de pulberi si frunze,ceea ce impiedica fotosinteza si afecteaza astfel toate speciile de plante existente, mergand pana uscarea a numeroase exemplare

-perturbarea si indepartarea faunei datorita in special zgomotului produs de utilaje necesare pentru aceasta activitate, precum si de exploziile necesare pentru derogari

-generarea unei stari de disconfort populatiei locale

Cea mai buna dovada a existentei in zona solicitata a unor specii si habitate de interes comunitar este chiar faptul ca suprafetele concensionate pentru activitatile solicitate se afla in interiorul unor situri Natura 2000, un argument in plus pentru anularea concesionarii si interzicerea deschiderii acestei cariere care nu intruneste toate cerintele legale necesare intrucat terenurile respective sunt supuse unor restrictii de utilizare (interdictie de constructie) conform Ordinului 776/2007 art.1; OUG 57/2007 art.22, in special alin. 4, 5, 6; art 28, alin 1, 5; anexa 1, lit .i etc.

Indiferent in ce categorii de management ar fi incadrate terenurile respective in lista de activitati permise OUG 57/2007, art 22, nu se regasesc activitati de constructii inventii cum sunt cele specifice pentru exploatarea resurselor naturale neregenerabile, aceste activitati fiind in mod explicit interzise (cu unele exceptii ce nu includ situatia de fata, intrucat acestea sunt admise doar in situatii speciale in zonele de dezvoltare durabila ale parcurilor nationale sau naturale) prin art. 22 alin. 5 in cadrul zonelor de protectie integrala categorie de management in care se incadreaza ariile speciale de conservare.

Astfel in baza OUG 57/2007 art. 22 alin. 4 acestea cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural. Intrucat terenurile respective contin un habitat prioritar, iar exploatarea acestei cariere nu constituie un motiv imperativ de interes public major asupra caruia sa se fi obtinut punctul de vedere al Comisiei Europene (acestea fiind investitii private pentru care exista si alternative de amplasare in afara ariilor protejate siturilor Natura 2000), in acest caz nu sunt aplicabile nici un fel de degradari si nici nu sunt posibile compensatiile teritoriale, toate habitatele de stepa ponto – sarmatica din Dobrogea fiind incluse in arii protejate, incluse si in situri cu interes comunitar, suprafata totala a acestora fiind oricum sub capacitatea de suport pentru speciile de flora si de fauna protejate.

Argumentele impotriva deschiderii acestei cariere sunt urmatoarele:
– pe terenurile solicitate pentru aceasta cariera exista numeroase bunuri ale patrimoniului natural (ce vor fi inevitabil distruse prin decopertarea solului si derocarile ce vor avea loc) ce sunt protejate precum specii din Lista rosie nationala si din cea europeana precum Campanula romanica, Dianthus nardiformis , Moefrigia grisebachu etc.

Distrugerea speciilor si habitatelor datorita deschiderii, redeschiderii de noi cariere de piatra poate fi evitata prin amplasarea acestora concentrat numai in cateva arii restranse, cu habitate complet distruse prin exploatari anterioare de piatra pentru cateva constructii (ex.muntele Iacobdeal – com. Turcoaia, dealul Piatra Rosie – com. Cerna sau alte locatii de acest tip care sa nu fie situate in arii protejate (siturile Natura 2000) si numai aproape de 10 km de la marginile lor (pentru a impiedica impactul negativ asupra peisajului, poluarea fonica si alte tipuri de poluari); respectiva distanta este considerata implicit ca o limita dincolo de care impactul vizual este atenuat conform prevederilor unui chestionar elaborat de Agentia Europeana pentru Protectia Mediului, referitor la amplasarea de turbine eoliene.

Dezvoltarea acestor proiecte nu trebuie sa aiba loc in arii unde ar putea distruge/afecta specii sau habitate protejate, chiar situate in afara ariilor protejate, judetul poate obtine un peisaj de valoare internationala ceea ce a dus la declararea de nivel european a Deltei Dunarii ca „Peisajul anului 2007-2009”, ceea ce face ca acest judet, sa se afle in atentia intregii Europe.

Degradarea naturii si a peisajului acestui judet prin deschiderea de noi cariere va duce la afectarea grava a imaginii Romaniei in ceea ce priveste respectarea legislatiei nationale si europene referitoare la peisaj si patrimoniu natural.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *