Fonduri europene pentru managementul calitatii aerului in zona de granita

  0
  559

  Aerul, apa si mediul natural nu se opresc la nicio granita. Dat fiind faptul ca atmosfera este cel mai larg si in acelasi timp cel mai imprevizibil vector de propagare al poluantilor, ale caror efecte sunt resimtite in mod direct si indirect de om si de catre celelalte componente ale mediului, se impune ca prevenirea poluarii atmosferei sa constituie o problema de interes public, national si international.

  Managementul calitatii aerului  nu poate exclude componenta transfrontaliera, iar in acest context este absolut necesara cooperarea si crearea unui parteneriat viabil intre structurile similare din cele 2 tari  pentru cresterea capacitatii de alarmare a populatiei in timp real/timp util in cazul unor situatii de urgenta, cauzate de dezastre naturale sau artificiale asociate cu aparitia unor poluari accidentale semnificative, prin cresterea gradului de determinare a calitatii aerului in zonele afectate si adoptarea de masuri urgente pentru protectia populatiei in zona de granita.

  In scopul promovarii cooperarii transfrontaliere, Uniunea Europeana a alocat fonduri si a organizat variate initiative si programe, astfel Statele Membre participa intr-o politica regionala europeana co-finantata de fonduri europene. Politica de vecinatate a Uniunii Europene prevede obiective ambitioase bazate pe angajamente comune si implementarea reformelor economice si institutionale.

  In acest sens, componenta „Dezvoltare economica si sociala” are ca obiectiv intensificarea cooperarii economice si sociale trasfrontaliere. Pe aceasta prioritate, in cadrul Programului Phare CBC 2006 Romania – Republica Moldova, la  masura 1.1. – Protectia mediului si naturii – Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, in parteneriat cu Asociatia ECOVAS  Vaslui – Romania si Asociatia Obsteasca Cutezatorul Falesti -Republica Moldova deruleaza proiectul  „Management comun Romania – Republica Moldova pentru protectia calitatii  aerului”, pe o durata de 14 luni, incepand cu septembrie 2008.

  Proiectul contribuie la dezvoltarea unui sistem comun de management pentru protectia calitatii aerului in regiunea  de granita  Romania – Moldova, prin infiintarea Centrului de Management Comun pentru Protectia Aerului, instruirea specialistilor  de mediu din cadrul autoritatilor de mediu din Romania si Republica Moldova,  achizitionarea si amplasarea in zona de granita a unei statii automate pentru monitorizarea calitatii aerului, asigurarea unui sistem informatizat de transmitere si afisare a datelor in Romania si Republica Moldova privind calitatea aerului, imbunatatirea calitatii si cantitatii de informatii de mediu de interes pentru publicul larg din aceasta zona printr-o informare eficienta.

  Proiect comun de 547 000 Euro 

  Proiectul „Management comun Romania – Republica Moldova pentru protectia calitatii  aerului”, este finantat 90% de Uniunea Europeana prin Programul Phare CBC 2006 Romania – Republica Moldova, avand un buget de 547 000 Euro.

  Proiectul raspunde nevoilor beneficiarilor finali, autoritati locale publice din mediul rural si urban din zona de granita Romania – Republica Moldova, autoritati de mediu (Agentii pentru Protectie a Mediului din Romania si Inspectorate Ecologice Raionale din Moldova), ONG-uri de mediu din zona tinta a proiectului, populatia si agentii economici cu activitate industriala din aria de implementare a proiectului, deoarece:

  §  imbunatateste capacitatea de actiune a autoritatilor de mediu si a autoritatilor publice locale din zona de granita prin cresterea capacitatii operationale a acestora ca institutii publice;

  §  identifica oportunitati pentru ONG-urile de mediu de colaborare transfrontaliera si de actiune in scopul informarii publicului si a reducerii impactului poluarii atmosferei asupra societatii umane;

  §  creste nivelul de informare al agentilor economici cu privire la cadrul legal si procesul de protectie a calitatii aerului, in sensul alinierii acestora la standardele nationale si europene;

  §  permite informarea eficienta a populatiei, ceea ce permite demararea actiunilor necesare pentru reducerea impactului poluarii atmosferice asupra sanatatii umane si asupra biodiversitatii.

  Proiectul asigura un management comun de evaluare si gestionare a calitatii aerului, prin monitorizare, pentru regiunea de granita Romania – Republica Moldova, implicand structuri public – private din cele doua tari, avand in vedere: amploarea impactului poluarii atmosferei asupra sanatatii umane si a biodiversitatii, lipsa informatiilor despre indicii de poluare in special in zona transfrontiera, lipsa abordarii transfrontiere a acestei probleme, lipsa informarii publicului privind impactul poluarii aerului asupra sanatatii.


  Rezultate estimate:

  1. Centrul de management comun pentru protectia aerului – dotat cu echipamentele corespunzatoare;

  2. Starea calitatii aerului in regiunea transfrontaliera Romania – Republica Moldova;

  O  1 Raport al studiului socio-demografic;

  O  1 Raport al studiului de impact al activitatilor economice asupra calitatii aerului;

  O  1 Raport al studiului de evaluare a dinamicii climatice in zona transfrontaliera;

  O  Publicatia  „Starea de calitate a aerului in zona tranfronteliera Romania-Republica Moldova” – 1000 exemplare.

  3. 40 de specialisti in protectia mediului si functionari publici din Romania si Republica Moldova, informati – instruiti in domeniul protectiei calitatii aerului in context transfrontalier:

  Publicatie – Materialul de informare si instruire – protectia calitatii aerului in context transfrontalier Romania – Republica Moldova – 100 exemplare

  4. Infrastructura de monitorizare a calitatii aerului in zona de granita – o statie automata de monitorizare a aerului la standarde europene amplasata in zona de granita Rominia – in conformitate cu: Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si managementul calitatii aerului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 243/28.11.2000 privind protectia atmosferei si a Ordinului Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 592/25.06.2002 (M.Of. nr. 765/21.10.2002);

  5. Sistem informatizat de afisare si transmitere a datelor obtinute din monitorizarea calitatii aerului in zona de granita Romania – Republica Moldova;

  O  15 de persoane din Romania si Republica Moldova, instruite privind  sistemul de transmitere si afisare a datelor.

  6. Un grup de lucru si coordonare intersectorial, transfrontalier pentru protectia calitatii aerului;

  O  30 de persoane din Romania si Republica Moldova – membrii ai Grupului de lucru pentru elaborarea „Ghidul de actiuni comune pentru protectia calitatii aerului in context transfrontalier”.

  7. Publicatia Ghidul de actiuni comune pentru protectia calitatii aerului in context transfrontalier 1 000 exemplare;

  8. Pagina web – cu Forum de discutii pentru managementul protectiei atmosferei;

  9. Cresterea cu 15% gradului de informare a publicului (populatie, autoritati, agenti economici) cu privire la impactul poluarii atmosferice asupra societatii umane.

  Prin proiect se creeaza premisele dezvoltarii relatiei bilaterale Romania – Republica Moldova la nivel regional in domeniul protectiei mediului. Infrastructura de monitorizare si sistemul de transmitere a datelor vor continua sa functioneze si sa deserveasca zona transfrontaliera dupa finalizarea proiectului. Acest proiect are un grad mare de replicabilitate, la nivelul tuturor zonelor de granita atat in Romania cat si in Republica Moldova.

  drd.ing. Budianu Mihaela

  Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui

  Sursa: Infomediu Europa

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.