Raportul de audit al proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor din Bistrita-Nasaud”

Raportul de audit al proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor din Bistrita-Nasaud”

Ani la rand politicienii din judetul Bistrita-Nasaud au tras semnale de alarma cu privire la modul defectuos in care se pune in practica proiectul de amenajare a unei gropi ecologice la Tarpiu, acestia acuzand ca sume importante ar fi fost sifonate de fostul presedinte Liviu Rusu si cei apropiati lui.

Un audit cerut de noul presedinte CJ, Emil Radu Moldovan, arata care sunt neregulile descoperite, asta in conditiile in care cea mai mare parte a documentelor legate de proiectul gropii ecologice se afla la Directia Nationala Anticoruptie care il cerceteaza penal pe Liviu Rusu.

citynews.ro va prezinta sinteza raportului de audit al Consiliului Judetean

CL1 – Contractul de lucrari „Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost,  in Judetul Bistrita-Nasaud ”
Acord Contractual nr. 336/25.01.2010 cu o valoare de 32.841.486 lei fara TVA, incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si asociatia al carui lider este  S.C. Iridex Group Constructii S.R.L. Contractant este Asocierea formata din urmatorii operatori economici S.C. Iridex Group Import Export S.R.L– Asociat, S.C. Iridex Group Plastic S.R.L. – Asociat  si S.C. Unio S.A. Baia Mare – Subcontractant.
Contractul a fost modificat de Act aditional nr.1/3.12.2010 prin atribuirea de lucrari suplimentare in valoare de 16.119.961,17 lei, in urma unor circumstantele imposibil de prevazut la data lansarii procedurii de atribuire, astfel valoarerea finala a contractului CL1 este de 48.961.448,75 lei, valoare fara TVA.

CORECTII FINANCIARE (4.029.990,42 lei):

• Nerespectarea art.122, lit b) din OUG 34/2006 si atribuirea de lucrari suplimentare catre contractantul initial in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare pentru lucrarile suplimentare in valoare de 16.119.961,17 lei care fac obiectul Actului Aditional nr.1/13.12.2010 si reprezinta 49,08% din valoarea Contractului de lucrari nr. 336/25.01.2010.  Aceasta procedura poate fi aplicata doar cu justificarea existentei unor conditii de natura tehnica, artistica sau legate de protectia unor drepturi de exclusivitate care impun executarea lucrarilor de catre un singur operator economic.

– Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud nu a justificat circumstantele imposibil de prevazut la data lansarii procedurii de atribuire a contractului de lucrari ci a facut doar o prezentare a situatiei existente la data executiei, confirmata prin studiul geotehnic realizat de Universitatea Tehnica Bucuresti;
– Proiectantul avea obligatia sa analizeze impactul “precipitatii abundente in perioada 2007-2010” asupra calitatii solului in anul 2009, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic. In acest sens, se precizeaza ca analiza geotehnica a amplasamentului realizata prin proiectul tehnic initial are la baza un studiu tehnic elaborat in anul 2006;
– Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud avea obligatia de a se asigura ca la demararea procesului de achizitii sunt finalizate si actualizate toate studiile tehnice, astfel incat sa se elimine riscul modificarii unor solutii tehnice;

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a inaintat Actiune in contencios administrativ inregistrata  in data de 04.05.2012 la CURTEA DE APEL CLUJ

CL3 Contractul de lucrari „ Constructia a 5 statii de transfer si a 5 centre de colectare, in judetul Bistrita-Nasaud”
Acordul Contractual nr. 817/18.02.2010 cu o valoare de 14.003.134 lei  fara TVA, s-a incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si  S.C. Iridex Group Constructii S.R.L.
Procedura de achizitii aferenta contractului a fost publicata in data de 2.12.2009, cu numar de referinta in SEAP 91783, iar valoarea estimata a contractului era de 14.065.064 lei fara TVA.
Contractul a fost modificat  prin extinderea duratei contractului de Act aditional nr.1/15.03.2011, Actul Aditional nr.2/31.10. 2011si  Actul Aditional nr .3 / 25.01.2012, astfel termenul de finalizare al contractului fiind extins pana la data de 29 februarie 2012. Contractul a  mai fost modificat  prin Actul Aditional nr.3/ 25.01.2012, privind lucrari suplimentare datorate situatiilor imprevizibile si Actul Aditional nr.4/26.01.2012, privind lucrari suplimentare datorate masuratorilor si optimizarilor  proiectului. In data de 23 februarie 2012 a fost semnat Actul Aditional nr.5, privind diminuarea valorii contractului de la  16.768.715,89 lei cu suma de 8.327.928,28 lei, astfel valoarea finala a contractului CL3 devine  8.440.787,61 lei fara TVA.
La data prezentei raportari, toate lucrarile au fost finalizate  conform Contractului, pe urmatoarele locatii:
–  Galatii-Bistritei(Statie Transfer)
–  Viisoara – Bistrita (Centru de Colectare)
–  Centru de Colectare Narciselor Bistrita
–  Sangeorz-Bai (Statie Transfer/Centru de Colectare)
–  Bistrita-Valea Boilor (Statie Transfer)
–  Nasaud (Statie de Transfer/Centru de Colectare)
–  Beclean (Statie de Transfer/Centru de Colectare)
In perioada martie – aprilie 2012 s-a desfasurat Receptia la terminarea Lucrarilor, in urma careia a fost emis Procesul-verbal la terminarea lucrarilor nr. 2387/25.04.2012.

CORECTII FINANCIARE (1.391.552,17 lei):

Din verificarea modului de  atribuire a Contractului de lucrari nr. 817/18.02.2010  au fost identificate urmatoarele abateri de la legislatia aplicabila achizitiilor publice:
•    Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a aplicat incorect factorii de evaluare prin depunctarea ofertei SC HIDROCONSTRUCTIA SA pe motiv ca nu a facut o evaluare a riscurilor, conform fisei de date. Se considera ca aplicarea factorilor de evaluare a fost incorecta.
•    La atribuirea de lucrari suplimentare in valoare de 202.143,89 lei, prin Actul aditional nr.4/26.01.2012, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud nu a respectat art.122, lit b) din OUG 34/2006 si atribuirea de lucrari suplimentare catre contractantul initial in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare. Aceasta procedura poate fi aplicata doar cu justificarea existentei unor conditii de natura tehnica, artistica sau legate de protectia unor drepturi de exclusivitate care impun executarea lucrarilor de catre un singur operator economic.
•    La atribuirea de lucrari suplimentare in valoare de 2.563.438 lei, prin Actul aditional nr. 3/25.01.2012, prin Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare s-a notificat faptul ca lucrarile suplimentare care fac obiectul actului aditional nu se datoreaza unor circumstante imprevizibile.
Prin Notele de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se stabilesc urmatoarele corectii financiare:
–    5% din valoarea Contractului de lucrari nr. 817/18.02.2010 in suma de 700.156,7 lei
–    25% din valoarea Actului aditional nr.3/25.01.2012 la Contractul de lucrari nr. 817/18.02.2010  in suma de. 640.859,50 lei
–    25% din valoarea Actului Aditional nr.4/26.01.2012 la Contractul de lucrari nr. 817/18.02.2010  in suma de 50.535,97 lei
–    TOTAL CORECTII FINANCIARE CL3 : 1.391.552,17 lei
In cadrul acestui contract au mai fost emise si Note de constatare  a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare pentru Actele Aditionale 2, 3 si 4, fara a se aplica corectii financiare. In conformitate cu prevederile art.6, alin3, art.27 si art.28 si ale Anexei la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.66/2011, in cazul in care pe un singur contract se stabilesc mai multe corectii, se va aplica o singura corectie, cea cu valoarea cea mai mare.

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a inaintat Actiune in contencios administrativ inregistrata sub nr. 7384/30.05.2012 la CURTEA DE APEL CLUJ.

CS1.  Contractul de servicii cu obiectul „Asistenta tehnica pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea sistemului de management integrat al deseurilor solide din judetul Bistrita-Nasaud”
Contractul nr. 5319/17.09.2009 cu o valoare de 1.980.962,2 lei fara TVA, incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si asociatia al carui lider este  SC KVB Economic SRL. Contractant este Asocierea formata din urmatorii operatori economici:„S.C KVB Economic Filiala Cluj Napoca” S.R.L. – Lider, S.C. „KPMG ROMANIA” SRL – Asociat, S.C. „VIZUAL” SRL – Asociat si S.C. „GPA BUSSINES CONSULTING” SRL – Subcontractor
Contractul a fost modificat de Act aditional nr.1/25.02.2010, Act aditional nr.2/18.03.2010, Act aditional nr.3/1.10.2010, Act aditional nr.4/26.07.2010, Act aditional nr.5/18.11.2011 si Act aditional nr.6/08.05.2012 fara modificarea valorii. Modificarile la contract constau in prelungirea succesiva a duratei contractului pana in data de 24.12.2012, a graficului de prestare a activitatilor si la Actul aditional nr.5 se modifica denumirea liderului asociatiei in S.C EPMC CONSULTING SRL.

CORECTII FINANCIARE (495.240,55 lei):

Din verificarea modului de  atribuire a Contractului nr. 5319/17.09.2009, avand o valoare de 1.980.962,2 lei fara TVA au fost identificate urmatoarele abateri de la legislatia aplicabila achizitiilor publice:
•  Incalcarea  regulilor de publicitate de catre Autoritatea contractanta la atribuirea Contractului nr. 5319/17.09.2009, prin modificarea unui element esential a anuntului de participare, respectiv  valoarea estimata a contractului, fara a respecta obligatia de a transmite spre publicare un anunt de tip erata la anuntul initial, in conditiile prevazute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005.
Autoritatea contractanta a publicat anuntul de participare  atat in SEAP (nr.81.350/02.07.2009)   cat si in JOUE (nr.2009/S 125-182298 din 01.07.2009). Potrivit anuntului de participare  valoarea estimata a contractului este de 1.934.965 lei. Dupa 21 de zile de la data publicarii anuntului in JOUE, autoritatea contractanta a  majorat valoarea estimata la 2.573.240 lei, informatie publicata in SEAP sub forma unei clarificari la documentatia de atribuire.
In opinia auditorului, actiunea autoritatii contractante reprezinta o incalcare a principiului transparentei si tratamentului egal intre potentialii ofertanti, Intrucat a schimbat  o informatie esentiala cuprinsa in anuntul de participare, autoritatea contractanta ar fi trebuit sa  acorde suficient timp  potentialilor ofertanti pentru a pregati ofertele, in vederea asigurarii unui nivel adecvat de concurenta si de calitate a ofertelor. Daca ar fi cunoscut informatia  privind majorarea valorii estimate cu peste 20%, un numar de alti potentiali ofertanti ar fi putut fi interesati sa aplice la aceasta procedura.
Astfel au fost incalcate prevederile art. 36 alin. 5 din Directiva CE 18/2005
•    neindeplinirea cerintelor  minime de calificare  de catre oferta  castigatoare referitoare la experienta expertilor cheie.
Din Raportul procedurii  rezulta faptul ca a fost declarata admisibila si castigatoare oferta depusa de Asocierea formata din SC KVB Economic SRL, SC KPMG Romania SRL si  SC Vizual SRL, cu toate ca  3 dintre cei 5 experti cheie nominalizati  de ofertantul castigator nu fac dovada indeplinirii cerintelor minime referitoare la experienta profesionala:
– Nici unul dintre expertii in ingineria mediului nominalizati in oferta nu dovedesc, prin  copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari, ca detin  experienta iin aceeasi pozitie, in minim 3 proiecte de complexitate similara finalizate, dintre care cel putin unul pentru constructie depozit ecologic/inchidere depozit neconform.
– Nici unul dintre expertii in achizitii si expertii financiari inclusi in echipa ofertantului castigator  nu dovedesc, prin  copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari, ca detin  experienta  in derularea procedurilor de achizitie publica nationale/internationale; experienta pe aceeasi pozitie in minim 2 proiecte finalizate, de complexitate similara, finantate din fonduri europene/internationale
Consecinte:
Abaterile constatate se situeaza atat la punctul 2 din  Ghidul pentru stabilirea corectiilor financiare aplicabile cheltuielilor cofinantate prin fonduri structurale sau de coeziune (COCOF 07/0037/03+ EN ) precum si pct. 1.2 din Anexa la OUG 66/2011- privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente fondurilor publice nationale aferente acestora, caruia ii corespunde aplicarea unei corectii financiare de 25% din valoarea contractului.
Aplicarea corectiei pe procedura de achizitie in suma de 495.240,55 lei  reprezentand 25% din valoarea contractului.
Recomandari si solutii propuse:
Nerestituirea de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a garantiei de pentru buna executie constituita pentru Contractul nr. 5319/17.09.2009, incheiat cu asociatia al carui lider este  SC KVB Economic SRL reprezentand 10% din contract,  in suma de 198.096 lei, in cazul in care Actiunea in contencios administrativ nr. Nr. 1228/28.06.2012 va fi respinsa  de catre Curtea de Apel Cluj.

CS2. Contractul de servicii cu obiectul „Asistenta tehnica pentru supervizarea  contractelor aferente sistemului de management integrat al deseurilor solide din judetul Bistrita-Nasaud” – supervizare / dirigentie de santier
Contractul nr. 6036/21.10.2009 cu o valoare de 5.185.448 lei fara TVA, incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si asociatia al carui lider este S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L. Contractant este Asocierea formata din urmatorii operatori economici:„ S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L. – Lider si EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. – Asociat.
Contractul a fost modificat de Act aditional nr.1/25.02.2010, Act aditional nr.2/30.06.2011, Act aditional nr.3/05.12.2011, Act aditional nr.4/20.02.2012 si Act aditional nr.5/30.03.2012 fara modificarea valorii contractului. Modificarile la contract constau in prelungirea succesiva a duratei contractului pana la data de 30.04.2012, si la Actul aditional nr.2 se modifica lista expertilor .
Procedura de achizitii aferenta contractului a fost publicata in data de 3.07.2009, cu numar de referinta in SEAP 81436, iar valoarea estimata a contractului era de 6.450.131 lei fara TVA.

CORECTII FINANCIARE (259.272,42 lei):

Din verificarea modului de  atribuire a Contractului  nr.  6036/21.10.2009, avand o valoare de 5.185.448 lei fara TVA au fost identificate urmatoarele abateri de la legislatia aplicabila achizitiilor publice:
•    Descrierea insuficienta a unui criteriu de calificare si selectie din Documentatia de atribuire a contractului – cap.V.4 Capacitatea tehnica si profesionala, respectiv “Ofertantul a finalizat in ultimii 3 ani minim 3 proiecte in domeniile managementul deseurilor si/sau asistenta tehnica supervizare”. De asemenea, acest criteriu de calificare este considerat cu caracter discriminatoriu.
•    Nerespectarea tratamentului egal al participantilor la procedura.
Prin Nota de constatare a neregulilor si stabilire a corectiilor financiare nr. 156406 / 20.12.2011 a Ministerul Mediului si Padurilor, Directia Generala AM POS Mediu in urma verificarii efectuate  a stabilit aplicarea corectiei pe procedura de achizitie in suma de 259.272,42 lei reprezentand 5% din valoarea contractului nr.  6036/21.10.2009. Nota de Constatare  a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.156406 /20.12.2011, a fost contestata de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, dar prin Decizia  nr. 148449/28.11.2011 a Ministerul Mediului si Padurilor, Directa Generala AM POS Mediu a fost respinsa contestatia.
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a inaintat Actiune in contencios administrativ la CURTEA DE APEL CLUJ, inregistrata  sub  nr. 7340/30.05.2012.

CS5.   Contractul de servicii cu obiectul „Audit Financiar al proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide  in judetul Bistrita-Nasaud” Contract  nr. 4629 /26.07.2010 este incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. Bucuresti in valoare totala de 110.360 lei din care  valoarea fara TVA este de 89.000 lei.
Procedura de achizitii aferenta contractului a fost publicata in data de 11.06.2010, cu numar de referinta in SEAP 101987, iar valoarea estimata a contractului era de 157.111 lei fara TVA. Executarea contractului a inceput pe data de 30.07.2010, dupa constituirea garantiei de buna executie.

CORECTII FINANCIARE (8.900 lei):

Din verificarea modului de  atribuire a Contractului  nr. 4629/26.07.2010, incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si SC AREXIM AUDIT SRL au fost identificate urmatoarele abateri de la legislatia aplicabila achizitiilor publice :
•    Utilizarea cerintei „ respectarea Standardului International de Control al Calitatii , ISQC 1” atat ca factor de evaluare a ofertelor cat si criteriu de calificare, contrar prevederilor art.15 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
La capitolul IV Criterii de calificare si selectie, Sectiunea  IV.5. „Standarde de asigurarea calitatii”,  autoritatea contractanta a impus urmatoarele „ Cerinte minime obligatorii :  Auditorul va respecta Standardul International de Control al Calitatii, ISQC 1 elaborat de IFAC ( Federatia Internationala a Contabililor ), federatie a carui membru este si Camera Auditorilor Financiari din Romania. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.”
In  detalierea algoritmului de calcul a punctajului tehnic, prezentata in cadrul capitolului VII.3) din fisa de date a achizitiei,  autoritatea contractanta precizeaza  ca se acorda 5 puncte sub-factorului „Mentionarea conformitatii planului de asigurare a calitatii cu ISQC 1”

•    Neindeplinirea cerintei minime referitoare la specializarea managerului de proiect in „finante” sau „contabilitate” de catre ofertantul castigator SC AREXIM AUDIT SRL”.
Astfel, la punctul IV.4.4 din documentatia de atribuire se solicita drept cerinta minima obligatorie cu privire la calificarea  expertilor cheie ca liderul de echipa  (managerul de proiect) si auditorul financiar autorizat sa dovedeasca  ca  detin diploma de studii superioare in stiinte economice, specializarea “ contabilitate” sau “finante“.
Din documentele de calificare  depuse de singurul ofertant participant la procedura, respectiv CV  si Diploma de licenta , rezulta faptul ca managerul de proiect nominalizat in oferta detine studii superioare in specialitatea „economia industriei”, nefiind asigurata indeplinirea cerintei minime  de  a fi licentiat in specialitatea „finante” sau „contabilitate” , conform punctului IV.4.4 din documentatia de atribuire. Cu toate acestea, oferta a fost declarata admisibila si castigatoare.
•    Neindeplinirea cerintelor  minime de calificare si selectie referitoare la experienta similara
Astfel, la punctul IV.4.2  Fisa experientei similare  din documentatia de atribuire, autoritatea contractanta a solicitat ca ofertantii sa faca dovada ca indeplinesc urmatoarea cerinta minima obligatorie:  „Finalizarea in  ultimii 3 ani a cel putin unui contract in valoare de minim 15.000 euro (63.000 lei), al carui obiect a fost prestarea unor servicii similare,respectiv auditarea unui proiect similar , sub  aspectul finantarii externe nerambursabile. Valoarea va fi exprimata in lei si echivalent euro.
Nici unul dintre contractele aduse de ofertantul castigator drept dovada a experientei  similare, nu are valoarea minima impusa in documentatia de atribuire, respectiv 63.000 lei. Din clarificarile solicitate ofertantului prin adresa nr.4329/13.07.2019, rezulta ca a fost  acceptat ca dovada a experientei similare un contract in valoare de 61.486 lei, care se situeaza sub nivelul minim solicitat de autoritatea contractanta. Urmare a solicitarii de clarificari nr.222/28.09.2011, comisia de evaluare motiveaza declararea admisibilitatii ofertei prin luarea in calcul a valorii actualizate a contractului, rezultata in urma aplicarii indicelui de inflatie.
Aplicarea corectiei pe procedura de achizitie in suma de 8.900 lei lei reprezentand 10% din valoarea contractului.
Recomandari si solutii propuse:
Nerestituirea de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a garantiei de pentru buna executie constituita pentru Contractul nr. 4629/26.07.2010 incheiat cu SC AREXIM AUDIT SRL in conformitate cu pct. 12.3 din contract,  in suma de 2.225 lei.

Mentionam ca din totalul Corectiilor financiare in suma de 6.184.955,56 lei, pana la 30.06.2012   s-a retinut de catre Autoritatea de Management suma de 4.295.502,06 lei.

Articole similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Rămâi conectat!

103,714FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
1,330CititoriConectați-vă

Articole Recente